Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Keskustan Lapin piiri
Jaana Niemi Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirin uudeksi toiminnanjohtajaksi

Jaana Niemi Kes­kus­tan Lapin ja Pe­rä­poh­jo­lan piirin uudeksi toi­min­nan­joh­ta­jak­si

21.11.2023 15:48
Tilaajille
Analyysi: Huonon gallup-lukeman päivänä keskusta sai hyviäkin uutisia – keskustan kasken kantona olleen Väyrysen luopuminen saattaa jopa nostaa laahaavaa kannatusta

Ana­lyy­si: Huonon gal­lup-lu­ke­man päivänä kes­kus­ta sai hy­viä­kin uutisia – kes­kus­tan kasken kantona olleen Väy­ry­sen luo­pu­mi­nen saattaa jopa nostaa laa­haa­vaa kan­na­tus­ta

19.10.2022 11:56 22
Tilaajille
"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mittaus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mit­taus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

07.10.2022 19:30 35
Tilaajille
Mikko Kärnä pysyy kannassaan: ei aio lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi samalta listalta Väyrysen kanssa – "En voi hyväksyä tällaista Kremlin pussiin pelaamista"

Mikko Kärnä pysyy kan­nas­saan: ei aio lähteä edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si samalta lis­tal­ta Väy­ry­sen kanssa – "En voi hy­väk­syä täl­lais­ta Kremlin pussiin pe­laa­mis­ta"

13.06.2022 19:03 13
Tilaajille
Markus Lohi asettuu ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa – keskustan Lapin piiri vaatii Kantatie 82:n peruskorjausta

Markus Lohi asettuu ehdolle vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa – kes­kus­tan Lapin piiri vaatii Kan­ta­tie 82:n pe­rus­kor­jaus­ta

17.05.2022 08:24 3
Tilaajille
Hannes Viiri Keskustan Lapin piirin kunniapuheenjohtajaksi

Hannes Viiri Kes­kus­tan Lapin piirin kun­nia­pu­heen­joh­ta­jak­si

24.05.2021 08:29
Tilaajille

Petteri Sal­mi­jär­vi kes­kus­tan Lapin piirin pu­heen­joh­ta­jak­si

20.11.2020 15:17
Tilaajille
Lapin keskustan Kiuru-hyökkäys kertoo enemmän gallup-paniikista kuin matkailuhuolesta
Pääkirjoitus

Lapin kes­kus­tan Kiu­ru-hyök­käys kertoo enemmän gal­lup-pa­nii­kis­ta kuin mat­kai­lu­huo­les­ta

17.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiuru on toi­mi­nut vas­tuul­li­ses­ti

17.11.2020 05:45
Tilaajille
SDP:n kansanedustaja Ojala-Niemelä: Lapin keskustaväki laittaa pään pensaaseen

SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: Lapin kes­kus­ta­vä­ki laittaa pään pen­saa­seen

15.11.2020 16:36 3
Tilaajille
"Hallitus ei ole syypää Lapin matkailun sakkaamiseen" – Demarikansanedustajat pitävät Kiurun puolta ja kysyvät, onko keskustan Lapin piiri siirtynyt oppositioon

"Hal­li­tus ei ole syypää Lapin mat­kai­lun sak­kaa­mi­seen" – De­ma­ri­kan­sa­ne­dus­ta­jat pitävät Kiurun puolta ja ky­sy­vät, onko kes­kus­tan Lapin piiri siir­ty­nyt op­po­si­tioon

15.11.2020 14:32 4
Tilaajille
Keskustan Lapin piirikokous vaatii Krista Kiurun eroa matkailulle aiheutettujen vahinkojen takia, puheenjohtaja Saarikko sanoutuu irti vaatimuksesta

Kes­kus­tan Lapin pii­ri­ko­kous vaatii Krista Kiurun eroa mat­kai­lul­le ai­heu­tet­tu­jen va­hin­ko­jen takia, pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko sa­nou­tuu irti vaa­ti­muk­ses­ta

15.11.2020 11:38 20
Tilaajille
Hajallaan oleva Lapin keskusta on enemmän kokoomuksen kuin oman puolueen sote-linjalla
Kolumni

Ha­jal­laan oleva Lapin kes­kus­ta on enemmän ko­koo­muk­sen kuin oman puo­lueen so­te-lin­jal­la

12.09.2020 06:15
Tilaajille
Lapin keskustalaiset saattavat antaa yllättävän kovan kannatuksen Annika Saarikolle – Kahden kärkiehdokkaan äänimäärä voi mennä tasan

Lapin kes­kus­ta­lai­set saat­ta­vat antaa yl­lät­tä­vän kovan kan­na­tuk­sen Annika Saa­ri­kol­le – Kahden kär­kieh­dok­kaan ää­ni­mää­rä voi mennä tasan

04.09.2020 20:48 6
Tilaajille
Lapin Kokoomus ja Keskusta vaativat vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen – "Nykyinen tilanne on kohtuuton"

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

09.08.2020 10:40 3
Tilaajille
Epäröinnin jälkeen keskustan Lapin piirihallitus on päättänyt tukea Katri Kulmunia – Puheenjohtajan tulee keskittyä äänestäjien luottamuksen palauttamiseen

Epä­röin­nin jälkeen kes­kus­tan Lapin pii­ri­hal­li­tus on päät­tä­nyt tukea Katri Kul­mu­nia – Pu­heen­joh­ta­jan tulee kes­kit­tyä ää­nes­tä­jien luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­seen

04.08.2020 19:00
Tilaajille
Keskustan Lapin piiri epäröi asettua Katri Kulmunin taakse puheenjohtajakisassa – otti aikalisän

Kes­kus­tan Lapin piiri epäröi asettua Katri Kul­mu­nin taakse pu­heen­joh­ta­ja­ki­sas­sa – otti ai­ka­li­sän

31.07.2020 17:18 10
Tilaajille
Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja liputtaa Kulmunin puolesta, mutta toivoo kisaan lisää ehdokkaita

Kes­kus­tan Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja li­put­taa Kul­mu­nin puo­les­ta, mutta toivoo kisaan lisää eh­dok­kai­ta

30.07.2020 17:40
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta keskustavaikuttajilta, mitä he ajattelevat Katri Kulmunin eroamisesta valtiovarainministerin pestistä, ja näin he vastasivat

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jil­ta, mitä he ajat­te­le­vat Katri Kul­mu­nin eroa­mi­ses­ta val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tä, ja näin he vas­ta­si­vat

06.06.2020 13:30 3
Tilaajille
Petteri Salmijärvi jatkaa Lapin keskustan johdossa – Piiri vaatii Lapille parempia korvauksia luonnonrikkauksista ja haaveili maakunnalle lisää valtaa

Petteri Sal­mi­jär­vi jatkaa Lapin kes­kus­tan joh­dos­sa – Piiri vaatii Lapille pa­rem­pia kor­vauk­sia luon­non­rik­kauk­sis­ta ja haa­vei­li maa­kun­nal­le lisää valtaa

16.11.2019 18:24
Tilaajille