Koronan tartuntatilanne

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille

Po­siol­la to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia kau­pas­sa ja ter­veys­kes­kuk­ses­sa

23.12.2020 17:46
Tilaajille

Lapissa pääsee ko­ro­na­tes­tei­hin jou­lu­na­kin – sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä to­det­tiin ku­lu­val­la vii­kol­la yh­teen­sä 16 tar­tun­taa

23.12.2020 15:36
Tilaajille

So­dan­ky­län Nu­tuk­kaan jouk­ko­tes­tauk­ses­sa ei todettu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – tau­ti­ti­lan­ne kun­nas­sa on rau­hal­li­nen

27.11.2020 12:53
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, alue on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa, että ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on hyvin tärkeää

27.11.2020 11:29
Tilaajille
Pääkirjoitus

Toinen, toi­vot­ta­vas­ti rat­kai­se­va tais­te­lu on pan­de­mia­rin­ta­mal­la edessä

29.09.2020 06:00
Tilaajille