suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Hal­li­tus­puo­lueet sopivat ko­ti­hoi­don­tuen säi­ly­vän, vaikka työl­li­syy­den kan­nal­ta muutos voisi olla pe­rus­tel­tu – Po­lii­ti­kot ar­vioi­vat tukea monesta nä­kö­kul­mas­ta

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen asettaman tutkijaryhmän mielestä kotihoidontuen poistaminen olisi hyvä keino kohentaa työllisyyttä. Rinteen hallituksen työministerin, Timo Harakan (sd.), perustama ryhmä arvioi, että kotihoidon tuen poistaminen voisi lisätä erityisesti naisten työllisyyttä noin 10 000 hengellä.

Ryhmä ei ole vielä jättänyt esitystään, mutta alustavia tietoja työn tuloksista tuotiin hallituksen tietoon jo budjettiriihen alla syksyllä. Helsingin Sanomat kertoi ryhmän esityksistä keskiviikkona (HS 6.11.).