Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Sallatunturi
Sallatunturin vetovoima kasvanut kansallispuiston myötä – kunnassa on pulaa vakituisista asunnoista

Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­ma kas­va­nut kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nas­sa on pulaa va­ki­tui­sis­ta asun­nois­ta

26.11.2022 11:40
Tilaajille
Sallassa varaudutaan tuolihissihankintaan – rinneyhtiön tavoitteena toteuttaa 2,2 miljoonan euron investointi ensi vuonna

Sal­las­sa va­rau­du­taan tuo­li­his­si­han­kin­taan – rin­ne­yh­tiön ta­voit­tee­na to­teut­taa 2,2 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti ensi vuonna

07.11.2022 20:05 3
Tilaajille
Sallatunturi kaipaa lisää majoitusta ja tuolihissiä – "Odotukset ensi kaudelle ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odottaa"

Sal­la­tun­tu­ri kaipaa lisää ma­joi­tus­ta ja tuo­li­his­siä – "O­do­tuk­set ensi kau­del­le ovat hyvät, mutta kasvua ei kannata odot­taa"

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Italialaislaskijat jatkoivat voittovauhdissa nopeuslaskun maailmancupissa Sallassa

Ita­lia­lais­las­ki­jat jat­koi­vat voit­to­vauh­dis­sa no­peus­las­kun maail­man­cu­pis­sa Sal­las­sa

12.02.2022 20:39
Tilaajille

Erik Sa­ra­vuo­rel­le tuplat Sal­la­tun­tu­rin FIS-ki­sois­ta

30.01.2022 15:35
Tilaajille
Erik Saravuo tyrmäävässä vauhdissa Sallatunturilla - Riia Pallari naisten pujottelun kakkonen

Erik Saravuo tyr­mää­väs­sä vauh­dis­sa Sal­la­tun­tu­ril­la - Riia Pallari naisten pu­jot­te­lun kak­ko­nen

29.01.2022 18:37
Tilaajille
Sallan kansallispuistohanke etenee – eduskunta hyväksyi lakiesityksen

Sallan kan­sal­lis­puis­to­han­ke etenee – edus­kun­ta hy­väk­syi la­ki­esi­tyk­sen

18.11.2021 14:00 1
Tilaajille
Sallan Onkamojärven rannalta löytyi vanhoja kalakenttiä – tulevan kansallispuiston alueelta löytyi myös uhanalaisia kasveja hyönteisiä

Sallan On­ka­mo­jär­ven ran­nal­ta löytyi vanhoja ka­la­kent­tiä – tulevan kan­sal­lis­puis­ton alueel­ta löytyi myös uhan­alai­sia kasveja hyön­tei­siä

05.11.2021 12:42
Tilaajille
Valtioneuvosto esittää Sallan kansallispuiston perustamista – Puistoon tulisi vajaan tuhannen hehtaarin metsästysrajoitusalue, jolla hirvenajo olisi kuitenkin sallittua

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – Puis­toon tulisi vajaan tu­han­nen heh­taa­rin met­säs­tys­ra­joi­tu­sa­lue, jolla hir­ven­ajo olisi kui­ten­kin sal­lit­tua

10.06.2021 21:04 7
Tilaajille
Sallatuntureiden nimi halutaan muuttaa kansallispuiston takia

Sal­la­tun­tu­rei­den nimi ha­lu­taan muuttaa kan­sal­lis­puis­ton takia

08.06.2021 09:29
Tilaajille
Päiväkirja: Korona opetti löytämään maailmanluokan matkailukohteita läheltä kotia – Lähilomissa on kuitenkin yksi huono puoli

Päi­vä­kir­ja: Korona opetti löy­tä­mään maail­man­luo­kan mat­kai­lu­koh­tei­ta läheltä kotia – Lä­hi­lo­mis­sa on kui­ten­kin yksi huono puoli

28.04.2021 07:59
Tilaajille
"Tämä on meille ilon päivä" – Paikallisten metsästysoikeudet säilyisivät uudessa Sallan kansallispuistossa, hankkeen eteneminen antaa kunnanjohtajan mukaan uskoa tulevaisuuteen

"Tämä on meille ilon päivä" – Pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keu­det säi­lyi­si­vät uudessa Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa, hank­keen ete­ne­mi­nen antaa kun­nan­joh­ta­jan mukaan uskoa tu­le­vai­suu­teen

17.11.2020 14:52
Tilaajille
"Paljon on vielä tehtävää", sanoo Sallan kunnanhallituksen puheenjohtaja – Kunnassa toivotaan uuden kansallispuiston kasvattavan Sallatunturin alueen vetovoimaa

"Paljon on vielä teh­tä­vää", sanoo Sallan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja – Kun­nas­sa toi­vo­taan uuden kan­sal­lis­puis­ton kas­vat­ta­van Sal­la­tun­tu­rin alueen ve­to­voi­maa

17.11.2020 14:28 2
Tilaajille
Sallan revotulimatkailukaava hyväksyttin – San Parksin läheisyyteen suunnitteilla yksitoista pientä rakennusta

Sallan re­vo­tu­li­mat­kai­lu­kaa­va hy­väk­syt­tin – San Parksin lä­hei­syy­teen suun­nit­teil­la yk­si­tois­ta pientä ra­ken­nus­ta

29.06.2020 21:20
Tilaajille

Salla haluaa kasvua kesään ja tal­vel­le lisää re­von­tu­li­mat­kai­lua

10.02.2020 20:46
Tilaajille
Paikallisille tukea lasketteluun rinnekeskuksissa

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Tilaajille