Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Fysioterapia
Jos odottaja kärsii lantion liitoskivuista, syy voi yllättäen olla muu kuin kehon löystyminen – "Vauvan hyvinvointi lähtee kohtuajasta ja syntymästä"

Jos odot­ta­ja kärsii lantion lii­tos­ki­vuis­ta, syy voi yl­lät­täen olla muu kuin kehon löys­ty­mi­nen – "Vauvan hy­vin­voin­ti lähtee koh­tu­ajas­ta ja syn­ty­mäs­tä"

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Liiku, istuva ihminen! – Korkalovaarasta Zürichiin fysioterapian professoriksi ponnistanut Hannu Luomajoki kirjoitti kipukirjan istumatyöläiselle

Liiku, istuva ih­mi­nen! – ­Kor­ka­lo­vaa­ras­ta Zü­ri­chiin fy­sio­te­ra­pian pro­fes­so­rik­si pon­nis­ta­nut Hannu Luo­ma­jo­ki kir­joit­ti ki­pu­kir­jan is­tu­ma­työ­läi­sel­le

20.10.2021 10:55
Päiväkirja: En luottanut ihmisiin, jotka yrittivät auttaa – siksi kivut ovat jatkuneet 16 vuotta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En luot­ta­nut ih­mi­siin, jotka yrit­ti­vät auttaa – siksi kivut ovat jat­ku­neet 16 vuotta

08.09.2021 20:02 2
Tilaajille
"Etenkin moni ensisynnyttäjä on epätietoinen siitä, mitä kotona uskaltaisi tehdä, miten uskaltaa liikkua" – Fysioterapeuttisen jälkitarkastuksen keskiössä on synnyttänyt äiti

"E­ten­kin moni en­si­syn­nyt­tä­jä on epä­tie­toi­nen siitä, mitä kotona us­kal­tai­si tehdä, miten us­kal­taa liik­kua" – Fy­sio­te­ra­peut­ti­sen jäl­ki­tar­kas­tuk­sen kes­kiös­sä on syn­nyt­tä­nyt äiti

25.05.2021 10:22 3
Tilaajille
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Tästä kiusallisesta vaivasta ei kehdata puhua, vaikka kuntoutus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota nenäliinapakettia potilaalle"

Tästä kiu­sal­li­ses­ta vai­vas­ta ei kehdata puhua, vaikka kun­tou­tus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota ne­nä­lii­na­pa­ket­tia po­ti­laal­le"

08.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä sote tuo sääs­tö­jä ja lisää ter­veyt­tä

23.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Ikääntyneiden kuntoutukseen valtion tuki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­nei­den kun­tou­tuk­seen valtion tuki

24.05.2020 16:02
Tilaajille
Kilpailu on kiristynyt terapia-alalla – "Isommat ketjut ovat ostaneet pienempiä paikallisia yrityksiä"

Kil­pai­lu on ki­ris­ty­nyt te­ra­pia-alal­la – "I­som­mat ketjut ovat os­ta­neet pie­nem­piä pai­kal­li­sia yri­tyk­siä"

09.12.2019 07:36
Tilaajille
Lukijalta: Fysioterapeutilta satsaus toimintakykyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fy­sio­te­ra­peu­til­ta satsaus toi­min­ta­ky­kyyn

11.11.2019 08:07
Tilaajille