Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Levyt
Levyarvio: Klassista musiikkia, elektronisesti – Jori Hulkkosen laajakaarinen eepos noussee pitkän uran parhaisiin teoksiin

Le­vyar­vio: Klas­sis­ta mu­siik­kia, elekt­ro­ni­ses­ti – Jori Hulk­ko­sen laa­ja­kaa­ri­nen eepos noussee pitkän uran par­hai­siin teok­siin

10.11.2023 12:00
Tilaajille
Levyarvio: Maakuntien gangstarap ennen ja nyt – Hannibalin yhteistyökumppanit vaihtuvat, mutta taso pysyy

Le­vyar­vio: Maa­kun­tien gangs­ta­rap ennen ja nyt – Han­ni­ba­lin yh­teis­työ­kump­pa­nit vaih­tu­vat, mutta taso pysyy

03.11.2023 17:30
Tilaajille
Levyarvio: Teknisestä briljanssista syvään runollisuuteen – livelevy todistaa Erja Lyytisen voiman myös vokalistina

Le­vyar­vio: Tek­ni­ses­tä bril­jans­sis­ta syvään ru­nol­li­suu­teen – li­ve­le­vy to­dis­taa Erja Lyy­ti­sen voiman myös vo­ka­lis­ti­na

01.11.2023 11:00
Tilaajille
Levyarvio: Jaakko Laitisen ja Lapin Lisän esikoisalbumi versioi Lappi-iskelmän klassikot nykypäivässä eläväksi

Le­vyar­vio: Jaakko Lai­ti­sen ja Lapin Lisän esi­kois­al­bu­mi versioi Lap­pi-is­kel­män klas­si­kot ny­ky­päi­väs­sä elä­väk­si

15.10.2023 14:00 4
Tilaajille
Levyarvio: Musiikillista ruisleipää jokivarsilta – Smoking Boysin peräpohjalainen boogie jolkottaa väsymättä

Le­vyar­vio: Mu­sii­kil­lis­ta ruis­lei­pää jo­ki­var­sil­ta – Smoking Boysin pe­rä­poh­ja­lai­nen boogie jol­kot­taa vä­sy­mät­tä

04.09.2023 15:00
Tilaajille
Ruotsalaistähti Markus Krunegård julkaisee levyn suomeksi – mukana terveisiä Tornionlaaksoon

Ruot­sa­lais­täh­ti Markus Kru­negård jul­kai­see levyn suo­mek­si – mukana ter­vei­siä Tor­nion­laak­soon

29.08.2023 14:17
Tilaajille
Levyarvostelu: Villien ajatusten laboratorio – Jaakko Laitisen ja Jouni J:n hapokas ja ihana yhteislevy on enemmän kuin osiensa summa

Le­vyar­vos­te­lu: Villien aja­tus­ten la­bo­ra­to­rio – ­Jaak­ko Lai­ti­sen ja Jouni J:n hapokas ja ihana yh­teis­le­vy on enemmän kuin osiensa summa

26.07.2023 17:51
Tilaajille
Levyarvio: 20-luvun räppiä taitavasti mutta geneerisesti – KähinäPate korvaa Lappi-romantiikan maksimalistisilla bängereillä

Le­vyar­vio: 20-lu­vun räppiä tai­ta­vas­ti mutta ge­nee­ri­ses­ti – Kä­hi­nä­Pa­te korvaa Lap­pi-ro­man­tii­kan mak­si­ma­lis­ti­sil­la bän­ge­reil­lä

29.06.2023 17:00
Tilaajille
Levyarvio: Suomalaista rytmimusiikkia uudistavan rovaniemeläisen Rosa Costen esikoisalbumi ei tarjoile Spotify-hittejä, mutta kestävän uran ainekset kylläkin

Le­vyar­vio: Suo­ma­lais­ta ryt­mi­mu­siik­kia uu­dis­ta­van ro­va­nie­me­läi­sen Rosa Costen esi­kois­al­bu­mi ei tar­joi­le Spo­ti­fy-hit­te­jä, mutta kes­tä­vän uran ai­nek­set kyl­lä­kin

26.05.2023 10:43
Levyarvio: Stepan ja Eevil Stöön yllättävä yhteistyö vanhan koulukunnan malliin

Le­vyar­vio: Stepan ja Eevil Stöön yl­lät­tä­vä yh­teis­työ vanhan kou­lu­kun­nan malliin

03.05.2023 11:11
Tilaajille
Levyarvio: Toisen kierroksen toinen erä – Arched Firella on monipuolinen laulaja, mutta sävellyksistä uupuu dynamiikkaa

Le­vyar­vio: Toisen kier­rok­sen toinen erä – Arched Firella on mo­ni­puo­li­nen lau­la­ja, mutta sä­vel­lyk­sis­tä uupuu dy­na­miik­kaa

29.04.2023 11:00
Tilaajille
Levyarvio: Eeppistä metallia Ounasjoen vaiheilta – rovaniemeläinen Suotana palaa teemalevyllä pohjoisen toisesta suurjoesta

Le­vyar­vio: Eep­pis­tä me­tal­lia Ou­nas­joen vai­heil­ta – ro­va­nie­me­läi­nen Suotana palaa tee­ma­le­vyl­lä poh­joi­sen toi­ses­ta suur­joes­ta

15.04.2023 15:00
Tilaajille
Levyarvio: Otto Mikkolan soolodebyytti on suvereeni, vaikka ajoittain ilmeinen voimannäyte

Le­vyar­vio: Otto Mik­ko­lan soo­lo­de­byyt­ti on su­ve­ree­ni, vaikka ajoit­tain il­mei­nen voi­man­näy­te

12.04.2023 12:26 1
Tilaajille
Levyarvio: Pimeyden ja epämukavuuden mestari –  Läjä Äijälä on obeliski Torniossa, mutta kompromissien sijaan hän suunnistaa syvemmälle synkkyyteen

Le­vyar­vio: Pi­mey­den ja epä­mu­ka­vuu­den mestari –  Läjä Äijälä on obe­lis­ki Tor­nios­sa, mutta komp­ro­mis­sien sijaan hän suun­nis­taa sy­vem­mäl­le synk­kyy­teen

06.04.2023 14:15
Tilaajille
Levyarvio: Sekoilua ja kitarasäröä Valdemarissa – livelevy todistaa Baabelin Nulikoiden meiningin kovuudesta

Le­vyar­vio: Se­koi­lua ja ki­ta­ra­sä­röä Val­de­ma­ris­sa – li­ve­le­vy to­dis­taa Baa­be­lin Nu­li­koi­den mei­nin­gin ko­vuu­des­ta

16.03.2023 15:19
Tilaajille
Rovaniemen levyt: Seitakuoron debyytti soi vakavasti, mutta intiimisti

Ro­va­nie­men levyt: Sei­ta­kuo­ron de­byyt­ti soi va­ka­vas­ti, mutta in­tii­mis­ti

15.03.2023 15:01
Tilaajille
Levyarvio: Lämpimän kotikutoista nostalgiaa – rovaniemeläisbändi Chris Middletown Psycho tekee aikamatkan 30 vuoden taakse

Le­vyar­vio: Läm­pi­män ko­ti­ku­tois­ta nos­tal­giaa – ro­va­nie­me­läis­bän­di Chris Midd­le­town Psycho tekee ai­ka­mat­kan 30 vuoden taakse

08.03.2023 11:16
Tilaajille
Rovaniemen levyt: Tanssimusiikista se alkoi, rämäkästi – Seppo Leino ja Hannu Merkku julkaisivat ensilevynsä vuonna 1979

Ro­va­nie­men levyt: Tans­si­mu­sii­kis­ta se alkoi, rä­mä­käs­ti – Seppo Leino ja Hannu Merkku jul­kai­si­vat en­si­le­vyn­sä vuonna 1979

02.03.2023 13:03
Tilaajille
Marginaalien ja virtuoosien musiikkikaupunki – UR:n uusi juttusarja sukeltaa Rovaniemen levytyshistoriaan arvio kerrallaan

Mar­gi­naa­lien ja vir­tuoo­sien mu­siik­ki­kau­pun­ki – UR:n uusi jut­tu­sar­ja su­kel­taa Ro­va­nie­men le­vy­tys­his­to­riaan arvio ker­ral­laan

02.03.2023 12:44
Tilaajille
Levyarvio: Iskelmärockilla arktisen synkistelyn kaanoniin – Rokujen nimikkoalbumilla Veli-Rekka Ollilasta on kehkeytymässä suvereeni lappilainen synkistelijä

Le­vyar­vio: Is­kel­mä­roc­kil­la ark­ti­sen syn­kis­te­lyn kaa­no­niin – Rokujen ni­mik­ko­al­bu­mil­la Ve­li-Rek­ka Ol­li­las­ta on keh­key­ty­mäs­sä su­ve­ree­ni lap­pi­lai­nen syn­kis­te­li­jä

01.02.2023 15:00
Tilaajille