Lasten päivähoito

Hal­li­tus­puo­lueet sopivat ko­ti­hoi­don­tuen säi­ly­vän, vaikka työl­li­syy­den kan­nal­ta muutos voisi olla pe­rus­tel­tu – Po­lii­ti­kot ar­vioi­vat tukea monesta nä­kö­kul­mas­ta

09.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lapsen etu huo­mioi­ta­va

09.12.2019 19:44
Tilaajille