tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Matkailurajoitukset
Turisti ei ole kävelevä virus
Kolumni

Turisti ei ole kä­ve­le­vä virus

07.12.2021 22:33 8
Tilaajille
Rokotettu turisti ei ole tautiriski, mutta rokottamaton paikallinen on
Pääkirjoitus

Ro­ko­tet­tu turisti ei ole tau­ti­ris­ki, mutta ro­kot­ta­ma­ton pai­kal­li­nen on

26.11.2021 07:50 6
Tilaajille
Päivikki Palosaari avaa Kemiin uuden ravintolan – "Kaikki odottavat, että rajat aukeaisivat"

Päi­vik­ki Pa­lo­saa­ri avaa Kemiin uuden ra­vin­to­lan – "Kaikki odot­ta­vat, että rajat au­keai­si­vat"

01.10.2021 17:32 5
Tilaajille
Autto: Eduskunnan ja hallituksen on työskenneltävä tarvittaessa myös tammikuussa

Autto: Edus­kun­nan ja hal­li­tuk­sen on työs­ken­nel­tä­vä tar­vit­taes­sa myös tam­mi­kuus­sa

03.12.2020 20:39 1
Tilaajille
Toinen aalto uhkaa viedä Lapin matkailulta kotimaisetkin talvituristit
Pääkirjoitus

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin mat­kai­lul­ta ko­ti­mai­set­kin tal­vi­tu­ris­tit

26.11.2020 16:27 5
Tilaajille
Matkailualan järjestöt: Hallituksen matkustusesitys monimutkainen ja mahdoton toteuttaa

Mat­kai­lu­alan jär­jes­töt: Hal­li­tuk­sen mat­kus­tus­esi­tys mo­ni­mut­kai­nen ja mah­do­ton to­teut­taa

25.11.2020 17:43 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Sietämätön tilanne matkailulle – sosiaali- ja terveysministeriö kohonnut koronan ylituomariksi
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sie­tä­mä­tön tilanne mat­kai­lul­le – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ko­hon­nut koronan yli­tuo­ma­rik­si

24.11.2020 14:29 5
Keskustan Lapin piirikokous vaatii Krista Kiurun eroa matkailulle aiheutettujen vahinkojen takia, puheenjohtaja Saarikko sanoutuu irti vaatimuksesta

Kes­kus­tan Lapin pii­ri­ko­kous vaatii Krista Kiurun eroa mat­kai­lul­le ai­heu­tet­tu­jen va­hin­ko­jen takia, pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko sa­nou­tuu irti vaa­ti­muk­ses­ta

15.11.2020 11:38 20
Tilaajille
TUI:n matkaperuutukset ja STM:n tuore maahantuloesitys lyövät naulat talvimatkailun arkkuun
Pääkirjoitus

TUI:n mat­ka­pe­ruu­tuk­set ja STM:n tuore maa­han­tu­lo­esi­tys lyövät naulat tal­vi­mat­kai­lun arkkuun

11.11.2020 13:14 4
Tilaajille