Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Sergei Lavrov
Venäjä syyttää länttä siitä, mihin se on itse syyllistynyt – Lavrovin kirje on malliesimerkki itänaapurin harjoittamasta "hajota ja hallitse"-politiikasta
Pääkirjoitus

Venäjä syyttää länttä siitä, mihin se on itse syyl­lis­ty­nyt – Lav­ro­vin kirje on mal­li­esi­merk­ki itä­naa­pu­rin har­joit­ta­mas­ta "hajota ja hal­lit­se"-po­li­tii­kas­ta

02.02.2022 22:11 1
Tilaajille
Pekka Haavisto piti EU:n lippua korkealla Pietarissa – Tutkijan mukaan Suomen ulkoministeri jopa ylitti kovat odotukset tapaamisessa Venäjän Lavrovin kanssa

Pekka Haa­vis­to piti EU:n lippua kor­keal­la Pie­ta­ris­sa – Tut­ki­jan mukaan Suomen ul­ko­mi­nis­te­ri jopa ylitti kovat odo­tuk­set ta­paa­mi­ses­sa Venäjän Lav­ro­vin kanssa

15.02.2021 17:43 4
Näkökulma: Seuraavana Venäjän Lavrovin hämähäkinverkkoon astelee Pekka Haavisto – EU-Borrellin pehmoilu Moskovassa johti aiemmin kriisin pahenemiseen

Nä­kö­kul­ma: Seu­raa­va­na Venäjän Lav­ro­vin hä­mä­hä­kin­verk­koon astelee Pekka Haa­vis­to – EU-Bor­rel­lin peh­moi­lu Mos­ko­vas­sa johti aiemmin kriisin pa­he­ne­mi­seen

14.02.2021 18:30 4
Tilaajille
Sergei Lavrovin perinteinen narratiivi: Maailmanpolitiikan ongelmat johtuvat lännestä, ei Venäjästä – Pakolaiskriisin aloitti USA, Venäjä vain taistelee terrorismia vastaan

Sergei Lav­ro­vin pe­rin­tei­nen nar­ra­tii­vi: Maail­man­po­li­tii­kan on­gel­mat joh­tu­vat län­nes­tä, ei Ve­nä­jäs­tä – Pa­ko­lais­krii­sin aloitti USA, Venäjä vain tais­te­lee ter­ro­ris­mia vastaan

04.03.2020 07:38
Suomessa vieraileva Lavrov: "Ymmärrämme pakolaisongelman, mutta emme lopeta sotatoimia Syyriassa"

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Lavrov: "Ym­mär­räm­me pa­ko­lai­son­gel­man, mutta emme lopeta so­ta­toi­mia Syy­rias­sa"

03.03.2020 11:00
Venäjän ulkoministeri Lavrov Suomessa, Haavisto aikoo puhua Syyriasta ja Ukrainasta – "Kiinnostavinta kuulla, miten Venäjä suhtautuu koko sodan rauhanomaiseen ratkaisemiseen"

Venäjän ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov Suo­mes­sa, Haa­vis­to aikoo puhua Syy­rias­ta ja Uk­rai­nas­ta – "Kiin­nos­ta­vin­ta kuulla, miten Venäjä suh­tau­tuu koko sodan rau­han­omai­seen rat­kai­se­mi­seen"

03.03.2020 06:30