Kiina
Viimeisin 24 tuntia
Trump allekirjoitti alustavan kauppasopimuksen Kiinan kanssa

Trump al­le­kir­joit­ti alus­ta­van kaup­pa­so­pi­muk­sen Kiinan kanssa

15.01.2020 20:59
Kuukausi
Norjan lohet aiotaan siirtää lennosta junaan eli matkalle Suomen ja Siperian kautta Kiinaan

Norjan lohet aiotaan siirtää len­nos­ta junaan eli mat­kal­le Suomen ja Si­pe­rian kautta Kiinaan

27.12.2019 20:30
Kiina, Venäjä ja Iran harjoittelevat yhteisiä merioperaatioita Intian valtamerellä – Kiinan ensimmäinen itse rakennettu lentotukialus palvelukseen

Kiina, Venäjä ja Iran har­joit­te­le­vat yh­tei­siä me­ri­ope­raa­tioi­ta Intian val­ta­me­rel­lä – Kiinan en­sim­mäi­nen itse ra­ken­net­tu len­to­tu­ki­alus pal­ve­luk­seen

27.12.2019 18:37

Kii­na­lais­me­dia va­roit­te­lee kii­na­lai­sia Ruotsin vaa­ral­li­suu­des­ta

23.12.2019 21:21
Vangin viesti johti korttitehtaan tutkintaan – Kiina kiistää pakkotyön

Vangin viesti johti kort­ti­teh­taan tut­kin­taan – Kiina kiistää pak­ko­työn

23.12.2019 14:47
Kiina alentaa satojen tuotteiden tuontitullimaksuja – Muutos koskee esimerkiksi pakastettua sianlihaa ja avokadoa

Kiina alentaa satojen tuot­tei­den tuon­ti­tul­li­mak­su­ja – Muutos koskee esi­mer­kik­si pa­kas­tet­tua sian­li­haa ja avo­ka­doa

23.12.2019 08:28
20 vuotta sitten Kiinalle siirtynyt Macao on mallioppilas – se palkitaan suotuisilla uudistuksilla, koska ei kapinoi kuten Hongkong

20 vuotta sitten Kii­nal­le siir­ty­nyt Macao on mal­li­op­pi­las – se pal­ki­taan suo­tui­sil­la uu­dis­tuk­sil­la, koska ei kapinoi kuten Hong­kong

20.12.2019 19:42
Kiinan Özil-raivo jatkuu, pelaaja poistettiin suositusta jalkapallopelistä

Kiinan Özil-rai­vo jatkuu, pelaaja pois­tet­tiin suo­si­tus­ta jal­ka­pal­lo­pe­lis­tä

19.12.2019 11:52
Vanhemmat

Kiinan te­le­vi­sio poisti Ar­se­na­lin pelin oh­jel­mis­tos­ta Özilin ui­guu­ri­kom­ment­tien jälkeen

15.12.2019 16:15
"Ilman valtiollista tukea Kiinassa on lähes mahdotonta toimia" – Suomen ja Kiinan talviurheiluvuoden päätöstilaisuutta vietettiin Rovaniemellä

"Ilman val­tiol­lis­ta tukea Kii­nas­sa on lähes mah­do­ton­ta toimia" – Suomen ja Kiinan tal­vi­ur­hei­lu­vuo­den pää­tös­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

03.12.2019 16:42
Hongkongissa osoitetaan tällä viikolla mieltä lounasaikaan – osa mainosväestä jäi pois töistä ja suunnittelee demokratialiikkeen mainoksia

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­nas­ai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mo­kra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43

Vii­mei­set mie­len­osoit­ta­jat sin­nit­te­le­vät yli­opis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02
Neljä skenaariota, mitä Hongkongissa voi tapahtua seuraavaksi

Neljä ske­naa­rio­ta, mitä Hong­kon­gis­sa voi ta­pah­tua seu­raa­vak­si

18.11.2019 12:25
Tiedätkö, mitä tarkoittaa kiinalainen juttu? Ymmärrät sen, kun yrität perehtyä Taiwanin ja Kiinan suhteisiin

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa kii­na­lai­nen juttu? Ym­mär­rät sen, kun yrität pe­reh­tyä Tai­wa­nin ja Kiinan suh­tei­siin

16.11.2019 08:00
Kiinan "sinkkujen päivässä" myynti ylitti 20 miljardia euroa yhdeksässä tunnissa – puolen miljardin ihmisen odotetaan käyvän ostoksilla

Kiinan "sink­ku­jen päi­väs­sä" myynti ylitti 20 mil­jar­dia euroa yh­dek­säs­sä tun­nis­sa – puolen mil­jar­din ihmisen odo­te­taan käyvän os­tok­sil­la

11.11.2019 09:43
Kiina kohtaa valtavan ilmastoremontin ja hakee yhteistyötä suomalaisten kanssa – akkuvalmistaja CATL:n liiketoimintajohtaja: "Haluaisin itse nähdä tehtaan täällä"

Kiina kohtaa val­ta­van il­mas­to­re­mon­tin ja hakee yh­teis­työ­tä suo­ma­lais­ten kanssa – ak­ku­val­mis­ta­ja CATL:n lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja: "Ha­luai­sin itse nähdä tehtaan täällä"

07.11.2019 18:02
Kiina vaatii kovempia otteita Hongkongissa – Kiina-mielistä poliitikkoa puukotettiin kampanjatilaisuudessa

Kiina vaatii ko­vem­pia otteita Hong­kon­gis­sa – Kii­na-mie­lis­tä po­lii­tik­koa puu­ko­tet­tiin kam­pan­ja­ti­lai­suu­des­sa

06.11.2019 08:48
Kiina uhkailee ulkomailla asuvia uiguureja – "Ajattele perheesi turvallisuutta"

Kiina uh­kai­lee ul­ko­mail­la asuvia ui­guu­re­ja – "A­jat­te­le per­hee­si tur­val­li­suut­ta"

17.10.2019 13:16

Hong­kon­gin hal­lin­to­joh­ta­ja joutui pe­ru­maan pu­heen­sa par­la­men­tis­sa pro­tes­tien takia

16.10.2019 10:56
Yhdysvallat asetti kiinalaisyhtiöitä mustalle listalle – Syynä uiguurien sortaminen

Yh­dys­val­lat asetti kii­na­lais­yh­tiöi­tä mus­tal­le lis­tal­le – Syynä ui­guu­rien sor­ta­mi­nen

08.10.2019 09:03