Pääkirjoitus: Liit­ty­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maa­han tuskin pe­las­tai­si Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­siä

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Tilaajille

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat tuo­mit­se­vat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­set: "Koh­dis­tuu lasten ja nuorten pal­ve­lui­hin sekä työl­li­syy­den ja elin­voi­man edis­tä­mi­seen"

Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajaverkosto vaativat kannanotossaan valtiolta kuntien riittävän rahoituksen turvaamista. Kannanotto liittyy äskettäin ilmi tulleisiin valtionosuuksien lisäleikkauksiin, jotka pienentävät huomattavasti kuntien peruspalveluiden järjestämiseen saamaa tukea.

Jo aiemmin oli tiedossa, että valtionosuudet kutistuvat merkittävästi sote-uudistuksen rahoitusmallin vuoksi. Valtiovarainministeriö tarkensi valtionosuuslaskelmiaan marraskuussa vuoden 2022 verotuksen valmistuttua. Uusien laskelmien perusteella pysyvä vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvaa yhteensä noin 500 miljoonaan euroon.

Ensi vuonna lisävähennystä ei tehdä, vaan vähennys jaksotetaan vuosille 2025–2027.

Lapin liitto ja kuntajohtajat pitävät valtionosuuksien lisäleikkaustarvetta kohtuuttomana ja vaativat, että valtio ottaa lisävähennyksen talousvaikutukset katettavakseen täysimääräisesti.

"Pelkkä siirtäminen ja jaksottaminen tuleville vuosille ei ole riittävä toimenpide tilanteessa, jossa kuntatalous on muutenkin ajautumassa kohtuuttomiin vaikeuksiin ja eriytymässä voimakkaasti tulevien vuosien aikana.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.