kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Korona opetti löy­tä­mään maail­man­luo­kan mat­kai­lu­koh­tei­ta läheltä kotia – Lä­hi­lo­mis­sa on kui­ten­kin yksi huono puoli

Hämmästyn edelleen usein sitä, miten vaikeaa on nähdä lähelle.

Ennen koronaepidemiaa ja ilmastonmuutokseen heräämistä matkustin ulkomaille useamman kerran vuodessa. Etäisyys oli arvo sinänsä: mitä kauemmas, sen parempi.