Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

häät
Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö ja Susanna Kylmäluoma vihitään lauantaina vajaan vuoden seurustelun jälkeen: "Kaikki on tuntunut luonnolliselta ja hyvältä, joten ei ole ollut tarvetta jarrutella"

Posion kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö ja Susanna Kyl­mä­luo­ma vi­hi­tään lauan­tai­na vajaan vuoden seu­rus­te­lun jäl­keen: "Kaikki on tun­tu­nut luon­nol­li­sel­ta ja hy­väl­tä, joten ei ole ollut tar­vet­ta jar­ru­tel­la"

22.10.2022 12:00 5
Tilaajille
Kaikki haluavat hääkuvat Lapin luonnossa, sanoo Miika Hämäläinen – Valokuvaaja vaelsi tuoreen avioparin kanssa 12 kilometriä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työssään parasta

Kaikki ha­lua­vat hää­ku­vat Lapin luon­nos­sa, sanoo Miika Hä­mä­läi­nen – Va­lo­ku­vaa­ja vaelsi tuoreen avio­pa­rin kanssa 12 ki­lo­met­riä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työs­sään parasta

02.07.2022 11:54 4
Tilaajille
41 vuotta vanhalla lahjakortilla Rovaniemen teatteriin – vuonna 1981 avioituneet Marja-Leena ja Heikki Marttila pääsivät vihdoin hyödyntämään häälahjansa

41 vuotta van­hal­la lah­ja­kor­til­la Ro­va­nie­men teat­te­riin – vuonna 1981 avioi­tu­neet Mar­ja-Lee­na ja Heikki Mart­ti­la pää­si­vät vihdoin hyö­dyn­tä­mään hää­lah­jan­sa

24.05.2022 19:11 2
Tilaajille
Rovaniemellä on tulossa vilkas vihkikesä, mutta jopa kirkkohäiden järjestäminen onnistuu vielä: vapaata on elo-syyskuussa

Ro­va­nie­mel­lä on tulossa vilkas vih­ki­ke­sä, mutta jopa kirk­ko­häi­den jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu vielä: vapaata on elo-syys­kuus­sa

10.05.2022 15:19
Tilaajille
Rovaniemeläinen Miika Hämäläinen voitti jo toistamiseen Vuoden hääkuva -kilpailun – Sara Seppäsen ja Kalle Virtasen syleily ikuistettiin Inarijärven rannalla

Ro­va­nie­me­läi­nen Miika Hä­mä­läi­nen voitti jo tois­ta­mi­seen Vuoden hääkuva -kil­pai­lun – Sara Sep­pä­sen ja Kalle Vir­ta­sen syleily ikuis­tet­tiin Ina­ri­jär­ven ran­nal­la

08.04.2022 09:09 4
Tilaajille
Palindromipäivä oli suosittu vihkipäivä myös Meri-Lapissa

Pa­lin­dro­mi­päi­vä oli suo­sit­tu vih­ki­päi­vä myös Me­ri-La­pis­sa

24.02.2022 11:09
22.02.2022 synnytti hääbuumin, tulossa jopa vuoden suosituin vihkimispäivä – Lapissa avioituu kymmeniä pareja

22.02.2022 syn­nyt­ti hää­buu­min, tulossa jopa vuoden suo­si­tuin vih­ki­mis­päi­vä – Lapissa avioi­tuu kym­me­niä pareja

22.02.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Parhaat juhlat ovat parin näköiset ja siksi mustanpuhuvat häät tekivät vaikutuksen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Parhaat juhlat ovat parin nä­köi­set ja siksi mus­tan­pu­hu­vat häät tekivät vai­ku­tuk­sen

04.11.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Miika Hämäläinen kiipesi hääparin kanssa Saanalle ja otti auringon laskiessa Vuoden hääkuvan – "Kylmät väreet kulkivat selkäpiissä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Miika Hä­mä­läi­nen kiipesi hää­pa­rin kanssa Saa­nal­le ja otti au­rin­gon las­kies­sa Vuoden hää­ku­van – "Kylmät väreet kul­ki­vat sel­kä­piis­sä"

01.06.2021 15:02 6
Soivatko hääkellot kesällä? Rovaniemen juhlapaikat ovat varattu kesälle lähes täyteen, mutta juhlien toteutumisesta ei tiedä vielä kukaan

Soi­vat­ko hää­kel­lot ke­säl­lä? Ro­va­nie­men juh­la­pai­kat ovat varattu kesälle lähes täy­teen, mutta juhlien to­teu­tu­mi­ses­ta ei tiedä vielä kukaan

06.04.2021 15:56

New Yor­kis­sa vi­ran­omai­set estivät koronan vuoksi häät, joihin oli tulossa yli 10  000 vie­ras­ta

18.10.2020 11:46
Hääjuhlien peruuntumiset iskevät lovea juhlatalojen kassavirtaan ­– varauskirjoissa nyt tilaa pienemmille perhejuhlille

Hää­juh­lien pe­ruun­tu­mi­set iskevät lovea juh­la­ta­lo­jen kas­sa­vir­taan – va­raus­kir­jois­sa nyt tilaa pie­nem­mil­le per­he­juh­lil­le

07.05.2020 17:41
Tilaajille
Heille karkauspäivä on erityisen tärkeä – suurinkaan suru ei saa sallalaispariskuntaa perumaan häitään, rovaniemeläinen Aksu Kesti saa puolestaan kakkua pitkästä aikaa oikeana synttäripäivänään

Heille kar­kaus­päi­vä on eri­tyi­sen tärkeä – suu­rin­kaan suru ei saa sal­la­lais­pa­ris­kun­taa pe­ru­maan häi­tään, ro­va­nie­me­läi­nen Aksu Kesti saa puo­les­taan kakkua pit­käs­tä aikaa oikeana synt­tä­ri­päi­vä­nään

28.02.2020 20:19
Tilaajille
Pari paria vihille karkauspäivänä - helmikuun erikoispäivinä naimisiin intouduttiin Kemin maistraatissa ja Tornion seurakunnassa

Pari paria vihille kar­kaus­päi­vä­nä - hel­mi­kuun eri­kois­päi­vi­nä nai­mi­siin in­tou­dut­tiin Kemin maist­raa­tis­sa ja Tornion seu­ra­kun­nas­sa

28.02.2020 11:08
Häissä metsästysmajalla ei elätellä imeliä ja höttöisiä unelmia – Unelmahäät-sarjan kolmas kausi alkaa rosoisella rakkaustarinalla, jota varjostaa päihdeongelma

Häissä met­säs­tys­ma­jal­la ei elä­tel­lä imeliä ja höt­töi­siä unelmia – Unel­ma­häät-sar­jan kolmas kausi alkaa ro­soi­sel­la rak­kaus­ta­ri­nal­la, jota var­jos­taa päih­de­on­gel­ma

13.01.2020 07:00
Tilaajille
Maria Ohisalolle sataa onnitteluja: sisäministeri astui avioon uudenvuoden aattona

Maria Ohi­sa­lol­le sataa on­nit­te­lu­ja: si­sä­mi­nis­te­ri astui avioon uu­den­vuo­den aattona

31.12.2019 18:24