kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kakslauttanen
Kuka suojelee ulkomaalaisia kausityöntekijöitä? Jonkun kannattaisi, sillä kyse on koko Lapin matkailun maineesta
Kolumni

Kuka suo­je­lee ul­ko­maa­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä? Jonkun kan­nat­tai­si, sillä kyse on koko Lapin mat­kai­lun mai­nees­ta

29.08.2023 08:43 22
Former employees of the igloo village raking in million-dollar profits report threats, rummaging through belongings, and compromising work safety – “We were treated like slaves”

Former emp­loyees of the igloo village raking in mil­lion-dol­lar profits report threats, rum­ma­ging through be­lon­gings, and comp­ro­mi­sing work safety – “We were treated like slaves”

28.08.2023 18:15 10
”Olen järkyttynyt mutta en yllättynyt” – ammattiliiton mukaan työntekijät ovat Kakslauttasessa oman onnensa nojassa

”Olen jär­kyt­ty­nyt mutta en yl­lät­ty­nyt” – am­mat­ti­lii­ton mukaan työn­te­ki­jät ovat Kaks­laut­ta­ses­sa oman onnensa nojassa

28.08.2023 10:18 24
Tilaajille
Kakslauttasen työntekijöiden kertomukset viittaavat kiskonnantapaiseen työsyrjintään, sanovat asiantuntijat

Kaks­laut­ta­sen työn­te­ki­jöi­den ker­to­muk­set viit­taa­vat kis­kon­nan­ta­pai­seen työ­syr­jin­tään, sanovat asian­tun­ti­jat

24.08.2023 18:35 20
Tilaajille
Miljoonavoittoja takovan iglukylän entiset työntekijät kertovat uhkailusta, tavaroiden penkomisesta ja työturvallisuuden vaarantumisesta – ”Meitä kohdeltiin kuin orjia”

Mil­joo­na­voit­to­ja takovan ig­lu­ky­län entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat uh­kai­lus­ta, ta­va­roi­den pen­ko­mi­ses­ta ja työ­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta – ”Meitä koh­del­tiin kuin orjia”

26.08.2023 07:55 49
Kakslauttasen iglukylässä poltettiin satoja tonneja rakennusjätettä – kävimme katsomassa, miltä alueella näyttää nyt

Kaks­laut­ta­sen ig­lu­ky­läs­sä pol­tet­tiin satoja tonneja ra­ken­nus­jä­tet­tä – kävimme kat­so­mas­sa, miltä alueel­la näyttää nyt

14.08.2023 20:05 12
Tilaajille
Kakslauttasen jätteidenpoltto aloittaa uuden suomalaissarjan – "Ympäristörikosten uhreja olemme me kaikki", sanoo sarjan tekijä

Kaks­laut­ta­sen jät­tei­den­polt­to aloit­taa uuden suo­ma­lais­sar­jan – "Ym­pä­ris­tö­ri­kos­ten uhreja olemme me kaik­ki", sanoo sarjan tekijä

11.08.2023 19:30 12
Tilaajille
Metsähallitus uusii Kakslauttasen latusiltoja Saariselällä

Met­sä­hal­li­tus uusii Kaks­laut­ta­sen la­tu­sil­to­ja Saa­ri­se­läl­lä

18.04.2023 15:23 1
Tilaajille
Kakslauttasen matkailukeitaaseen nousi planetaario, joka näyttää revontulet joka säällä

Kaks­laut­ta­sen mat­kai­lu­kei­taa­seen nousi pla­ne­taa­rio, joka näyttää re­von­tu­let joka säällä

17.03.2022 18:10 5
Tilaajille
Moottoripyörä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moottoripyörään Sodankylässä – osallisena neljä puolalaista henkilöä

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moot­to­ri­pyö­rään So­dan­ky­läs­sä – osal­li­se­na neljä puo­la­lais­ta hen­ki­löä

16.07.2021 12:47 1
Tilaajille
Matkailuyrittäjä Juhani Eiramo ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta – tuomio törkeästä ympäristön turmelemisesta sai lainvoiman

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä Juhani Eiramo ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta – tuomio tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta sai lain­voi­man

21.01.2021 09:56 3
Tilaajille
Oikeudenkäynti Juhani Eiramoa vastaan alkoi, matkailuyrittäjä kiistää syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta

Oi­keu­den­käyn­ti Juhani Eiramoa vastaan alkoi, mat­kai­lu­yrit­tä­jä kiistää syyt­teen tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

17.11.2020 16:39 3
Tilaajille
Kakslauttasenpalon asemakaavalle kunnanhallituksen hyväksyntä Sodankylässä

Kaks­laut­ta­sen­pa­lon ase­ma­kaa­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä So­dan­ky­läs­sä

01.10.2020 21:58
Tilaajille
Lapin kansainvälisesti tunnetuin kohde ei ehkä avaa tulevalle kaudelle lainkaan – "Meillä ei ole yhtään varausta ensi talveksi"

Lapin kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tuin kohde ei ehkä avaa tu­le­val­le kau­del­le lain­kaan – "Meillä ei ole yhtään va­raus­ta ensi tal­vek­si"

16.09.2020 19:30 4
Tilaajille
Arvostelu: Oudot kielet ja maaginen tähtisade

Ar­vos­te­lu: Oudot kielet ja maa­gi­nen täh­ti­sa­de

30.09.2019 07:46
Tilaajille
Verikuu harmaan kelon pinnassa

Verikuu harmaan kelon pin­nas­sa

14.08.2019 20:13
Timon ja Xenan koti

Timon ja Xenan koti

07.03.2019 12:35