Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

Lapin Kokoomus sekä Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit tukevat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) hakemusta vaelluskalan palauttamiseksi.

ELY:n hakemuksessa mainitaan, että voimalaitosten luvanhaltijoiden tulisi siirtää tukitoimenpiteenä 200 meritaimenta jokiin vuosittain. Lapin Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Kaarlelan mukaan määrän tulisi olla huomattavasti suurempi.