Länsi-Pohja

Näin Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja vastaa bul­vaa­ni-syy­tök­siin: "Vas­taa­val­la tavalla jul­ki­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don va­lin­nan­va­paus­po­ti­lai­den hoitoa to­teut­ta­vat useat sai­raan­hoi­to­pii­rit"

08.05.2021 15:46 4
Tilaajille

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 590 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä

24.02.2021 14:08 3

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat maa­lis­kuul­le – kaikki Ruotsin ak­ku­teh­taal­ta pa­lan­neet ovat ka­ran­tee­nis­sa

10.02.2021 14:17 2
Tilaajille

Viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa –Muun­to­vi­rus­ta ei ole ole löy­det­ty tes­tauk­sis­sa

03.02.2021 14:34
Tilaajille

"Olen ihan ky­sy­mys­merk­ki­nä, miten kink­ki­sek­si elämä menee" – Katri Heralan koti on Tor­nios­sa ja työ­paik­ka Ruotsin Haa­pa­ran­nal­la

23.01.2021 17:57 22
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – kaik­kien viikon tar­tun­to­jen läh­det­tä ei ole pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään, os­tos­mat­ko­ja Ouluun ei suo­si­tel­la

11.12.2020 12:29
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – toinen tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­la asu­val­la hen­ki­löl­lä

03.12.2020 10:13
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, alue on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa, että ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on hyvin tärkeää

27.11.2020 11:29
Tilaajille

Pi­ka­tes­ti pal­jas­ti yhden ko­ro­na­tar­tun­nan Uts­joel­la, myös Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi tar­tun­ta

26.11.2020 14:19 1
Tilaajille

Län­si-Poh­jan il­maan­tu­vuus­lu­ku on Suomen korkein – Näyt­teen­ot­to­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet, etenkin Tor­nios­sa

11.11.2020 14:30 1
Tilaajille

Tornion johtava lää­kä­ri: "Py­sy­kää nyt kotona" – Län­si-Poh­jas­sa eri­tyi­ses­ti Tornion ko­ro­na­ti­lan­ne on nyt vakava

04.11.2020 12:35
Tilaajille

Lapissa on sun­nun­tai­na todettu kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – kaik­kien jäljet joh­ta­vat jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

01.11.2020 15:07 2
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa todettu tänään kym­me­nen uutta tar­tun­taa – Sai­raan­hoi­to­pii­ri on kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä

31.10.2020 11:50
Tilaajille

Tornion TP-47:n ja Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran B-tyt­tö­jen jouk­kueet ka­ran­tee­niin – RoPSin B-ty­töil­le ka­ran­tee­ni jo syksyn toinen

15.10.2020 16:02
Tilaajille

So­te-esi­tyk­ses­sä ei tiet­tä­väs­ti isoja muu­tok­sia ra­hoi­tus­mal­liin, vain Län­si-Poh­jan ul­kois­tus mi­tä­töi­täi­siin näillä näkymin

10.10.2020 20:01

Kevään tar­tun­ta­lu­vut on nyt yli­tet­ty, mutta tilanne on silti parempi – sel­vi­tim­me, miten ko­ro­na­ke­vät ja -syksy eroavat toi­sis­taan

09.10.2020 19:30 1
Tilaajille

Yl­läk­sen tar­tun­ta­mää­rä nousi jäl­leen: yh­teen­sä 58 ta­paus­ta Suo­mes­sa, Län­si-Poh­jaan kaksi uutta tar­tun­taa – Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi tapaus

06.10.2020 14:10
Tilaajille

Yl­läk­sen jouk­ko­tar­tun­to­jen määrä nousi 41 ta­pauk­seen – uudet ta­pauk­set Ro­va­nie­mel­lä ja Län­si-Poh­jas­sa, Tor­nios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

02.10.2020 15:56 3
Tilaajille

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ta­pauk­sis­sa lievää nousua – Län­si-Poh­jas­sa tilanne rau­hal­li­nen, vii­mei­sin pai­kal­li­nen tar­tun­ta to­det­tiin elo­kuus­sa

01.10.2020 14:36
Tilaajille

Län­si-Poh­jan alueel­la ei ole kahteen viik­koon todettu uusi ko­ro­na­ta­pauk­sia – Jouk­ko­ko­koon­tu­mi­sia kan­nat­taa edel­leen välttää

09.09.2020 12:56
Tilaajille