Rajojen sulkeminen
"Tammikuu jatkui kolme kuukautta" – Norjan raja avautui ja Kilpisjärvellä iloitaan elämän normalisoitumisesta

"Tam­mi­kuu jatkui kolme kuu­kaut­ta" – Norjan raja avautui ja Kil­pis­jär­vel­lä iloi­taan elämän nor­ma­li­soi­tu­mi­ses­ta

15.06.2020 13:54
Tilaajille
Suomi avaa rajaliikennettä vaiheittain ja lähialueilta, urheilutapahtumiin yli 500 katsojaa erityisjärjestelyin – katso suorana hallituksen tiedotustilaisuutta

Suomi avaa ra­ja­lii­ken­net­tä vai­heit­tain ja lä­hia­lueil­ta, ur­hei­lu­ta­pah­tu­miin yli 500 kat­so­jaa eri­tyis­jär­jes­te­lyin – katso suorana hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

11.06.2020 11:45
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 16:11 1
Tilaajille
Matkatoimistojen liiton toimitusjohtaja arvioi, mikä ratkaisee lomamatkailun kohtalon – Paine tulee Euroopan suurista matkailumaista.

Mat­ka­toi­mis­to­jen liiton toi­mi­tus­joh­ta­ja arvioi, mikä rat­kai­see lo­ma­mat­kai­lun koh­ta­lon – Paine tulee Eu­roo­pan suu­ris­ta mat­kai­lu­mais­ta.

03.05.2020 17:08 0
Tilaajille
Yksityishenkilöiden välinen tavaranvaihto kielletään Tornion rajanylityspaikalla maanantaista alkaen

Yk­si­tyis­hen­ki­löi­den välinen ta­va­ran­vaih­to kiel­le­tään Tornion ra­jan­yli­tys­pai­kal­la maa­nan­tais­ta alkaen

02.05.2020 17:59
Pian takaisin tylsään normaaliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Pian ta­kai­sin tylsään nor­maa­liin

06.04.2020 07:00
Tilaajille
Suomen kansalaisia on jumissa Venäjällä – helsinkiläinen Alla Stepanova odottaa viranomaisilta päätöstä, joka mahdollistaisi kaksoiskansalaisen paluun kotiin

Suomen kan­sa­lai­sia on jumissa Ve­nä­jäl­lä – hel­sin­ki­läi­nen Alla Ste­pa­no­va odottaa vi­ran­omaisil­ta pää­tös­tä, joka mah­dol­lis­tai­si kak­sois­kan­sa­lai­sen paluun kotiin

02.04.2020 19:34
Tilaajille
Suomalaiset täydensivät vauhdilla nuuskavarastojaan Ruotsin puolelta: "Asiakkaista yhdeksän kymmenestä on Suomesta"

Suo­ma­lai­set täy­den­si­vät vauh­dil­la nuus­ka­va­ras­to­jaan Ruotsin puo­lel­ta: "A­siak­kais­ta yh­dek­sän kym­me­nes­tä on Suo­mes­ta"

18.03.2020 19:19
Tilaajille
Viro sulkee rajansa estääkseen koronaviruksen leviämistä, Espanjassa pääministerin vaimo sairastunut

Viro sulkee rajansa es­tääk­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, Es­pan­jas­sa pää­mi­nis­te­rin vaimo sai­ras­tu­nut

15.03.2020 07:46