Televisiosarja
Viimeisin tunti
Saaristolaisidyllissä taas säröjä – Murha Sandhamnissa -sarjan pääosassa on nyt tuttu mies norjalaissarjasta

Saa­ris­to­lais­idyl­lis­sä taas säröjä – Murha Sand­ham­nis­sa -sarjan pää­osas­sa on nyt tuttu mies nor­ja­lais­sar­jas­ta

07:00 0
Viikko
Lontoossa räjähti seksipommi 1960-luvulla – tv-sarjan takana oleva totuus on taas tarua ihmeellisempää

Lon­toos­sa räjähti sek­si­pom­mi 1960-lu­vul­la – tv-sar­jan takana oleva totuus on taas tarua ih­meel­li­sem­pää

02.08.2020 07:00 0
Musiikkia rakastavat teinipojat tahtovat tähdiksi kepeässä brittisarjassa

Mu­siik­kia ra­kas­ta­vat tei­ni­po­jat tah­to­vat täh­dik­si ke­peäs­sä brit­ti­sar­jas­sa

01.08.2020 07:00 0
Oma talo valmiiksi kolmessa kuukaudessa – amerikkalaissarja on positiivinen yllätys

Oma talo val­miik­si kol­mes­sa kuu­kau­des­sa – ame­rik­ka­lais­sar­ja on po­si­tii­vi­nen yllätys

31.07.2020 07:00 0
Poronkieltä kurkusta alas – tubettajien selviytymistä erämaassa on viihdyttävää seurata

Po­ron­kiel­tä kur­kus­ta alas – tu­bet­ta­jien sel­viy­ty­mis­tä erä­maas­sa on viih­dyt­tä­vää seurata

28.07.2020 07:00 0
Kuukausi
Rakastettu perheenisä kuolee, mutta se ei hetkauta katsojaa – uutuussarja käsittelee vaikeita kysymyksiä väkisin väännetyn kevyellä otteella

Ra­kas­tet­tu per­heen­isä kuolee, mutta se ei het­kau­ta kat­so­jaa – uu­tuus­sar­ja kä­sit­te­lee vai­kei­ta ky­sy­myk­siä väkisin vään­ne­tyn ke­vyel­lä ot­teel­la

27.07.2020 07:00 0
TV-kolumni: Loistava sarja yhdistää ihmeet ja perhesuhteet
Kolumni Laura Krohn

TV-ko­lum­ni: Lois­ta­va sarja yh­dis­tää ihmeet ja per­he­suh­teet

26.07.2020 07:00 0
TV-kolumni: Hyvän mielen sarja riisuu vampyyrit mysteeristä

TV-ko­lum­ni: Hyvän mielen sarja riisuu vam­pyy­rit mys­tee­ris­tä

24.07.2020 07:00 0
Gynekologi ja kaupan kassa ystävystyvät – rohkea sarja ei kaihda kiusallisia tilanteita

Gy­ne­ko­lo­gi ja kaupan kassa ys­tä­vys­ty­vät – rohkea sarja ei kaihda kiu­sal­li­sia ti­lan­tei­ta

23.07.2020 07:00 0
Voi niitä Madridin hupsuja hipstereitä – miten pikkukaupungin naiset sopeutuvat über-cooliin ympäristöön?

Voi niitä Mad­ri­din hupsuja hips­te­rei­tä – miten pik­ku­kau­pun­gin naiset so­peu­tu­vat über-coo­liin ym­pä­ris­töön?

22.07.2020 07:00 0
Salkkareiden Monica päätyi Kanarian kautta napapiirille ja hehkuttaa lappilaisnäyttelijää: "Yksi lahjakkaimmista ihmisistä, jonka olen tavannut"

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

19.07.2020 09:57 0
Tilaajille
Suoratoistopalveluiden tarjonnasta poimittua: Erillään kasvaneiden siskosten tarina koskettaa, uudella kaudella paljastuu perhesalaisuus

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­den tar­jon­nas­ta poi­mit­tua: Eril­lään kas­va­nei­den sis­kos­ten tarina kos­ket­taa, uudella kau­del­la pal­jas­tuu per­he­sa­lai­suus

18.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00 0
Dingo-hysteria herää eloon – audiodraama palaa 1980-luvun suosikkibändin nousukiidon vuosiin, Dingoa muistellaan myös muissa ohjelmissa

Din­go-hys­te­ria herää eloon – au­dio­draa­ma palaa 1980-lu­vun suo­sik­ki­bän­din nou­su­kii­don vuo­siin, Dingoa muis­tel­laan myös muissa oh­jel­mis­sa

02.07.2020 07:00 0
Anna-Leena Härkösen klassikkoromaani Häräntappoaseesta tv-sarja – Härkönen oli vasta 17-vuotias opiskelija Kempeleen lukiossa, kun hänen esikoisteoksensa julkaistiin

An­na-Lee­na Här­kö­sen klas­sik­ko­ro­maa­ni Hä­rän­tap­po­asees­ta tv-sar­ja – Här­kö­nen oli vasta 17-vuo­tias opis­ke­li­ja Kem­pe­leen lu­kios­sa, kun hänen esi­kois­teok­sen­sa jul­kais­tiin

01.07.2020 21:43 0
Tilaajille
Tunnet pelin, tunnetko tekijän? – Ohjelmasarja johdattaa Afrikan tähden maailmaan pelin kehittäjän henkilökuvan kautta

Tunnet pelin, tun­net­ko te­ki­jän? – Oh­jel­ma­sar­ja joh­dat­taa Afrikan tähden maail­maan pelin ke­hit­tä­jän hen­ki­lö­ku­van kautta

01.07.2020 07:00 0
Arvostelu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sarjassa pelataan cluedoa mustan huumorin varjolla
Mielipide Erica Niemelä

Ar­vos­te­lu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sar­jas­sa pe­la­taan cluedoa mustan huu­mo­rin var­jol­la

18.06.2020 06:00 0
Entä jos kaikki olisi toisin? – Jari Tervo palaa uudella jossitteluohjelmallaan lauantai-iltoihin

Entä jos kaikki olisi toisin? – Jari Tervo palaa uudella jos­sit­te­lu­oh­jel­mal­laan lauan­tai-il­toi­hin

13.06.2020 07:00 0
Tv-kolumni: Itseironinen Community-komedia nauraa meille kaikille

Tv-ko­lum­ni: It­se­iro­ni­nen Com­mu­ni­ty-ko­me­dia nauraa meille kai­kil­le

05.06.2020 07:00 0
Arvostelu: Pikaoikeutta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hieman" sutkista lakimiehestä
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Pi­ka­oi­keut­ta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hie­man" sut­kis­ta la­ki­mie­hes­tä

05.06.2020 06:00 0