tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Jyväskylä
Kuukausi
Meri-Lapin Ratsastajille menestystä Ponicupissa

Me­ri-La­pin Rat­sas­ta­jil­le me­nes­tys­tä Po­ni­cu­pis­sa

19.09.2022 13:14
Tilaajille

VKV:n kvar­tet­ti al­kue­rän kuudes SM-vies­teis­sä

11.09.2022 14:38
Tilaajille

VKV:n tyt­tö­jen tie nousi pystyyn al­kue­räs­sä SM-vies­tis­sä

10.09.2022 15:27
Tilaajille
Paljon puhuttanut Matti Nykäsen muistomerkki "Höyhen" paljastettiin

Paljon pu­hut­ta­nut Matti Nykäsen muis­to­merk­ki "Höy­hen" pal­jas­tet­tiin

07.09.2022 17:47
Tilaajille
Vanhemmat

Next Di­rec­tion voitti Kil­le­rin Eliitin ra­taen­nä­ty­sa­jal­la: "He­vo­nen oli tosi innokas ja hy­vän­tun­tui­nen jo läm­mi­tyk­ses­sä"

11.06.2022 18:27

Toto75-vih­je: Eri­no­mai­nen Eliitti kruu­nu­na

10.06.2022 10:00
Tilaajille
Pienkoneen lentäjä kuoli Jyväskylän lentoturmassa

Pien­ko­neen lentäjä kuoli Jy­väs­ky­län len­to­tur­mas­sa

18.04.2022 11:18
Pihkaa ja puunkuorta voidaan hyödyntää sairaalaympäristössä – puupohjaisten pinnoiteaineiden avulla saatiin vähennettyä sairaalan pintojen bakteerien määrää jopa 60 prosenttia

Pihkaa ja puun­kuor­ta voidaan hyö­dyn­tää sai­raa­laym­pä­ris­tös­sä – ­puu­poh­jais­ten pin­noi­teai­nei­den avulla saatiin vä­hen­net­tyä sai­raa­lan pin­to­jen bak­tee­rien määrää jopa 60 pro­sent­tia

16.10.2021 11:00
Toyota-pomo Latvala yllättyi Hyundain vauhdikkaasta menosta - Esapekka Latvala säväytti Jyväskylän MM-rallin avauspäivänä

Toyo­ta-po­mo Latvala yl­lät­tyi Hyun­dain vauh­dik­kaas­ta menosta - Esa­pek­ka Latvala sä­väyt­ti Jy­väs­ky­län MM-ral­lin avaus­päi­vä­nä

01.10.2021 21:50 2

Toto75-vih­je: Eliitti Willow Priden viemää

11.06.2021 11:00
Tilaajille
Suomen MM-rallin 70-vuotisjuhlakisa siirtyy syksyyn - Jyväskylän kovavauhtinen soraralli ajetaan 30.9. - 3.10.

Suomen MM-ral­lin 70-vuo­tis­juh­la­ki­sa siirtyy syksyyn - Jy­väs­ky­län ko­va­vauh­ti­nen so­ra­ral­li ajetaan 30.9. - 3.10.

20.04.2021 12:00
Tilaajille
Jyväskylä yrittää taltuttaa leviämisvaiheen – Kaupunki keskeyttää alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastukset sekä sulkee kirjastot ja museot

Jy­väs­ky­lä yrittää tal­tut­taa le­viä­mis­vai­heen – Kau­pun­ki kes­keyt­tää alle 18-vuo­tiai­den lii­kun­ta­har­ras­tuk­set sekä sulkee kir­jas­tot ja museot

31.01.2021 17:00

Jy­väs­ky­län kau­pun­ki siirtyi le­viä­mis­vai­hee­seen – Ylä­kou­lut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen

31.01.2021 13:27
Sirkka-Liisa Honkonen osti asunnon Jyväskylän senioritalosta, koska talon paloturvallisuutta oli markkinoitu – Hän olisi kaivannut tiedotusta tulipalosta kaikille senioritalon asukkaille

Sirk­ka-Lii­sa Hon­ko­nen osti asunnon Jy­väs­ky­län se­nio­ri­ta­los­ta, koska talon pa­lo­tur­val­li­suut­ta oli mark­ki­noi­tu – Hän olisi kai­van­nut tie­do­tus­ta tu­li­pa­los­ta kai­kil­le se­nio­ri­ta­lon asuk­kail­le

13.07.2020 23:09
Tilaajille
Senioritalon palo alkoi kynttilästä, poliisi epäilee – Otkes aloittaa harvinaisen palotutkinnan, koska pahasti tuhoutunut rakennus on vasta hiljattain valmistunut

Se­nio­ri­ta­lon palo alkoi kynt­ti­läs­tä, poliisi epäilee – Otkes aloit­taa har­vi­nai­sen pa­lo­tut­kin­nan, koska pahasti tu­hou­tu­nut ra­ken­nus on vasta hil­jat­tain val­mis­tu­nut

13.07.2020 16:56
Sprinklerijärjestelmästä on hyötyä erityisesti kohteissa, joissa on hitaasti liikkuvia ihmisiä – asiantuntija toivoo Jyväskylän tulipalosta tutkintaa

Sprink­le­ri­jär­jes­tel­mäs­tä on hyötyä eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, joissa on hi­taas­ti liik­ku­via ihmisiä – asian­tun­ti­ja toivoo Jy­väs­ky­län tu­li­pa­los­ta tut­kin­taa

11.07.2020 21:17
Naisaiturit, Junnila ja Raitanen tähdittävät illan Jyväskylän kisoja

Nai­sai­tu­rit, Junnila ja Rai­ta­nen täh­dit­tä­vät illan Jy­väs­ky­län kisoja

08.07.2020 10:41
Tilaajille
Jyväskylän yliopisto lähetti virheellistä tietoa opiskelijavalinnoista – 140 hakijaa ehti hetken iloita

Jy­väs­ky­län ylio­pis­to lähetti vir­heel­lis­tä tietoa opis­ke­li­ja­va­lin­nois­ta – 140 hakijaa ehti hetken iloita

12.06.2020 18:38

Lexus Dream vei jän­nit­tä­vän Kil­le­rin Eliitin

06.06.2020 22:30
Tilaajille

Jy­väs­ky­lä olisi valmis pää­kau­pun­gik­si vaikka heti – kan­sa­ne­dus­ta­jan esitys asian sel­vit­tä­mi­ses­tä tyr­mät­tiin ää­nes­tyk­ses­sä

19.12.2019 16:50
Tilaajille