Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Arvostelu
Arvostelu: Antin palautepalvelu

Ar­vos­te­lu: Antin pa­lau­te­pal­ve­lu

19.08.2022 05:15
Tilaajille
Armottomuudesta armollisuuteen

Ar­mot­to­muu­des­ta ar­mol­li­suu­teen

20.07.2022 16:42
Arvostelu: Lastenleikkejä oman hengen uhalla

Ar­vos­te­lu: Las­ten­leik­ke­jä oman hengen uhalla

15.10.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Valoa vanhoissa nurkissa

Ar­vos­te­lu: Valoa van­hois­sa nur­kis­sa

23.06.2021 18:14
Tilaajille
Elokuva-arvio: Saamelaiset eivät luota Suomen valtioon

Elo­ku­va-ar­vio: Saa­me­lai­set eivät luota Suomen val­tioon

21.05.2021 17:09 5
Tilaajille
Arvostelu: Kemin kaupungin satustriimissä kuljettiin viiksekkäiden muurahaisten matkassa

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille
Arvostelu: Taivaanranta ja maalari

Ar­vos­te­lu: Tai­vaan­ran­ta ja maalari

25.03.2021 20:18
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kaaoksen ja taivaanvahvuuden välissä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaaok­sen ja tai­vaan­vah­vuu­den välissä

19.02.2021 21:47
Tilaajille

Pieni pa­ko­mat­ka pree­rial­la?

19.02.2021 21:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Laihuus ei ole sai­raut­ta

06.02.2021 10:49
Tilaajille
Arvostelu: Sinisessä sumussa

Ar­vos­te­lu: Si­ni­ses­sä sumussa

18.11.2020 18:00
Tilaajille
Arvostelu: Melankoliaa neulan pistoin – Rovaniemen kotiseutumuseolle pystytetty tekstiilitaidenäyttely kutsuu lähelle

Ar­vos­te­lu: Me­lan­ko­liaa neulan pistoin – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­le pys­ty­tet­ty teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly kutsuu lähelle

06.08.2020 19:29
Tilaajille
Levyarvio: Mitenhän tässä oikein käy? Outi Tarkiaisien sinfoniset sarjat jylisevät dramaattisesti Lapin kamariorkesterin otteessa

Le­vyar­vio: Mi­ten­hän tässä oikein käy? Outi Tar­kiai­sien sin­fo­ni­set sarjat jy­li­se­vät dra­maat­ti­ses­ti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ot­tees­sa

06.08.2020 17:39
Tilaajille
Arvostelu: Disclosure on mustan transnaisen tuottama silmiä avaava dokumentti, jota tarvitsemme enemmän kuin koskaan!
Mielipidekirjoitus

Ar­vos­te­lu: Disc­lo­su­re on mustan trans­nai­sen tuot­ta­ma silmiä avaava do­ku­ment­ti, jota tar­vit­sem­me enemmän kuin kos­kaan!

03.07.2020 06:00
Arvostelu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sarjassa pelataan cluedoa mustan huumorin varjolla
Mielipidekirjoitus

Ar­vos­te­lu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sar­jas­sa pe­la­taan cluedoa mustan huu­mo­rin var­jol­la

18.06.2020 06:00
Arvostelu: Birds of Prey elokuvassa ei turhaan hienostella kielenkäyttöä ja yhteenotot eivät lakkaa
Mielipidekirjoitus

Ar­vos­te­lu: Birds of Prey elo­ku­vas­sa ei turhaan hie­nos­tel­la kie­len­käyt­töä ja yh­teen­otot eivät lakkaa

08.05.2020 06:00
Villikissojen valtaistuinpeli –Tiger Kingin suurin synti on sensaatiohakuisuus
Mielipidekirjoitus

Vil­li­kis­so­jen val­ta­is­tuin­pe­li –Tiger Kingin suurin synti on sen­saa­tio­ha­kui­suus

24.04.2020 06:30
Sonic the Movie — Valonnopeaa seikkailua sinisen siilin matkassa
Mielipidekirjoitus

Sonic the Movie — Va­lon­no­peaa seik­kai­lua sinisen siilin mat­kas­sa

13.03.2020 06:00
"Camoonhei, se oli huumoria" – elokuva kiteyttää kurkkua kuristavasti tyypilliset naisten kohtaamat tilanteet

"Ca­moon­hei, se oli huu­mo­ria" – elokuva ki­teyt­tää kurkkua ku­ris­ta­vas­ti tyy­pil­li­set naisten koh­taa­mat ti­lan­teet

07.03.2020 09:00
Elokuva-arvostelu: Kirous kulkee uusinta-kierroksellaan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Kirous kulkee uu­sin­ta-kier­rok­sel­laan

10.01.2020 09:49
Tilaajille