jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Sallan kunta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tais­te­lu­ni yh­den­ver­tai­suu­des­ta kan­nat­ti

25.04.2022 05:00 4
Tilaajille
Sallassa todettiin keskiviikkona seitsemän uutta koronavirustartuntaa

Sal­las­sa to­det­tiin kes­ki­viik­ko­na seit­se­män uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

13.01.2022 18:25
Tilaajille
Sallassa talousarvio hyväksyttiin ilman äänestyksiä

Sal­las­sa ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin ilman ää­nes­tyk­siä

13.12.2021 19:26
Tilaajille
Metsien puisto – Lapin Kansa kävi katsomassa, millainen kansallispuisto Sallaan aiotaan perustaa

Metsien puisto – Lapin Kansa kävi kat­so­mas­sa, mil­lai­nen kan­sal­lis­puis­to Sallaan aiotaan pe­rus­taa

30.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Sallan valtuuston ensimmäinen kokous oli ripeä – elinvoimajaostoon valittiin elinkeinojen edustajia

Sallan val­tuus­ton en­sim­mäi­nen kokous oli ripeä – elin­voi­ma­jaos­toon va­lit­tiin elin­kei­no­jen edus­ta­jia

23.08.2021 21:42
Tilaajille
Salla teki taas hyvän tuloksen –  Tilinpäätös oli ylijäämäinen jo kahdeksannen kerran peräkkäin

Salla teki taas hyvän tu­lok­sen – Ti­lin­pää­tös oli yli­jää­mäi­nen jo kah­dek­san­nen kerran pe­räk­käin

24.06.2021 16:30
Tilaajille
Mainostoimiston mukaan Salla oli Twitterin mainituin paikkakunta kolmen viikon ajan – Nyt näyttävä kampanja palkittiin kansainvälisessä alan kilpailussa

Mai­nos­toi­mis­ton mukaan Salla oli Twit­te­rin mai­ni­tuin paik­ka­kun­ta kolmen viikon ajan – Nyt näyt­tä­vä kam­pan­ja pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä alan kil­pai­lus­sa

29.05.2021 15:12 1
Tilaajille
Sallan kunnanjohtaja metsästyksen turvallisuusriskistä suunnitellussa kansallispuistossa: "Metsästys vähenee merkittävästi kun lupamyynti ulkopaikkakuntalaisille loppuu"

Sallan kun­nan­joh­ta­ja met­säs­tyk­sen tur­val­li­suus­ris­kis­tä suun­ni­tel­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa: "Met­säs­tys vähenee mer­kit­tä­väs­ti kun lu­pa­myyn­ti ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le loppuu"

25.05.2021 13:49 5
Tilaajille
Salla tavoittelee oppisopimustuella kymmentä uutta työpaikkaa

Salla ta­voit­te­lee op­pi­so­pi­mus­tuel­la kym­men­tä uutta työ­paik­kaa

19.01.2021 19:01
Tilaajille

Salla pitää verot en­nal­laan – kunnan tulos tois­tai­sek­si yli­jää­mäi­nen

16.11.2020 20:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sallan talous kestää ver­tai­lun

30.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Sallan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

16.06.2020 12:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vir­het­tä ei ta­pah­tu­nut Sallan val­tuus­tos­sa

10.06.2020 13:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sallan val­tuus­to taas narrina

09.06.2020 14:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iso vie, pieni vikisee

07.05.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sal­la­lai­nen Pan­do­ran lipas?

22.12.2019 21:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: To­si­asioi­den vält­te­lyä

20.11.2019 10:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Joo­mie­het kun­ta­päät­tä­ji­nä Sal­las­sa

07.11.2019 06:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mac­hia­vel­lis­mia Sallan kun­nal­lis­hal­lin­nos­sa

04.11.2019 05:30
Tilaajille
Ihmeiden aika ei ole ohi: Sallan kunnanjohtaja esittää tuloveron laskemista

Ih­mei­den aika ei ole ohi: Sallan kun­nan­joh­ta­ja esittää tu­lo­ve­ron las­ke­mis­ta

31.10.2019 14:51
Tilaajille