Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sallan kansallispuisto
Pahanojankurun uusi autiotupa valmistui Sallan kansallispuistoon – tuvan tumma pinta on hiillettyä kierrätyspuuta

Pa­hanojan­ku­run uusi au­tio­tu­pa val­mis­tui Sallan kan­sal­lis­puis­toon – tuvan tumma pinta on hiil­let­tyä kier­rä­tys­puu­ta

22.09.2023 08:57
Tilaajille
Sallan kansallispuisto houkuttelee ruskamatkailijoita – ”Ilman kansallispuistoa olisimme painaneet kaasua Sallan kohdalla”

Sallan kan­sal­lis­puis­to hou­kut­te­lee rus­ka­mat­kai­li­joi­ta – ”Il­man kan­sal­lis­puis­toa oli­sim­me pai­na­neet kaasua Sallan koh­dal­la”

17.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Pysy polulla ja vie roskat pois – retkietikettikärry kiertää Lapin luontokohteissa neuvomassa, miten otetaan huomioon luonto ja toiset retkeilijät

Pysy polulla ja vie roskat pois – ret­ki­eti­ket­ti­kär­ry kiertää Lapin luon­to­koh­teis­sa neu­vo­mas­sa, miten otetaan huo­mioon luonto ja toiset ret­kei­li­jät

19.07.2023 05:00 2
Tilaajille
”Oletus on, että käyntimäärät lisääntyvät” – Sallan kansallispuistossa luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja paikallisten oikeudet pyritään sovittamaan yhteen

”Oletus on, että käyn­ti­mää­rät li­sään­ty­vät” – Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa luon­non­suo­je­lu, vir­kis­tys­käyt­tö ja pai­kal­lis­ten oi­keu­det py­ri­tään so­vit­ta­maan yhteen

04.06.2023 16:30
Tilaajille
Sallan kansallispuistossa rakennetaan ahkerasti koko kesä – kunta investoi yli miljoonan

Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa ra­ken­ne­taan ah­ke­ras­ti koko kesä – kunta in­ves­toi yli mil­joo­nan

28.05.2023 12:30 1
Tilaajille
Lapin kansallispuistot etsivät talkoolaisia – tarjolla esimerkiksi pitkostyömaita

Lapin kan­sal­lis­puis­tot etsivät tal­koo­lai­sia – ­tar­jol­la esi­mer­kik­si pit­kos­työ­mai­ta

23.03.2023 10:38 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma vastaan po­ro­ta­lous

22.03.2023 05:00 3
Olisiko erämaakahvila hyvä kohde hiihtoretkelle? Listasimme lähes 70 pohjoisen latukahvilaa

Olisiko erä­maa­kah­vi­la hyvä kohde hiih­to­ret­kel­le? Lis­ta­sim­me lähes 70 poh­joi­sen la­tu­kah­vi­laa

06.03.2023 08:28 1
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

03.03.2023 10:01 4
Tilaajille
Sallan kansallispuistossa viime vuonna 60 000 kävijää – kävijät toivat Sallaan neljä miljoonaa euroa

Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa viime vuonna 60 000 kävijää – ­kä­vi­jät toivat Sallaan neljä mil­joo­naa euroa

01.03.2023 14:05 1
Tilaajille
Retkeily ohjataan Sallatunturien ympäristöön uudessa kansallispuistossa – Suunnitelmassa yli puolet puistosta olisi syrjävyöhykettä, jonne ei tehdä uusia reittejä

Ret­kei­ly oh­ja­taan Sal­la­tun­tu­rien ym­pä­ris­töön uudessa kan­sal­lis­puis­tos­sa – Suun­ni­tel­mas­sa yli puolet puis­tos­ta olisi syr­jä­vyö­hy­ket­tä, jonne ei tehdä uusia reit­te­jä

09.01.2023 17:20
Tilaajille
Päiväkirja: 35 kilometriä pelkkää riemua hiekkateillä ja metsäpoluilla – olen itseni pahin epäilijä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 35 ki­lo­met­riä pelkkää riemua hiek­ka­teil­lä ja met­sä­po­luil­la – olen itseni pahin epäi­li­jä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn

12.08.2022 05:00
Tilaajille
Posio ja muut pohjoisen pienet kunnat haluaisivat tehdä tunnetuista retkikohteista kansallispuistoja – onko se kuitenkin luonnon kannalta turhaa?

Posio ja muut poh­joi­sen pienet kunnat ha­luai­si­vat tehdä tun­ne­tuis­ta ret­ki­koh­teis­ta kan­sal­lis­puis­to­ja – onko se kui­ten­kin luonnon kan­nal­ta turhaa?

08.08.2022 10:58 1
Tilaajille
Suomen kuuluisin pitkä vaellusreitti on jo osin kadonnut – Maan päästä päähän vaeltanut Tommi Lahtonen pitää UKK-reittiä kansallisaarteena

Suomen kuu­lui­sin pitkä vael­lus­reit­ti on jo osin ka­don­nut – Maan päästä päähän vael­ta­nut Tommi Lah­to­nen pitää UKK-reit­tiä kan­sal­lis­aar­tee­na

10.07.2022 07:30
Tilaajille
Luontokadosta huolestunut ministeri Maria Ohisalo vieraili Viiankiaavalla Sodankylässä – "Saamelaisilla oikeus harjoittaa omia elinkeinojaan"

Luon­to­ka­dos­ta huo­les­tu­nut mi­nis­te­ri Maria Ohisalo vie­rai­li Viian­kiaa­val­la So­dan­ky­läs­sä – "Saa­me­lai­sil­la oikeus har­joit­taa omia elin­kei­no­jaan"

13.06.2022 19:26 15
Tilaajille
Sallassa uskotaan luontomatkailun kasvuun – kansallispuiston avajaisissa kävi noin 1 500 ihmistä

Sal­las­sa us­ko­taan luon­to­mat­kai­lun kasvuun – kan­sal­lis­puis­ton ava­jai­sis­sa kävi noin 1 500 ihmistä

12.06.2022 17:32
Tilaajille
Sallan kansallispuisto avattiin alkukesän auringonpaisteessa – puisto tuo painetta Itä-Lapin raideyhteyksien kehittämiselle

Sallan kan­sal­lis­puis­to avat­tiin al­ku­ke­sän au­rin­gon­pais­tees­sa – puisto tuo pai­net­ta Itä-La­pin rai­de­yh­teyk­sien ke­hit­tä­mi­sel­le

11.06.2022 15:25 8
Tilaajille
Tällainen on Suomen uusin kansallispuisto – sallalainen Timo Tuuha lähti oppaaksi tänään avajaisia viettävään Sallan kansallispuistoon

Täl­lai­nen on Suomen uusin kan­sal­lis­puis­to – sal­la­lai­nen Timo Tuuha lähti op­paak­si tänään ava­jai­sia viet­tä­vään Sallan kan­sal­lis­puis­toon

11.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Sallan kansallispuistoon kohdistuvat kunnassa valtavat odotukset – kaikki merkit viittaavat siihen, että kuntapäättäjät veikkasivat oikeaa hevosta
Pääkirjoitus

Sallan kan­sal­lis­puis­toon koh­dis­tu­vat kun­nas­sa val­ta­vat odo­tuk­set – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että kun­ta­päät­tä­jät veik­ka­si­vat oikeaa hevosta

10.06.2022 21:41 3
Tilaajille
Sallan kansallispuiston avajaisia juhlitaan lauantaina – ilmainen bussikyyti kuljettaa avajaisvieraita kirkonkylältä ja tunturikeskukselta tapahtuma-alueelle

Sallan kan­sal­lis­puis­ton ava­jai­sia juh­li­taan lauan­tai­na – il­mai­nen bus­si­kyy­ti kul­jet­taa ava­jais­vie­rai­ta kir­kon­ky­läl­tä ja tun­tu­ri­kes­kuk­sel­ta ta­pah­tu­ma-alueel­le

10.06.2022 06:00 2
Tilaajille