Tie poikki: Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa kat­kais­taan rekan nos­to­töi­den ajaksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Valtiovierailu
Tutkija näkee Joe Bidenin vierailun selvänä viestinä Kremliin – Ulkopoliittisen instituutin Henri Vanhanen: "Tämä vierailu kertoo Venäjälle arvovaltatappiosta"

Tutkija näkee Joe Bidenin vie­rai­lun selvänä vies­ti­nä Krem­liin – Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Henri Van­ha­nen: "Tämä vie­rai­lu kertoo Ve­nä­jäl­le ar­vo­val­ta­tap­pios­ta"

10.07.2023 18:37 1
Tilaajille
Suomessa vieraileva Zelenskyi ja Niinistö kättelivät Helsingissä – yleisö hurrasi Ukrainan presidentille

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Ze­lens­kyi ja Nii­nis­tö kät­te­li­vät Hel­sin­gis­sä – yleisö hurrasi Uk­rai­nan pre­si­den­til­le

03.05.2023 14:20 1
Arktinen alue oli valtiovierailulla huolien näyttämö – Sauli Niinistön mukaan Lappi on etulinjassa niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin geopolitiikassakin

Ark­ti­nen alue oli val­tio­vie­rai­lul­la huolien näyt­tä­mö – Sauli Nii­nis­tön mukaan Lappi on etu­lin­jas­sa niin il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kuin geo­po­li­tii­kas­sa­kin

09.02.2023 19:12 3
Tilaajille
Suomessa vieraileva Lavrov: "Ymmärrämme pakolaisongelman, mutta emme lopeta sotatoimia Syyriassa"

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Lavrov: "Ym­mär­räm­me pa­ko­lai­son­gel­man, mutta emme lopeta so­ta­toi­mia Syy­rias­sa"

03.03.2020 11:00
Sanna Marinilla ja Viron pääministeri Rataksella pitkä yhteistyölista – ”Tallinnan tunneliin ei lippuja vielä myydä”

Sanna Ma­ri­nil­la ja Viron pää­mi­nis­te­ri Ra­tak­sel­la pitkä yh­teis­työ­lis­ta – ”Tal­lin­nan tun­ne­liin ei lippuja vielä myydä”

10.01.2020 20:27
Afrikan unionin "pääkaupunki" Addis Abeba on luonnollinen kohde Niinistön vierailulle – Rauhanturvaaminen ja kauppa myös Suomen intresseissä

Afrikan unionin "pää­kau­pun­ki" Addis Abeba on luon­nol­li­nen kohde Nii­nis­tön vie­rai­lul­le – Rau­han­tur­vaa­mi­nen ja kauppa myös Suomen int­res­seis­sä

14.10.2019 06:00
Presidentti Sauli Niinistö vierailee Etiopiassa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee Etio­pias­sa

03.10.2019 21:18
Trump ja Niinistö jatkavat lehdistötilaisuutta Valkoisessa talossa – Trump nimitti puoskaroiduksi virkasyytteensä perustana olevaa raporttia Ukraina-puhelusta

Trump ja Nii­nis­tö jat­ka­vat leh­dis­tö­ti­lai­suut­ta Val­koi­ses­sa talossa – Trump nimitti puos­ka­roi­duk­si vir­ka­syyt­teen­sä pe­rus­ta­na olevaa ra­port­tia Uk­rai­na-pu­he­lus­ta

02.10.2019 22:27
Trump vastasi raivokkaalla purkauksella amerikkalaistoimittajan kysymykseen virkasyytteestä – presidentti Niinistön vierailu Valkoiseen taloon alkoi lämpimästi

Trump vastasi rai­vok­kaal­la pur­kauk­sel­la ame­rik­ka­lais­toi­mit­ta­jan ky­sy­myk­seen vir­ka­syyt­tees­tä – pre­si­dent­ti Nii­nis­tön vie­rai­lu Val­koi­seen taloon alkoi läm­pi­mäs­ti

02.10.2019 20:31
Toimittajamme Washingtonissa: Niinistö laski seppeleen tuntemattoman sotilaan haudalle - kaksi suomalaista lepää samalla hautausmaalla Kennedyn kanssa

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Nii­nis­tö laski sep­pe­leen tun­te­mat­to­man so­ti­laan hau­dal­le - kaksi suo­ma­lais­ta lepää samalla hau­taus­maal­la Ken­ne­dyn kanssa

01.10.2019 21:19
Niinistö lähtee vierailulle Valkoiseen taloon jännittävällä hetkellä – Donald Trump on keskellä presidenttitaipaleensa kohuista kovinta
Kolumni

Nii­nis­tö lähtee vie­rai­lul­le Val­koi­seen taloon jän­nit­tä­väl­lä het­kel­lä – Donald Trump on kes­kel­lä pre­si­dent­ti­tai­pa­leen­sa ko­huis­ta kovinta

01.10.2019 07:00
Antti Rinteen suostuttelukiertue alkoi Tshekistä – tavoitteena sopu EU:n hiilineutraaliustavoitteesta joulukuuhun mennessä

Antti Rinteen suos­tut­te­lu­kier­tue alkoi Tshe­kis­tä – ta­voit­tee­na sopu EU:n hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­ta jou­lu­kuu­hun men­nes­sä

30.09.2019 17:33
"Kun perävalo näkyy, alkaa kunnon hyökkäys" – tänään Unkarissa vieraileva Antti Rinne joutunee paikallisen median grilliin

"Kun pe­rä­va­lo näkyy, alkaa kunnon hyök­käys" – tänään Un­ka­ris­sa vie­rai­le­va Antti Rinne jou­tu­nee pai­kal­li­sen median gril­liin

30.09.2019 07:00
Jännitystä ilmassa? Rinne tapaa Unkarin pääministerin Orbánin maanantaina Budapestissä

Jän­ni­tys­tä il­mas­sa? Rinne tapaa Unkarin pää­mi­nis­te­rin Orbánin maa­nan­tai­na Bu­da­pes­tis­sä

24.09.2019 16:20
Pääministeri Rinne keskustelee Ranskan presidentti Macronin kanssa ilmastotyöstä ja hybridiuhista Pariisissa

Pää­mi­nis­te­ri Rinne kes­kus­te­lee Ranskan pre­si­dent­ti Mac­ro­nin kanssa il­mas­to­työs­tä ja hyb­ri­diu­his­ta Pa­rii­sis­sa

17.09.2019 16:14
Suomessa vieraileva Itävallan liittokansleri on lasikattojen rikkoja

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Itä­val­lan liit­to­kans­le­ri on la­si­kat­to­jen rikkoja

16.09.2019 15:19
Niinistö aloittaa Ukrainan-vierailunsa tänään, tapaa ensimmäistä kertaa presidentti Zelenskyin

Nii­nis­tö aloit­taa Uk­rai­nan-vie­rai­lun­sa tänään, tapaa en­sim­mäis­tä kertaa pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin

12.09.2019 10:56