tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Fysioterapia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pia osaksi opis­ke­lu­huol­toa

30.11.2023 05:30
TOS-oireyhtymästä kärsivällä Laura Sirkkiällä kotitöistä voi seurata jopa viikkoja kestävä hermosärky – TOS-oireista kärsivän tärkeä hakeutua hoitoon ajoissa

TOS-oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­väl­lä Laura Sirk­kiäl­lä ko­ti­töis­tä voi seurata jopa viik­ko­ja kestävä her­mo­sär­ky – ­TOS-oi­reis­ta kär­si­vän tärkeä ha­keu­tua hoitoon ajoissa

03.07.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kor­vaus­ta ei tule rajata yleis­lää­kä­ri­käyn­tei­hin

05.06.2023 06:01
Tilaajille
Se näkyy jo jalkaterän asennosta – lue mikä on pielessä, jos jalat ja selkä kipeytyvät rasituksessa, ja opettele kolme helppoa harjoitusliikettä

Se näkyy jo jal­ka­te­rän asen­nos­ta – lue mikä on pie­les­sä, jos jalat ja selkä ki­pey­ty­vät ra­si­tuk­ses­sa, ja opet­te­le kolme helppoa har­joi­tus­lii­ket­tä

08.05.2023 06:30
Tilaajille
Kipu antaa aihetta kiitollisuuteen – ilman ammattiapua en pärjäisi
Kolumni

Kipu antaa aihetta kii­tol­li­suu­teen – ilman am­mat­ti­apua en pär­jäi­si

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Rakennusalan ammattivaivoja voidaan ehkäistä riittävällä lämmittelyllä – aamujumpat ovat luonteva osa kerrostalotyömaan arkea

Ra­ken­nus­alan am­mat­ti­vai­vo­ja voidaan eh­käis­tä riit­tä­väl­lä läm­mit­te­lyl­lä – aa­mu­jum­pat ovat luon­te­va osa ker­ros­ta­lo­työ­maan arkea

03.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Terveystalo osti Lapin liikuntaklinikan – Kari Vinkin perustama yhden miehen paja kasvoi alan pikkujättiläiseksi Lapissa

Ter­veys­ta­lo osti Lapin lii­kun­ta­kli­ni­kan – Kari Vinkin pe­rus­ta­ma yhden miehen paja kasvoi alan pik­ku­jät­ti­läi­sek­si Lapissa

25.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa olla kun­tout­ta­mat­ta?

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Miksi leikkaus saa maksaa maltaita, kuntoutus ei senttiäkään?
Kolumni

Miksi leik­kaus saa maksaa mal­tai­ta, kun­tou­tus ei sent­tiä­kään?

02.02.2022 06:55 5
Tilaajille
Jos odottaja kärsii lantion liitoskivuista, syy voi yllättäen olla muu kuin kehon löystyminen – "Vauvan hyvinvointi lähtee kohtuajasta ja syntymästä"

Jos odot­ta­ja kärsii lantion lii­tos­ki­vuis­ta, syy voi yl­lät­täen olla muu kuin kehon löys­ty­mi­nen – "Vauvan hy­vin­voin­ti lähtee koh­tu­ajas­ta ja syn­ty­mäs­tä"

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Liiku, istuva ihminen! – Korkalovaarasta Zürichiin fysioterapian professoriksi ponnistanut Hannu Luomajoki kirjoitti kipukirjan istumatyöläiselle

Liiku, istuva ih­mi­nen! – ­Kor­ka­lo­vaa­ras­ta Zü­ri­chiin fy­sio­te­ra­pian pro­fes­so­rik­si pon­nis­ta­nut Hannu Luo­ma­jo­ki kir­joit­ti ki­pu­kir­jan is­tu­ma­työ­läi­sel­le

20.10.2021 10:55
Päiväkirja: En luottanut ihmisiin, jotka yrittivät auttaa – siksi kivut ovat jatkuneet 16 vuotta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En luot­ta­nut ih­mi­siin, jotka yrit­ti­vät auttaa – siksi kivut ovat jat­ku­neet 16 vuotta

08.09.2021 20:02 2
Tilaajille
"Etenkin moni ensisynnyttäjä on epätietoinen siitä, mitä kotona uskaltaisi tehdä, miten uskaltaa liikkua" – Fysioterapeuttisen jälkitarkastuksen keskiössä on synnyttänyt äiti

"E­ten­kin moni en­si­syn­nyt­tä­jä on epä­tie­toi­nen siitä, mitä kotona us­kal­tai­si tehdä, miten us­kal­taa liik­kua" – Fy­sio­te­ra­peut­ti­sen jäl­ki­tar­kas­tuk­sen kes­kiös­sä on syn­nyt­tä­nyt äiti

25.05.2021 10:22 3
Tilaajille
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Tästä kiusallisesta vaivasta ei kehdata puhua, vaikka kuntoutus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota nenäliinapakettia potilaalle"

Tästä kiu­sal­li­ses­ta vai­vas­ta ei kehdata puhua, vaikka kun­tou­tus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota ne­nä­lii­na­pa­ket­tia po­ti­laal­le"

08.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä sote tuo sääs­tö­jä ja lisää ter­veyt­tä

23.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Ikääntyneiden kuntoutukseen valtion tuki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­nei­den kun­tou­tuk­seen valtion tuki

24.05.2020 16:02
Tilaajille
Kilpailu on kiristynyt terapia-alalla – "Isommat ketjut ovat ostaneet pienempiä paikallisia yrityksiä"

Kil­pai­lu on ki­ris­ty­nyt te­ra­pia-alal­la – "I­som­mat ketjut ovat os­ta­neet pie­nem­piä pai­kal­li­sia yri­tyk­siä"

09.12.2019 07:36
Tilaajille
Lukijalta: Fysioterapeutilta satsaus toimintakykyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fy­sio­te­ra­peu­til­ta satsaus toi­min­ta­ky­kyyn

11.11.2019 08:07
Tilaajille