Vuotso
Saamelaiskäräjät vastustaa Vuotson yläkouluopetuksen siirtoa Sodankylään – Käräjien mukaan opettajien ja oppilaiden kuljetus jopa 120 kilometrin päähän ei ole säästötoimi

Saa­me­lais­kä­rä­jät vas­tus­taa Vuotson ylä­kou­luo­pe­tuk­sen siirtoa So­dan­ky­lään – Kä­rä­jien mukaan opet­ta­jien ja op­pi­lai­den kul­je­tus jopa 120 ki­lo­met­rin päähän ei ole sääs­tö­toi­mi

31.08.2020 16:16 1
Tilaajille
Vuotson saamelaisseura perusti Tankajoki-työryhmän – Vuosikokouksessa keskusteltiin myös lisääntyvästä kullankaivuusta ja Vuotson yläkoulun lakkauttamissuunnitelmista

Vuotson saa­me­lais­seu­ra perusti Tan­ka­jo­ki-työ­ryh­män – Vuo­si­ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös li­sään­ty­väs­tä kul­lan­kai­vuus­ta ja Vuotson ylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­suun­ni­tel­mis­ta

21.08.2020 20:07 0
Tilaajille
Armahtaako kevät Lapin suurtulvilta? Hanget painavat nyt enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa – katso animaatioista, miten voi käydä, jos lumi sulaa kerralla

Ar­mah­taa­ko kevät Lapin suur­tul­vil­ta? Hanget pai­na­vat nyt enemmän kuin koskaan ti­las­to­his­to­rias­sa – katso ani­maa­tiois­ta, miten voi käydä, jos lumi sulaa ker­ral­la

21.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Lapsen etu huomioitava
Lukijalta Mielipide Aini Magga

Lu­ki­jal­ta: Lapsen etu huo­mioi­ta­va

09.12.2019 19:44 0
Tilaajille
Vuotson koulun kuntotutkimuksen tulokset julki: korjauksia tarvitaan jo alkuvuodesta

Vuotson koulun kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­set julki: kor­jauk­sia tar­vi­taan jo al­ku­vuo­des­ta

04.12.2019 19:52 0
Tilaajille
Vuotson kylä saa nimikkohuoneen uuteen helsinkiläishotelliin – "Meillä elää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri"

Vuotson kylä saa ni­mik­ko­huo­neen uuteen hel­sin­ki­läis­ho­tel­liin – "Meillä elää vahva yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri"

15.11.2019 19:24 0
Tilaajille
Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin - majoittajat ovat valmiita hoitamaan osansa uuden euroopanhalkovan pyöräilyreitin varrella

Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin - ma­joit­ta­jat ovat val­mii­ta hoi­ta­maan osansa uuden eu­roo­pan­hal­ko­van pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la

15.09.2019 19:18 0
Tilaajille