Länsi-Pohja
Länsi-Pohjan alueella ei ole kahteen viikkoon todettu uusi koronatapauksia – Joukkokokoontumisia kannattaa edelleen välttää

Län­si-Poh­jan alueel­la ei ole kahteen viik­koon todettu uusi ko­ro­na­ta­pauk­sia – Jouk­ko­ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa edel­leen välttää

09.09.2020 12:56 0
Tilaajille
Rovaniemellä on todettu yksi uusi koronavirustartunta sunnuntaina – THL: Suomessa yhdeksän uutta tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä on todettu yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta sun­nun­tai­na – THL: Suo­mes­sa yh­dek­sän uutta tar­tun­taa

31.08.2020 18:52 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan ulkoistus on soten vastainen, mutta sote-palvelut kuten synnytys pyritään alueella säilyttämään – Ministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli sote-uudistusta Rovaniemellä maanantaina

Län­si-Poh­jan ul­kois­tus on soten vas­tai­nen, mutta so­te-pal­ve­lut kuten syn­ny­tys py­ri­tään alueel­la säi­lyt­tä­mään – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru (sd.) esit­te­li so­te-uu­dis­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

17.08.2020 21:16 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronaviruspuhelin on ruuhkautunut – Asukkaita pyydetään ottamaan koronavirusta epäiltäessä yhteyttä Digiklinikkaan ensi viikosta alkaen

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­pu­he­lin on ruuh­kau­tu­nut – Asuk­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan ko­ro­na­vi­rus­ta epäil­täes­sä yh­teyt­tä Di­gi­kli­nik­kaan ensi vii­kos­ta alkaen

14.08.2020 18:26 0
Tilaajille
Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

Län­si-Poh­jaan suo­si­tel­laan etä­töi­tä ja koko Lappiin maskeja - "Yl­lä­tyk­se­nä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mah­dol­li­sia tar­tun­to­ja."

13.08.2020 17:11 8
Tilaajille
Länsi-Pohjan alueella yksi uusi koronavirustartunta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ravintoloissa on tapahtunut altistumisia  perjantaina ja lauantaina

Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Kemissä Corner Inn ja Sataman Valakia ra­vin­to­lois­sa on ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­sia per­jan­tai­na ja lauan­tai­na

13.08.2020 16:33 1
Tilaajille
Suomessa 19 uutta koronavirustartuntaa – Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä tilanne sama kuin tiistaina

Suo­mes­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä tilanne sama kuin tiis­tai­na

12.08.2020 12:59 0
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Lapissa luvut ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa luvut en­nal­laan

11.08.2020 15:05 0
Länsi-Pohjassa jälleen kaksi uutta tartuntaa samasta ketjusta kuin aiemmin tällä viikolla

Län­si-Poh­jas­sa jälleen kaksi uutta tar­tun­taa samasta ket­jus­ta kuin aiemmin tällä vii­kol­la

07.08.2020 10:41 0
Tilaajille
Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huolissaan? – "Meidän ei kannattaisi sitä toista aaltoa täällä odotella, vaan toimia ohjeiden mukaan, jotta voisimme mahdollisesti välttää sen"

Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huo­lis­saan? – "Meidän ei kan­nat­tai­si sitä toista aaltoa täällä odo­tel­la, vaan toimia oh­jei­den mukaan, jotta voi­sim­me mah­dol­li­ses­ti välttää sen"

06.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja – johtajaylilääkäri kiittelee Simerockia vastuullisuudesta

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri kiit­te­lee Si­me­roc­kia vas­tuul­li­suu­des­ta

29.07.2020 10:26 0
Tilaajille
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 1
Lapin sote-maakunnan yllä on synkkä luottamuspulan varjo
Pääkirjoitus

Lapin so­te-maa­kun­nan yllä on synkkä luot­ta­mus­pu­lan varjo

03.07.2020 06:00 1
Tilaajille
AVI:lta huomautus Länsi-Pohjalle – Opiskelijat työskentelivät päivystyksessä ilman riittävää valvontaa ja ohjausta

AVI:lta huo­mau­tus Län­si-Poh­jal­le – Opis­ke­li­jat työs­ken­te­li­vät päi­vys­tyk­ses­sä ilman riit­tä­vää val­von­taa ja oh­jaus­ta

30.06.2020 13:00 1
Tilaajille
IL: Ex-ministeri Paavo Arhinmäki ehdottaa nuuskan myynnin laillistamista Länsi-Pohjan koronatilanteen hillitsemiseksi

IL: Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mä­ki eh­dot­taa nuuskan myynnin lail­lis­ta­mis­ta Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si

29.06.2020 17:13 7
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhteinen koronaviesti lappilaisille: Toimitaan koronaturvallisesti myös kesällä!

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien yh­tei­nen ko­ro­na­vies­ti lap­pi­lai­sil­le: Toi­mi­taan ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti myös ke­säl­lä!

05.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Ihmisiä harmittaa, ettei rajan takaa voi hakea lempihammastahnaa tai auton kesärenkaita kuten aina ennen – Tornionlaaksolaisten elämä helpottuu vähän toukokuun puolivälissä

Ihmisiä har­mit­taa, ettei rajan takaa voi hakea lem­pi­ham­mas­tah­naa tai auton ke­sä­ren­kai­ta kuten aina ennen – Tor­nion­laak­so­lais­ten elämä hel­pot­tuu vähän tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä

09.05.2020 06:00 3
Tilaajille
Länsi-Pohjan lääkärit vetoavat: Asiaton liikennöinti länsirajalla on lopetettava – rajan yli pyritään jatkuvasti ilman oikeaa syytä

Län­si-Poh­jan lää­kä­rit ve­toa­vat: Asiaton lii­ken­nöin­ti län­si­ra­jal­la on lo­pe­tet­ta­va – rajan yli py­ri­tään jat­ku­vas­ti ilman oikeaa syytä

30.04.2020 22:52 0
Länsi-Pohja on koronakartan toiseksi tummin ja uusia tapauksia todetaan suhteessa eniten  – Ministeriön mukaan eristäminen ei olisi perusteltavissa Uudenmaan tavoin

Län­si-Poh­ja on ko­ro­na­kar­tan toi­sek­si tummin ja uusia ta­pauk­sia to­de­taan suh­tees­sa eniten – Mi­nis­te­riön mukaan eris­tä­mi­nen ei olisi pe­rus­tel­ta­vis­sa Uu­den­maan tavoin

30.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema – OYS:n erva-alueen toinen kuolema oli Pohjois-Pohjanmaalla

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma kuolema – OYS:n er­va-alueen toinen kuolema oli Poh­jois-Poh­jan­maal­la

19.04.2020 11:45 0