Lapin Kansa live: RoPS:n naiset koh­taa­vat FC Uni­te­din, katso ot­te­lu­na suorana täältä

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Polkky Kuusamo koh­taa­vat uu­del­leen har­joi­tu­sot­te­lus­sa, katso suora lähetys kello 16

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Etätyöt
Etätöissä olevista valtaosa kertoo pystyvänsä keskittymään paremmin kuin toimistolla – etuna myös tuotteliaisuus

Etä­töis­sä ole­vis­ta val­ta­osa kertoo pys­ty­vän­sä kes­kit­ty­mään pa­rem­min kuin toi­mis­tol­la – etuna myös tuot­te­liai­suus

24.03.2022 13:41
En ymmärrä etätöitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En ymmärrä etä­töi­tä

18.02.2022 05:00
Tilaajille
Pellossa käyttöön vahva etätyösuositus – kunnassa koronatartuntojen määrä vahvassa nousussa

Pel­los­sa käyt­töön vahva etä­työ­suo­si­tus – kun­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä vah­vas­sa nou­sus­sa

02.02.2022 16:30
Tilaajille
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – esimerkiksi Nordea ottaa käyttöön hybridityömallin

Useat isot yri­tyk­set höl­len­tä­vät nyt ko­ro­na­toi­miaan – esi­mer­kik­si Nordea ottaa käyt­töön hyb­ri­di­työ­mal­lin

10.10.2021 11:00 1
Hybridimallissa on omat haasteensa, mutta etätyöstä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei etenkään pitkien etäisyyksien Lapissa
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille
Kaipaatko mökillesi laajakaistaa? – Lapissa selvitetään, missä olisi suurin tarve uusille valokuituyhteyksille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:31 4
Tilaajille
Korona karkotti turistit tunturikeskuksista – Heidät on korvannut porukka, jonka määrää ei osaa kukaan edes arvioida

Korona kar­kot­ti tu­ris­tit tun­tu­ri­kes­kuk­sis­ta – Heidät on kor­van­nut po­ruk­ka, jonka määrää ei osaa kukaan edes ar­vioi­da

25.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Korona-aika toi huonoa ergonomiaa ja vähensi sisäilmahuolia – Työterveysjohtaja: "Ihmiset ovat joustaneet, ja jossain vaiheessa jousto loppuu"

Ko­ro­na-ai­ka toi huonoa er­go­no­miaa ja vähensi si­sä­il­ma­huo­lia – Työ­ter­veys­joh­ta­ja: "Ih­mi­set ovat jous­ta­neet, ja jossain vai­hees­sa jousto loppuu"

08.04.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Korona exit näkyy jo googlessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Korona exit näkyy jo goog­les­sa

31.03.2021 16:10
Tilaajille
Päiväkirja: Aamuisin tarkistan, näkyvätkö alusvaatelaatikot tietokoneen ruudulla – Työpiste vaatehuoneessa tuo mukanaan tiettyjä haasteita

Päi­vä­kir­ja: Aa­mui­sin tar­kis­tan, nä­ky­vät­kö alus­vaa­te­laa­ti­kot tie­to­ko­neen ruu­dul­la – Työ­pis­te vaa­te­huo­nees­sa tuo mu­ka­naan tiet­ty­jä haas­tei­ta

25.03.2021 07:00 1
Tilaajille
Lehtori Marja-Liisa Olthuis on etätyöskennellyt jo pitkään osan vuodesta Hollannista käsin – Oulun yliopiston etätyölinjaus estää inarinsaamen opettajaa palaamasta perheensä luo

Lehtori Mar­ja-Lii­sa Olthuis on etä­työs­ken­nel­lyt jo pitkään osan vuo­des­ta Hol­lan­nis­ta käsin – Oulun yli­opis­ton etä­työ­lin­jaus estää ina­rin­saa­men opet­ta­jaa pa­laa­mas­ta per­heen­sä luo

17.03.2021 20:35 3
Tilaajille
Selvitimme, paljonko etätyön tekeminen kasvattaa kodin sähkölaskua – tämän verran läppäri tai kahvinkeitin kuluttavat tunnissa

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Rovaniemellä suositellaan pitäytymään isoista juhlista, myös maski- ja etäytyön suosituksia jatketaan

Ro­va­nie­mel­lä suo­si­tel­laan pi­täy­ty­mään isoista juh­lis­ta, myös maski- ja etäy­työn suo­si­tuk­sia jat­ke­taan

22.12.2020 15:47
Tilaajille
Toimittajalta: Etätyöt haastavat yhteisön – keväällä miljoona suomalaista työskenteli etänä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Etätyöt haas­ta­vat yh­tei­sön – ke­vääl­lä mil­joo­na suo­ma­lais­ta työs­ken­te­li etänä

25.11.2020 06:30
Päiväkirja: Työkaveri on painonsa arvosta kultaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Työ­ka­ve­ri on pai­non­sa arvosta kultaa

07.11.2020 08:30
Tilaajille
Lapin yliopisto jatkaa etäopetussuositusta kevätlukukaudella

Lapin yli­opis­to jatkaa etä­ope­tus­suo­si­tus­ta ke­vät­lu­ku­kau­del­la

02.11.2020 12:35
Tilaajille
He eivät voi tehdä etätyötä: Eskariope, myyjä ja siivouksen palveluohjaaja kertovat, mitä he ajattelevat etätöistä

He eivät voi tehdä etä­työ­tä: Es­ka­rio­pe, myyjä ja sii­vouk­sen pal­ve­lu­oh­jaa­ja ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat etä­töis­tä

23.10.2020 06:30
Tilaajille
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00
Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tietenkään leipuri ei pysty leipomaan leipää kotoaan käsin"

Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tie­ten­kään leipuri ei pysty lei­po­maan leipää kotoaan käsin"

10.10.2020 06:00
Kittilän kunnanjohtaja esitteli ministereille Asumisen koronaohjelman – tavoitteena on lisätä etätyön edellytyksiä

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja esit­te­li mi­nis­te­reil­le Asu­mi­sen ko­ro­na­oh­jel­man – ta­voit­tee­na on lisätä etätyön edel­ly­tyk­siä

05.10.2020 20:15
Tilaajille