Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Mat­kai­lu­alan jär­jes­töt: Hal­li­tuk­sen mat­kus­tus­esi­tys mo­ni­mut­kai­nen ja mah­do­ton to­teut­taa

Matkailualaa edustavat järjestöt tyrmäävät hallituksen esitysluonnoksen matkailun avaamiseksi.

– Hallituksen esitysluonnos on erittäin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä sekä mahdoton toteuttaa käytännössä, sanotaan seitsemän järjestön hallitukselle lähettämässä kirjelmässä.