Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ivalo
Kahta alle 15-vuotiasta koulun oppilasta epäillään Ivalon koulu-uhkauksesta – epäillyillä ei ollut tarkoitusta toteuttaa uhkauksiaan

Kahta alle 15-vuo­tias­ta koulun op­pi­las­ta epäil­lään Ivalon kou­lu-uh­kauk­ses­ta – epäil­lyil­lä ei ollut tar­koi­tus­ta to­teut­taa uh­kauk­siaan

04.10.2023 15:31 15
Tilaajille
Ivalo-sarjan kolmannen kauden kuvaukset alkavat pian Inarissa – sään vaihtelut eivät haittaa kuvauksia liikaa

Iva­lo-sar­jan kol­man­nen kauden ku­vauk­set alkavat pian Ina­ris­sa – sään vaih­te­lut eivät haittaa ku­vauk­sia liikaa

23.02.2023 18:30
Tilaajille
Poliisi ja Lapin rajavartiosto saavat Ivalon kasarmialueelle uuden toimikiinteistön ensi vuonna – rakennusurakan tekee RovaLappi Rakennus

Poliisi ja Lapin ra­ja­var­tios­to saavat Ivalon ka­sar­mi­alueel­le uuden toi­mi­kiin­teis­tön ensi vuonna – ra­ken­nus­ura­kan tekee Ro­va­Lap­pi Ra­ken­nus

28.06.2022 16:10
Marja Pyykkö ohjaa Skimbagirls-elokuvaa Ivalossa – Filmiteollisuus edistää matkailua ja auttaa myös yrittäjyyttä Lapissa

Marja Pyykkö ohjaa Skim­ba­girls-elo­ku­vaa Iva­los­sa – Fil­mi­teol­li­suus edistää mat­kai­lua ja auttaa myös yrit­tä­jyyt­tä Lapissa

29.03.2021 17:00
Tilaajille
”Aikuisten pitäisi kysyä kiusaamisesta herkemmin”

”Ai­kuis­ten pitäisi kysyä kiu­saa­mi­ses­ta her­kem­min”

16.03.2021 06:30 1
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille
Ivalon sudelle on myönnetty kaatolupa– perusteena se, että suden voi olettaa aiheuttavan lisää porovahinkoja

Ivalon sudelle on myön­net­ty kaa­to­lu­pa– pe­rus­tee­na se, että suden voi olettaa ai­heut­ta­van lisää po­ro­va­hin­ko­ja

28.01.2021 15:11 7
Tilaajille
Ivalon virus levittää pelkoa – suomalais-saksalainen rikossarja osuu ajan hermoon

Ivalon virus le­vit­tää pelkoa – suo­ma­lais-sak­sa­lai­nen ri­kos­sar­ja osuu ajan hermoon

17.01.2021 07:00 2
Lisälämmitin kärysi ivalolaisessa vanhustenhoidon yksikössä ja aiheutti keskisuuren hälytyksen

Li­sä­läm­mi­tin kärysi iva­lo­lai­ses­sa van­hus­ten­hoi­don yk­si­kös­sä ja ai­heut­ti kes­ki­suu­ren hä­ly­tyk­sen

11.12.2020 17:59
Tilaajille
Lappi-orientoitunut Otos odotti levytyssopimusta kahdeksan vuotta ja kahdeksan minuuttia

Lap­pi-orien­toi­tu­nut Otos odotti le­vy­tys­so­pi­mus­ta kah­dek­san vuotta ja kah­dek­san mi­nuut­tia

19.05.2020 08:19
Tilaajille