kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Levyt
Levyarvio: Suomalaista rytmimusiikkia uudistavan rovaniemeläisen Rosa Costen esikoisalbumi ei tarjoile Spotify-hittejä, mutta kestävän uran ainekset kylläkin

Le­vyar­vio: Suo­ma­lais­ta ryt­mi­mu­siik­kia uu­dis­ta­van ro­va­nie­me­läi­sen Rosa Costen esi­kois­al­bu­mi ei tar­joi­le Spo­ti­fy-hit­te­jä, mutta kes­tä­vän uran ai­nek­set kyl­lä­kin

26.05.2023 10:43
Levyarvio: Stepan ja Eevil Stöön yllättävä yhteistyö vanhan koulukunnan malliin

Le­vyar­vio: Stepan ja Eevil Stöön yl­lät­tä­vä yh­teis­työ vanhan kou­lu­kun­nan malliin

03.05.2023 11:11
Tilaajille
Levyarvio: Toisen kierroksen toinen erä – Arched Firella on monipuolinen laulaja, mutta sävellyksistä uupuu dynamiikkaa

Le­vyar­vio: Toisen kier­rok­sen toinen erä – Arched Firella on mo­ni­puo­li­nen lau­la­ja, mutta sä­vel­lyk­sis­tä uupuu dy­na­miik­kaa

29.04.2023 11:00
Tilaajille
Levyarvio: Eeppistä metallia Ounasjoen vaiheilta – rovaniemeläinen Suotana palaa teemalevyllä pohjoisen toisesta suurjoesta

Le­vyar­vio: Eep­pis­tä me­tal­lia Ou­nas­joen vai­heil­ta – ro­va­nie­me­läi­nen Suotana palaa tee­ma­le­vyl­lä poh­joi­sen toi­ses­ta suur­joes­ta

15.04.2023 15:00
Tilaajille
Levyarvio: Otto Mikkolan soolodebyytti on suvereeni, vaikka ajoittain ilmeinen voimannäyte

Le­vyar­vio: Otto Mik­ko­lan soo­lo­de­byyt­ti on su­ve­ree­ni, vaikka ajoit­tain il­mei­nen voi­man­näy­te

12.04.2023 12:26 1
Tilaajille
Levyarvio: Pimeyden ja epämukavuuden mestari –  Läjä Äijälä on obeliski Torniossa, mutta kompromissien sijaan hän suunnistaa syvemmälle synkkyyteen

Le­vyar­vio: Pi­mey­den ja epä­mu­ka­vuu­den mestari –  Läjä Äijälä on obe­lis­ki Tor­nios­sa, mutta komp­ro­mis­sien sijaan hän suun­nis­taa sy­vem­mäl­le synk­kyy­teen

06.04.2023 14:15
Tilaajille
Levyarvio: Sekoilua ja kitarasäröä Valdemarissa – livelevy todistaa Baabelin Nulikoiden meiningin kovuudesta

Le­vyar­vio: Se­koi­lua ja ki­ta­ra­sä­röä Val­de­ma­ris­sa – li­ve­le­vy to­dis­taa Baa­be­lin Nu­li­koi­den mei­nin­gin ko­vuu­des­ta

16.03.2023 15:19
Tilaajille
Rovaniemen levyt: Seitakuoron debyytti soi vakavasti, mutta intiimisti

Ro­va­nie­men levyt: Sei­ta­kuo­ron de­byyt­ti soi va­ka­vas­ti, mutta in­tii­mis­ti

15.03.2023 15:01
Tilaajille
Levyarvio: Lämpimän kotikutoista nostalgiaa – rovaniemeläisbändi Chris Middletown Psycho tekee aikamatkan 30 vuoden taakse

Le­vyar­vio: Läm­pi­män ko­ti­ku­tois­ta nos­tal­giaa – ro­va­nie­me­läis­bän­di Chris Midd­le­town Psycho tekee ai­ka­mat­kan 30 vuoden taakse

08.03.2023 11:16
Tilaajille
Rovaniemen levyt: Tanssimusiikista se alkoi, rämäkästi – Seppo Leino ja Hannu Merkku julkaisivat ensilevynsä vuonna 1979

Ro­va­nie­men levyt: Tans­si­mu­sii­kis­ta se alkoi, rä­mä­käs­ti – Seppo Leino ja Hannu Merkku jul­kai­si­vat en­si­le­vyn­sä vuonna 1979

02.03.2023 13:03
Tilaajille
Marginaalien ja virtuoosien musiikkikaupunki – UR:n uusi juttusarja sukeltaa Rovaniemen levytyshistoriaan arvio kerrallaan

Mar­gi­naa­lien ja vir­tuoo­sien mu­siik­ki­kau­pun­ki – UR:n uusi jut­tu­sar­ja su­kel­taa Ro­va­nie­men le­vy­tys­his­to­riaan arvio ker­ral­laan

02.03.2023 12:44
Tilaajille
Levyarvio: Iskelmärockilla arktisen synkistelyn kaanoniin – Rokujen nimikkoalbumilla Veli-Rekka Ollilasta on kehkeytymässä suvereeni lappilainen synkistelijä

Le­vyar­vio: Is­kel­mä­roc­kil­la ark­ti­sen syn­kis­te­lyn kaa­no­niin – Rokujen ni­mik­ko­al­bu­mil­la Ve­li-Rek­ka Ol­li­las­ta on keh­key­ty­mäs­sä su­ve­ree­ni lap­pi­lai­nen syn­kis­te­li­jä

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Lauteilla jo viisi vuotta – Kunnan pojat -orkesteri julkaisee lauantaina levyn ja historiikin

Lau­teil­la jo viisi vuotta – Kunnan pojat -or­kes­te­ri jul­kai­see lauan­tai­na levyn ja his­to­rii­kin

25.01.2023 15:15
Tilaajille
Levyarvio: Paniikki, melodraama ja perämetsien meininki – Baabelin Nulikoiden kolmas ep tuo lappilaisen sekoilun sivistyneelle 2020-luvulle

Le­vyar­vio: Pa­niik­ki, me­lo­draa­ma ja pe­rä­met­sien mei­nin­ki – ­Baa­be­lin Nu­li­koi­den kolmas ep tuo lap­pi­lai­sen se­koi­lun si­vis­ty­neel­le 2020-lu­vul­le

03.01.2023 14:15
Tilaajille
Levyarvio: Avaruusleikkejä ja talven tiukinta funkia – Tre-Funkin kakkoslevy piristää talvipäivät

Le­vyar­vio: Ava­ruus­leik­ke­jä ja talven tiu­kin­ta funkia – Tre-Fun­kin kak­kos­le­vy pi­ris­tää tal­vi­päi­vät

09.12.2022 16:08
Tilaajille
Levyarvio: Uusi laululiike pitkällä kokemuksella – Liksom Luxin debyyttialbumi on sujuva, mutta vähän hengetön Agit Propin päivitys

Le­vyar­vio: Uusi lau­lu­lii­ke pit­käl­lä ko­ke­muk­sel­la – Liksom Luxin de­byyt­ti­al­bu­mi on sujuva, mutta vähän hen­ge­tön Agit Propin päi­vi­tys

07.12.2022 17:00
Tilaajille
Levyarvio: Rönsyilevää rytmimusiikkia vakavimmista aiheista – Rovaniemen rap-legenda Hannibalin ja free jazz -yhtyeen yhteispeli toimii hämmentävän hyvin

Le­vyar­vio: Rön­syi­le­vää ryt­mi­mu­siik­kia va­ka­vim­mis­ta ai­heis­ta – Ro­va­nie­men rap-le­gen­da Han­ni­ba­lin ja free jazz -yh­tyeen yh­teis­pe­li toimii häm­men­tä­vän hyvin

15.11.2022 15:15
Tilaajille
Levyarvio: Iiripubin iltapäivä ja kaipuu vihreille niityille – Brighidin julkaisema Lapin ensimmäinen irkkulevy kulkee perinteen lempeämpää laitaa

Le­vyar­vio: Ii­ri­pu­bin il­ta­päi­vä ja kaipuu vih­reil­le nii­tyil­le – B­rig­hi­din jul­kai­se­ma Lapin en­sim­mäi­nen irk­ku­le­vy kulkee pe­rin­teen lem­peäm­pää laitaa

15.11.2022 13:00
Tilaajille
Levyarvio: Soljun uutukaisella soivat kevät ja koti – Uvjamuohta on vapautunut fuusio, jonka keskiössä vakuuttaa voimakaksikko Ulla Pirttijärvi ja Hildá Länsman

Le­vyar­vio: Soljun uu­tu­kai­sel­la soivat kevät ja koti – Uv­ja­muoh­ta on va­pau­tu­nut fuusio, jonka kes­kiös­sä va­kuut­taa voi­ma­kak­sik­ko Ulla Pirt­ti­jär­vi ja Hildá Länsman

06.11.2022 15:00
Tilaajille
Irlantilais-amerikkaista perinnemusiikkia Brighidin tapaan – Rovaniemeläisyhtye toteutti kauan unelmoimansa albumin

Ir­lan­ti­lais-ame­rik­kais­ta pe­rin­ne­mu­siik­kia Brig­hi­din tapaan – ­Ro­va­nie­me­läi­syh­tye to­teut­ti kauan unel­moi­man­sa albumin

20.10.2022 10:18
Tilaajille