Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Poliisi ja Lapin ra­ja­var­tios­to saavat Ivalon ka­sar­mi­alueel­le uuden toi­mi­kiin­teis­tön ensi vuonna – ra­ken­nus­ura­kan tekee Ro­va­Lap­pi Ra­ken­nus

Senaatti–kiinteistöt rakennuttaa Inariin Ivalon kasarmialueelle uuden viranomaiskiinteistön Lapin poliisilaitoksen ja Lapin rajavartioston käyttöön. Molempia käyttäjiä palveleva noin 2900 bruttoneliön uudisrakennus rakennetaan Rajavartiolaitoksen kasarmialueelle Saarineitamontielle.

Maanrakennustyöt käynnistetään saman tien, ja kokonaisuudessaan rakennustyöt valmistuvat alustavan arvion mukaan syyskuussa 2023. Pääurakoitsijaksi on valittu RovaLappi Rakennus oy. Rakennusyritys toimi aiemmin nimellä Levi–Rakennus oy.

Yhteiskäyttö huomioitu

Rakennukseen keskitetään Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman sekä Lapin rajavartioston rajavartioaseman toimitilat.

Poliisin osalta ratkaisu perustuu poliisitalokonseptin mukaiseen moduulirakenteisen poliisiaseman tyyppiratkaisuun.

Poliisiaseman tiloihin sijoitetaan asiakaspalvelutilat, valvonta- ja hälytystoiminnan tilat autotalleineen, toimisto- ja sosiaalitiloja sekä vapautensa menettäneiden tilat. Rajavartioaseman tiloihin sijoitetaan raja-asematoimintoja, kuten toimisto-, sosiaali- ja varastotilat.

Miljoonaurakka

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17,7 miljoonaa euroa.

Investointi on yksi osa Ivalon kasarmialueella suunniteltua, vuosien 2021–2026 aikana tehtävää viiden hankkeen noin 54 miljoonan euron suuruista investointikokonaisuutta.