Työelämä: Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Länsi-Pohja
"Miten sinä voit" on kysymys, joka pitää uskaltaa tehdä – itsemurhasta puhumista ei pitäisi hävetä, vaan tarjota ajoissa apua itsetuhoisia ajatuksia miettivälle

"Miten sinä voit" on ky­sy­mys, joka pitää us­kal­taa tehdä – it­se­mur­has­ta pu­hu­mis­ta ei pitäisi hävetä, vaan tarjota ajoissa apua it­se­tu­hoi­sia aja­tuk­sia miet­ti­väl­le

28.10.2022 06:30
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle noin sata uutta toimea sekä uusia päälliköitä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le noin sata uutta toimea sekä uusia pääl­li­köi­tä

17.08.2022 18:51 9
Tilaajille
Koronatestien määrä romahti Länsi-Pohjassa, vaikka tartunnat näyttäisivät olevan nousussa – maskisuositusta tarkastellaan uudelleen myöhemmin

Ko­ro­na­tes­tien määrä romahti Län­si-Poh­jas­sa, vaikka tar­tun­nat näyt­täi­si­vät olevan nou­sus­sa – mas­ki­suo­si­tus­ta tar­kas­tel­laan uu­del­leen myö­hem­min

29.09.2021 13:07 4
Tilaajille
Näin Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja vastaa bulvaani-syytöksiin: "Vastaavalla tavalla julkisen erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaiden hoitoa toteuttavat useat sairaanhoitopiirit"

Näin Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja vastaa bul­vaa­ni-syy­tök­siin: "Vas­taa­val­la tavalla jul­ki­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don va­lin­nan­va­paus­po­ti­lai­den hoitoa to­teut­ta­vat useat sai­raan­hoi­to­pii­rit"

08.05.2021 15:46 4
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Suomessa 590 uutta koronatapausta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä neljä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 590 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä

24.02.2021 14:08 3
Länsi-Pohjan koronarajoitukset jatkuvat maaliskuulle – kaikki Ruotsin akkutehtaalta palanneet ovat karanteenissa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat maa­lis­kuul­le – kaikki Ruotsin ak­ku­teh­taal­ta pa­lan­neet ovat ka­ran­tee­nis­sa

10.02.2021 14:17 2
Tilaajille
Viisi uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa –Muuntovirusta ei ole ole löydetty testauksissa

Viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa –Muun­to­vi­rus­ta ei ole ole löy­det­ty tes­tauk­sis­sa

03.02.2021 14:34
Tilaajille
"Olen ihan kysymysmerkkinä, miten kinkkiseksi elämä menee" – Katri Heralan koti on Torniossa ja työpaikka Ruotsin Haaparannalla

"Olen ihan ky­sy­mys­merk­ki­nä, miten kink­ki­sek­si elämä menee" – Katri Heralan koti on Tor­nios­sa ja työ­paik­ka Ruotsin Haa­pa­ran­nal­la

23.01.2021 17:57 22
Tilaajille
Länsi-Pohjassa yksi uusi koronatartunta – kaikkien viikon tartuntojen lähdettä ei ole pystytty selvittämään, ostosmatkoja Ouluun ei suositella

Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – kaik­kien viikon tar­tun­to­jen läh­det­tä ei ole pys­tyt­ty sel­vit­tä­mään, os­tos­mat­ko­ja Ouluun ei suo­si­tel­la

11.12.2020 12:29
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa – toinen tartunnoista sairaanhoitopiirin ulkopuolella asuvalla henkilöllä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – toinen tar­tun­nois­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin ul­ko­puo­lel­la asu­val­la hen­ki­löl­lä

03.12.2020 10:13
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettiin kaksi uutta koronatartuntaa, alue on edelleen kiihtymisvaiheessa – johtajaylilääkäri painottaa, että rajoitusten ja suositusten noudattaminen on hyvin tärkeää

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, alue on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa, että ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on hyvin tärkeää

27.11.2020 11:29
Tilaajille
Pikatesti paljasti yhden koronatartunnan Utsjoella, myös Länsi-Pohjan alueella yksi uusi tartunta

Pi­ka­tes­ti pal­jas­ti yhden ko­ro­na­tar­tun­nan Uts­joel­la, myös Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi tar­tun­ta

26.11.2020 14:19 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan ilmaantuvuusluku on Suomen korkein – Näytteenottopisteet ovat ruuhkautuneet, etenkin Torniossa

Län­si-Poh­jan il­maan­tu­vuus­lu­ku on Suomen korkein – Näyt­teen­ot­to­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet, etenkin Tor­nios­sa

11.11.2020 14:30 1
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri: "Pysykää nyt kotona" – Länsi-Pohjassa erityisesti Tornion koronatilanne on nyt vakava

Tornion johtava lää­kä­ri: "Py­sy­kää nyt kotona" – Län­si-Poh­jas­sa eri­tyi­ses­ti Tornion ko­ro­na­ti­lan­ne on nyt vakava

04.11.2020 12:35
Tilaajille
Lapissa on sunnuntaina todettu kolme koronavirustartuntaa – kaikkien jäljet johtavat jääkiekkotapahtumaan

Lapissa on sun­nun­tai­na todettu kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – kaik­kien jäljet joh­ta­vat jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

01.11.2020 15:07 2
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettu tänään kymmenen uutta tartuntaa – Sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Län­si-Poh­jas­sa todettu tänään kym­me­nen uutta tar­tun­taa – Sai­raan­hoi­to­pii­ri on kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä

31.10.2020 11:50
Tilaajille
Tornion TP-47:n ja Rovaniemen Palloseuran B-tyttöjen joukkueet karanteeniin – RoPSin B-tytöille karanteeni jo syksyn toinen

Tornion TP-47:n ja Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran B-tyt­tö­jen jouk­kueet ka­ran­tee­niin – RoPSin B-ty­töil­le ka­ran­tee­ni jo syksyn toinen

15.10.2020 16:02
Tilaajille
Sote-esityksessä ei tiettävästi isoja muutoksia rahoitusmalliin, vain Länsi-Pohjan ulkoistus mitätöitäisiin näillä näkymin

So­te-esi­tyk­ses­sä ei tiet­tä­väs­ti isoja muu­tok­sia ra­hoi­tus­mal­liin, vain Län­si-Poh­jan ul­kois­tus mi­tä­töi­täi­siin näillä näkymin

10.10.2020 20:01
Kevään tartuntaluvut on nyt ylitetty, mutta tilanne on silti parempi – selvitimme, miten koronakevät ja -syksy eroavat toisistaan

Kevään tar­tun­ta­lu­vut on nyt yli­tet­ty, mutta tilanne on silti parempi – sel­vi­tim­me, miten ko­ro­na­ke­vät ja -syksy eroavat toi­sis­taan

09.10.2020 19:30 1
Tilaajille
Ylläksen tartuntamäärä nousi jälleen: yhteensä 58 tapausta Suomessa, Länsi-Pohjaan kaksi uutta tartuntaa – Rovaniemellä yksi uusi tapaus

Yl­läk­sen tar­tun­ta­mää­rä nousi jäl­leen: yh­teen­sä 58 ta­paus­ta Suo­mes­sa, Län­si-Poh­jaan kaksi uutta tar­tun­taa – Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi tapaus

06.10.2020 14:10
Tilaajille