Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Vuotson koulun kun­to­tut­ki­muk­sen tu­lok­set julki: kor­jauk­sia tar­vi­taan jo al­ku­vuo­des­ta

Sodankylän Vuotson koulua on korjattava osittain jo alkuvuoden aikana. Juuri valmistuneessa kuntotutkimuksessa riskirakenteeksi todettiin etenkin väliseinien ja ulkoseinien alaosa, jossa havaittiin kosteusvaurioita. Tiedotustilaisuus tutkimuksen tuloksista pidettiin Vuotson koulun henkilöstölle ja oppilaiden huoltajille keskiviikkoiltana.

Koulusta otetuista sisäilmanäytteissä on havaittu viite-arvot ylittäviä määriä mikrobeja, ei kuitenkaan sädesientä. Myös koulun käyttäjät ovat tehneet kunnalle sisäilmaan liittyviä haittailmoituksia.