pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät vas­tus­taa Vuotson ylä­kou­lu­ope­tuk­sen siirtoa So­dan­ky­lään – Kä­rä­jien mukaan opet­ta­jien ja op­pi­lai­den kul­je­tus jopa 120 ki­lo­met­rin päähän ei ole sääs­tö­toi­mi

Sodankylä
-
Kuva: Jouni Porsanger

Saamelaiskäräjät ei hyväksy Vuotson yläkouluopetuksen siirtämistä Sodankylään. Sodankylän kunta suunnittelee yhtenä sivistystoimen säästötoimista yläkoulun oppilaiden siirtämistä Tähtikunnan kouluun syksystä 2022 alkaen.

Saamelaiskäräjät toetaa lausunnossaan, että saamen opettajien ja oppilaiden kuljettaminen sadan, jopa 120 kilometrin päähän ja takaisin päivittäin ei ole säästötoimi, vaan päinvastoin lisäkustannus. Lisäksi sen hintana on heikkenevä yhteys omaan yhteisöön, omaan kieleen ja kulttuuriin.