Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Kaks­laut­ta­sen­pa­lon ase­ma­kaa­val­le kun­nan­hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä So­dan­ky­läs­sä

Sodankylässä matkailun painopiste on siirtynyt kunnan pohjoisosaan, ja erityisesti Kakslauttasen alueelle.

Sodankylän kunnanhallitus esittää valtuustolle Kakslauttasessa sijaitsevan Kakslauttasenpalon asemakaavan hyväksymistä. Kunnanhallitus päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan maanantaina.

Asemakaavan laadinnassa hyödynnettiin tausta-aineistona selvitystä matkailun ohjelmapalvelureittien ja matkailu-rakentamisen sijoittumisesta. Selvitys valmistui marraskuussa 2018. Selvityksen mukaan Sodankylässä matkailun painopiste on siirtynyt kunnan pohjoisosaan ja erityisesti Kakslauttasen alueelle.

Selvityksen perusteella asemakaavoitettava alue palvelisi parhaiten ohjelmapalvelutoimintaa. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle saa rakentaa ohjelmapalvelujen kuten moottorikelkkailun, koiravaljakko- ja ratsastuspalvelujen vuoksi tarpeellisia rakennuksia. Rakennuksiin saa sijoittaa myös henkilökunnan asuinhuoneistoja. Asuinhuoneistojen osuus saa olla enintään puolet kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta.

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu yhteensä 3000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta kahteen kortteliin: toiseen 1000 ja toiseen 2000 kerrosneliömetriä.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita