Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Fysioterapia
Kipu antaa aihetta kiitollisuuteen – ilman ammattiapua en pärjäisi
Kolumni

Kipu antaa aihetta kii­tol­li­suu­teen – ilman am­mat­ti­apua en pär­jäi­si

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Rakennusalan ammattivaivoja voidaan ehkäistä riittävällä lämmittelyllä – aamujumpat ovat luonteva osa kerrostalotyömaan arkea

Ra­ken­nus­alan am­mat­ti­vai­vo­ja voidaan eh­käis­tä riit­tä­väl­lä läm­mit­te­lyl­lä – aa­mu­jum­pat ovat luon­te­va osa ker­ros­ta­lo­työ­maan arkea

03.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Terveystalo osti Lapin liikuntaklinikan – Kari Vinkin perustama yhden miehen paja kasvoi alan pikkujättiläiseksi Lapissa

Ter­veys­ta­lo osti Lapin lii­kun­ta­kli­ni­kan – Kari Vinkin pe­rus­ta­ma yhden miehen paja kasvoi alan pik­ku­jät­ti­läi­sek­si Lapissa

25.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meillä varaa olla kun­tout­ta­mat­ta?

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Miksi leikkaus saa maksaa maltaita, kuntoutus ei senttiäkään?
Kolumni

Miksi leik­kaus saa maksaa mal­tai­ta, kun­tou­tus ei sent­tiä­kään?

02.02.2022 06:55 5
Tilaajille
Jos odottaja kärsii lantion liitoskivuista, syy voi yllättäen olla muu kuin kehon löystyminen – "Vauvan hyvinvointi lähtee kohtuajasta ja syntymästä"

Jos odot­ta­ja kärsii lantion lii­tos­ki­vuis­ta, syy voi yl­lät­täen olla muu kuin kehon löys­ty­mi­nen – "Vauvan hy­vin­voin­ti lähtee koh­tu­ajas­ta ja syn­ty­mäs­tä"

06.12.2021 06:30
Tilaajille
Polvivaivojen taustalla on usein kolme syytä – jalkapallomaajoukkue Huuhkajien fysioterapeutti näyttää polvia huoltavia harjoituksia

Pol­vi­vai­vo­jen taus­tal­la on usein kolme syytä – jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue Huuh­ka­jien fy­sio­te­ra­peut­ti näyttää polvia huol­ta­via har­joi­tuk­sia

01.11.2021 06:30
Tilaajille
Liiku, istuva ihminen! – Korkalovaarasta Zürichiin fysioterapian professoriksi ponnistanut Hannu Luomajoki kirjoitti kipukirjan istumatyöläiselle

Liiku, istuva ih­mi­nen! – ­Kor­ka­lo­vaa­ras­ta Zü­ri­chiin fy­sio­te­ra­pian pro­fes­so­rik­si pon­nis­ta­nut Hannu Luo­ma­jo­ki kir­joit­ti ki­pu­kir­jan is­tu­ma­työ­läi­sel­le

20.10.2021 10:55
Päiväkirja: En luottanut ihmisiin, jotka yrittivät auttaa – siksi kivut ovat jatkuneet 16 vuotta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En luot­ta­nut ih­mi­siin, jotka yrit­ti­vät auttaa – siksi kivut ovat jat­ku­neet 16 vuotta

08.09.2021 20:02 2
Tilaajille
"Etenkin moni ensisynnyttäjä on epätietoinen siitä, mitä kotona uskaltaisi tehdä, miten uskaltaa liikkua" – Fysioterapeuttisen jälkitarkastuksen keskiössä on synnyttänyt äiti

"E­ten­kin moni en­si­syn­nyt­tä­jä on epä­tie­toi­nen siitä, mitä kotona us­kal­tai­si tehdä, miten us­kal­taa liik­kua" – Fy­sio­te­ra­peut­ti­sen jäl­ki­tar­kas­tuk­sen kes­kiös­sä on syn­nyt­tä­nyt äiti

25.05.2021 10:22 3
Tilaajille
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Tästä kiusallisesta vaivasta ei kehdata puhua, vaikka kuntoutus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota nenäliinapakettia potilaalle"

Tästä kiu­sal­li­ses­ta vai­vas­ta ei kehdata puhua, vaikka kun­tou­tus voisi auttaa – "Kyllä tässä työssä saa monta kertaa tarjota ne­nä­lii­na­pa­ket­tia po­ti­laal­le"

08.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä sote tuo sääs­tö­jä ja lisää ter­veyt­tä

23.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Ikääntyneiden kuntoutukseen valtion tuki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­nei­den kun­tou­tuk­seen valtion tuki

24.05.2020 16:02
Tilaajille
Kilpailu on kiristynyt terapia-alalla – "Isommat ketjut ovat ostaneet pienempiä paikallisia yrityksiä"

Kil­pai­lu on ki­ris­ty­nyt te­ra­pia-alal­la – "I­som­mat ketjut ovat os­ta­neet pie­nem­piä pai­kal­li­sia yri­tyk­siä"

09.12.2019 07:36
Tilaajille
Lukijalta: Fysioterapeutilta satsaus toimintakykyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fy­sio­te­ra­peu­til­ta satsaus toi­min­ta­ky­kyyn

11.11.2019 08:07
Tilaajille