pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hallinto-oikeus
Pyhätunturin Salen piti valmistua alun perin jo joulukuussa, mutta kilpailevan kauppiaan valitus on viivästyttänyt hanketta

Py­hä­tun­tu­rin Salen piti val­mis­tua alun perin jo jou­lu­kuus­sa, mutta kil­pai­le­van kaup­piaan valitus on vii­väs­tyt­tä­nyt han­ket­ta

10.11.2023 21:25 17
Tilaajille
Hallitus keventää lupabyrokratiaa – asiantuntija: "Lapista ei kannata tehdä banaanivaltiota"

Hal­li­tus ke­ven­tää lu­pa­by­ro­kra­tiaa – asian­tun­ti­ja: "La­pis­ta ei kannata tehdä ba­naa­ni­val­tio­ta"

27.07.2023 05:00 9
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Aalistunturin alueen hakkuut voivat jatkua – piti voimassa ely-keskuksen kielteisen päätöksen alueelle haetusta toimenpidekiellosta

Hal­lin­to-oi­keus: Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut voivat jatkua – piti voi­mas­sa ely-kes­kuk­sen kiel­tei­sen pää­tök­sen alueel­le hae­tus­ta toi­men­pi­de­kiel­los­ta

27.01.2023 19:23 11
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nytkähti merkittävästi eteenpäin – hallinto-oikeus hylkäsi valitukset tehtaan ympäristöluvista

Kemin bio­tuo­te­teh­das nyt­käh­ti mer­kit­tä­väs­ti eteen­päin – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­set tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta

04.11.2022 10:47 1
Tilaajille
Kaidin ympäristölupa kaatui oikeudessa – "Täydensimme hakemusta 17 kertaa"

Kaidin ym­pä­ris­tö­lu­pa kaatui oi­keu­des­sa – "Täy­den­sim­me ha­ke­mus­ta 17 kertaa"

30.08.2022 18:00 7
Tilaajille
Kanta-Hämeen maakuntajohtajaksi valitun Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laineen valinnasta tehty valitus – toimii vt. maakuntajohtajana hallinto-oikeuden päätökseen asti

Kan­ta-Hä­meen maa­kun­ta­joh­ta­jak­si valitun Inarin kun­nan­joh­ta­ja Toni K. Laineen va­lin­nas­ta tehty valitus – toimii vt. maa­kun­ta­joh­ta­ja­na hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen asti

31.05.2022 08:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko mök­ki­läi­nen asun­no­ton?

31.05.2022 07:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksen sähköyhtiön myynnistä – perusteena kahden luottamushenkilön esteellisyys

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen säh­kö­yh­tiön myyn­nis­tä – pe­rus­tee­na kahden luot­ta­mus­hen­ki­lön es­teel­li­syys

09.05.2022 13:40 5
Tilaajille
Sierilän jatkoaika avin syynissä – rakentamisen olisi pitänyt alkaa toukokuussa, mutta jokiyhtiö haki luville lisäaikaa

Sie­ri­län jat­ko­ai­ka avin syy­nis­sä – ­ra­ken­ta­mi­sen olisi pitänyt alkaa tou­ko­kuus­sa, mutta jo­ki­yh­tiö haki luville li­sä­ai­kaa

28.06.2021 15:13 14
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Kemijärven valtuuston virkavaali Esa Pöyliön valinnasta kumottava

Hal­lin­to-oi­keus: Ke­mi­jär­ven val­tuus­ton vir­ka­vaa­li Esa Pöyliön va­lin­nas­ta ku­mot­ta­va

20.05.2021 13:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus esti susijahdin käynnistämisen Haapajärvellä – Koko lauman tappamiseen oikeuttava lupa toimeenpanokieltoon

Hal­lin­to-oi­keus esti su­si­jah­din käyn­nis­tä­mi­sen Haa­pa­jär­vel­lä – Koko lauman tap­pa­mi­seen oi­keut­ta­va lupa toi­meen­pa­no­kiel­toon

16.12.2020 12:09 1
Tuulivoiman rakentaminen on käynyt jo turhankin hankalaksi
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen on käynyt jo tur­han­kin han­ka­lak­si

13.10.2020 06:00 2
Tilaajille