kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Kaupunginhallitus
Kemijärvi lähtee kehittämään kantatie 82:a

Ke­mi­jär­vi lähtee ke­hit­tä­mään kan­ta­tie 82:a

26.09.2022 22:09 1
Tilaajille
Rovaniemen Sairaalanniemen kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus nähtäville – kuntalaisilla mahdollisuus antaa mielipiteitä

Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus näh­tä­vil­le – kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus antaa mie­li­pi­tei­tä

27.06.2022 20:15 2
Tilaajille
Kemijärvi ei toistaiseksi tee kauppoja Asusteen tontista

Ke­mi­jär­vi ei tois­tai­sek­si tee kaup­po­ja Asus­teen ton­tis­ta

04.04.2022 19:34 3
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus otti kohutussa teatteriasiassa aikalisän: "Tarvitaan perusteellista tietoa"

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus otti ko­hu­tus­sa teat­te­ri­asias­sa ai­ka­li­sän: "Tar­vi­taan pe­rus­teel­lis­ta tietoa"

28.03.2022 20:53 1
Tilaajille
Eeva-Maarit Aikio valittiin Rovaniemen kaupunginsihteeriksi – Vaaranlammen asukas-, nuoriso- ja kirjastotilojen sijainnista edellytetään lisäselvitys

Ee­va-Maa­rit Aikio va­lit­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­sih­tee­rik­si – Vaa­ran­lam­men asu­kas-, nuo­ri­so- ja kir­jas­to­ti­lo­jen si­jain­nis­ta edel­ly­te­tään li­sä­sel­vi­tys

14.02.2022 16:19 5
Tilaajille
Kemijärvellä etsitään sopua kehitysyhtiön hallitukseen

Ke­mi­jär­vel­lä et­si­tään sopua ke­hi­tys­yh­tiön hal­li­tuk­seen

01.02.2022 09:30 4
Tilaajille
Rovaniemi liputtaa Pride-päivänä – päätös syntyi äänestäen

Ro­va­nie­mi li­put­taa Pri­de-päi­vä­nä – päätös syntyi ää­nes­täen

01.02.2022 09:00 1
Tilaajille
Kaupunki ostaa Mortin männikön, mutta asuintonttien vyöhykehinnoitteluun otettiin aikalisä

Kau­pun­ki ostaa Mortin män­ni­kön, mutta asuin­tont­tien vyö­hy­ke­hin­noit­te­luun otet­tiin ai­ka­li­sä

01.02.2022 10:03 17
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin jatkoyhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin jat­ko­yh­tiö­ko­kouk­seen

24.01.2022 20:04 3
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

20.12.2021 20:50 5
Tilaajille
Kemijärvi pitää verot ennallaan ja odottaa kehitysyhtiön tilaamaa selvitystä sellutehdashankkeesta

Ke­mi­jär­vi pitää verot en­nal­laan ja odottaa ke­hi­tys­yh­tiön ti­laa­maa sel­vi­tys­tä sel­lu­teh­das­hank­kees­ta

25.10.2021 21:04
Tilaajille
Valionrannasta päätös alkuvuodesta – ennen hotellia rantaan rakennetaan kerrostalo

Va­lion­ran­nas­ta päätös al­ku­vuo­des­ta – ennen ho­tel­lia rantaan ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo

12.10.2021 10:14 5
Tilaajille
Kemijärvi ei pysty kattamaan alijäämiään tänä vuonna – talouskehitystä seurataan kuukausittain

Ke­mi­jär­vi ei pysty kat­ta­maan ali­jää­miään tänä vuonna – ta­lous­ke­hi­tys­tä seu­ra­taan kuu­kau­sit­tain

13.09.2021 21:17 2
Tilaajille