tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Vuotso
Sodankylä päätti Vuotson moduulikoulusta ilman suunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­dan­ky­lä päätti Vuotson mo­duu­li­kou­lus­ta ilman suun­nit­te­lua

09.07.2022 05:00
Tilaajille
TV-ohjelma räjäytti Sompion luonnonpuiston suosion – "Retkeilijöiltä toivottaisiin kestävää retkeilyä"

TV-oh­jel­ma rä­jäyt­ti Sompion luon­non­puis­ton suosion – "­Ret­kei­li­jöil­tä toi­vot­tai­siin kes­tä­vää ret­kei­lyä"

28.08.2021 14:00 10
Tilaajille
Päiväkirja: Korona opetti löytämään maailmanluokan matkailukohteita läheltä kotia – Lähilomissa on kuitenkin yksi huono puoli

Päi­vä­kir­ja: Korona opetti löy­tä­mään maail­man­luo­kan mat­kai­lu­koh­tei­ta läheltä kotia – Lä­hi­lo­mis­sa on kui­ten­kin yksi huono puoli

28.04.2021 07:59
Tilaajille
Saame voisi kuulua Vuotsossa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tietoisia valintoja ja myös yhteisön tukea"

Saame voisi kuulua Vuot­sos­sa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tie­toi­sia va­lin­to­ja ja myös yh­tei­sön tukea"

24.10.2020 06:30
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vastustaa Vuotson yläkouluopetuksen siirtoa Sodankylään – Käräjien mukaan opettajien ja oppilaiden kuljetus jopa 120 kilometrin päähän ei ole säästötoimi

Saa­me­lais­kä­rä­jät vas­tus­taa Vuotson ylä­kou­lu­ope­tuk­sen siirtoa So­dan­ky­lään – Kä­rä­jien mukaan opet­ta­jien ja op­pi­lai­den kul­je­tus jopa 120 ki­lo­met­rin päähän ei ole sääs­tö­toi­mi

31.08.2020 16:48 1
Tilaajille
Vuotson saamelaisseura perusti Tankajoki-työryhmän – Vuosikokouksessa keskusteltiin myös lisääntyvästä kullankaivuusta ja Vuotson yläkoulun lakkauttamissuunnitelmista

Vuotson saa­me­lais­seu­ra perusti Tan­ka­jo­ki-työ­ryh­män – Vuo­si­ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös li­sään­ty­väs­tä kul­lan­kai­vuus­ta ja Vuotson ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­suun­ni­tel­mis­ta

21.08.2020 20:07
Tilaajille
Armahtaako kevät Lapin suurtulvilta? Hanget painavat nyt enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa – katso animaatioista, miten voi käydä, jos lumi sulaa kerralla

Ar­mah­taa­ko kevät Lapin suur­tul­vil­ta? Hanget pai­na­vat nyt enemmän kuin koskaan ti­las­to­his­to­rias­sa – katso ani­maa­tiois­ta, miten voi käydä, jos lumi sulaa ker­ral­la

21.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Lapsen etu huomioitava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapsen etu huo­mioi­ta­va

09.12.2019 19:44
Tilaajille
Vuotson koulun kuntotutkimuksen tulokset julki: korjauksia tarvitaan jo alkuvuodesta

Vuotson koulun kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­set julki: kor­jauk­sia tar­vi­taan jo al­ku­vuo­des­ta

04.12.2019 20:43
Tilaajille
Vuotson kylä saa nimikkohuoneen uuteen helsinkiläishotelliin – "Meillä elää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri"

Vuotson kylä saa ni­mik­ko­huo­neen uuteen hel­sin­ki­läis­ho­tel­liin – "Meillä elää vahva yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri"

15.11.2019 19:24
Tilaajille
Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin - majoittajat ovat valmiita hoitamaan osansa uuden euroopanhalkovan pyöräilyreitin varrella

Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin - ma­joit­ta­jat ovat val­mii­ta hoi­ta­maan osansa uuden eu­roo­pan­hal­ko­van pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la

16.09.2019 07:54
Tilaajille