pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Volodymyr Zelenskyi
Yksipuolista Ukraina-uutisointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­puo­lis­ta Uk­rai­na-uu­ti­soin­tia

26.09.2023 04:00 12
Zelenskyi nieli kiukkunsa Bidenin edessä – Presidentti Sauli Niinistö: "Luulen, että Ukrainassa hyvin ymmärretään, että sodan aikana jäsenyys ei ole mahdollinen"

Ze­lens­kyi nieli kiuk­kun­sa Bidenin edessä – Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Luu­len, että Uk­rai­nas­sa hyvin ym­mär­re­tään, että sodan aikana jä­se­nyys ei ole mah­dol­li­nen"

13.07.2023 16:00
Tilaajille
Zelenskyi vaati Haagissa erityistuomioistuimen perustamista, jotta Venäjä saataisiin vastuuseen hyökkäyssodan aloittamisesta

Ze­lens­kyi vaati Haa­gis­sa eri­tyis­tuo­mio­is­tui­men pe­rus­ta­mis­ta, jotta Venäjä saa­tai­siin vas­tuu­seen hyök­käys­so­dan aloit­ta­mi­ses­ta

04.05.2023 21:49
Suomesta on tullut nopeassa tahdissa täysiverinen Nato-maa, joka ei kumartele Venäjän suuntaan – tästä kertoo yllätysvierailun tehneen Zelenskyin saama vastaanotto
Pääkirjoitus

Suo­mes­ta on tullut no­peas­sa tah­dis­sa täy­si­ve­ri­nen Na­to-maa, joka ei ku­mar­te­le Venäjän suun­taan – tästä kertoo yl­lä­tys­vie­rai­lun tehneen Ze­lens­kyin saama vas­taan­ot­to

04.05.2023 18:00 5
Näkökulma: Suomen-vierailulle huima jatko – Zelenskyi puhuu Hollannin Haagissa, jonka tuomioistuimeen Putin passitettaisiin käsiraudoissa 123 valtiosta maailmassa

Nä­kö­kul­ma: Suo­men-vie­rai­lul­le huima jatko – Ze­lens­kyi puhuu Hol­lan­nin Haa­gis­sa, jonka tuo­mio­is­tui­meen Putin pas­si­tet­tai­siin kä­si­rau­dois­sa 123 val­tios­ta maail­mas­sa

04.05.2023 10:09
Tilaajille
Pohjoismaiden johtajilta vahva tuki Ukrainalle – Zelenskyi kiitti Norjaa isosta rahallisesta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Ukrainassa

Poh­jois­mai­den joh­ta­jil­ta vahva tuki Uk­rai­nal­le – Ze­lens­kyi kiitti Norjaa isosta ra­hal­li­ses­ta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Uk­rai­nas­sa

04.05.2023 07:49
Tilaajille
Zelenskyi odottaa kutsua Naton jäseneksi – presidentti Sauli Niinistö: "Vilnan Nato-kokouksessa kaikkien jäsenmaiden puhuttava yhteen ääneen tästä asiasta"

Ze­lens­kyi odottaa kutsua Naton jä­se­nek­si – pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Vilnan Na­to-ko­kouk­ses­sa kaik­kien jä­sen­mai­den pu­hut­ta­va yhteen ääneen tästä asias­ta"

03.05.2023 16:53
Tilaajille
Suomessa vieraileva Zelenskyi ja Niinistö kättelivät Helsingissä – yleisö hurrasi Ukrainan presidentille

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Ze­lens­kyi ja Nii­nis­tö kät­te­li­vät Hel­sin­gis­sä – yleisö hurrasi Uk­rai­nan pre­si­den­til­le

03.05.2023 14:20 1
Analyysi: Oliko Marin sittenkin jyvällä? Zelenskyi saapui yllättäen Suomeen ja Hornetit noussevat esille – nämä seikat puoltavat ajatusta

Ana­lyy­si: Oliko Marin sit­ten­kin jy­väl­lä? Ze­lens­kyi saapui yl­lät­täen Suomeen ja Hor­ne­tit nous­se­vat esille – nämä seikat puol­ta­vat aja­tus­ta

03.05.2023 12:05 25
Tilaajille
Analyysi: Pohjolan tuki Ukrainalle saa ison hatunnoston – Presidentti Zelenskyi nimesi Nato-Suomen esimerkiksi lännen päätöksenteosta, jolla ei haeta pikavoittoja

Ana­lyy­si: Poh­jo­lan tuki Uk­rai­nal­le saa ison ha­tun­nos­ton – Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi nimesi Na­to-Suo­men esi­mer­kik­si lännen pää­tök­sen­teos­ta, jolla ei haeta pi­ka­voit­to­ja

01.05.2023 09:47 2
Tilaajille
Zelenskyi uskoi voivansa puhua Putinille – Presidentin entinen lehdistösihteeri: "Ei ollut hetkeäkään, että hän olisi osoittanut pelkoa"

Ze­lens­kyi uskoi voi­van­sa puhua Pu­ti­nil­le – Pre­si­den­tin entinen leh­dis­tö­sih­tee­ri: "Ei ollut het­keä­kään, että hän olisi osoit­ta­nut pelkoa"

11.02.2023 06:30
Tilaajille
Zelenskyi uskoo yhä ihmisiin, sanoo presidentin rinnalla työskennellyt Julija Mendel – "Hän ei halua olla uhri ja onnistui muuttamaan ukrainalaisten omakuvan"

Ze­lens­kyi uskoo yhä ih­mi­siin, sanoo pre­si­den­tin rin­nal­la työs­ken­nel­lyt Julija Mendel – "Hän ei halua olla uhri ja on­nis­tui muut­ta­maan uk­rai­na­lais­ten oma­ku­van"

11.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Miksi hyökkäyssotaa käyvän Venäjän Putin saa valtavasti näkyvyyttä iltapäivälehtien kansissa? Päätoimittajien mukaan Putin on uutisarvoinen, vaikka onkin epäluotettava

Miksi hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän Putin saa val­ta­vas­ti nä­ky­vyyt­tä il­ta­päi­vä­leh­tien kan­sis­sa? Pää­toi­mit­ta­jien mukaan Putin on uu­ti­sar­voi­nen, vaikka onkin epä­luo­tet­ta­va

21.01.2023 12:00 1
Analyysi: Miehittäjä pimensi asukkailta Ukrainan median ja pakotti vaihtamaan sensuroituun nettiin – Venäjä sotii myös valvoakseen jokaista liikettä internetissä

Ana­lyy­si: Mie­hit­tä­jä pimensi asuk­kail­ta Uk­rai­nan median ja pakotti vaih­ta­maan sen­su­roi­tuun nettiin – Venäjä sotii myös val­voak­seen jo­kais­ta lii­ket­tä in­ter­ne­tis­sä

14.08.2022 18:30 1
Tilaajille
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

07.08.2022 10:18 1
Zelenskyi kertoo CNN:lle olevansa onnellinen Suomen ja Ruotsin mahdollisesta Nato-jäsenyydestä

Ze­lens­kyi kertoo CNN:lle ole­van­sa on­nel­li­nen Suomen ja Ruotsin mah­dol­li­ses­ta Na­to-jä­se­nyy­des­tä

08.07.2022 07:55
Ukrainan Zelenskyi syyttää Venäjää terrorismista yli 20 ihmistä surmanneiden ohjusiskujen jälkeen

Uk­rai­nan Ze­lens­kyi syyttää Venäjää ter­ro­ris­mis­ta yli 20 ihmistä sur­man­nei­den oh­jus­is­ku­jen jälkeen

02.07.2022 08:48
Zelenskyin koko tarina kirjattuna yksiin kansiin – elämäkerta on kasvutarina tv-sarjan näyttämöiltä todellisen elämän kansallissankariksi

Ze­lens­kyin koko tarina kir­jat­tu­na yksiin kansiin – elä­mä­ker­ta on kas­vu­ta­ri­na tv-sar­jan näyt­tä­möil­tä to­del­li­sen elämän kan­sal­lis­san­ka­rik­si

07.06.2022 17:30
Tilaajille
Davosissa puhunut Zelenskyi toivotti Venäjältä lähtevät yritykset tervetulleiksi Ukrainaan

Da­vo­sis­sa puhunut Ze­lens­kyi toi­vot­ti Ve­nä­jäl­tä läh­te­vät yri­tyk­set ter­ve­tul­leik­si Uk­rai­naan

23.05.2022 13:54
Venäjä vihjaa Mariupolin lopullisen valtaamisen olevan lähellä – viimeisten puolustajien väitetään linnoittautuneen metallitehtaaseen, uponneen risteilijän miehistön kohtalosta yhä epäselvyyttä

Venäjä vihjaa Ma­riu­po­lin lo­pul­li­sen val­taa­mi­sen olevan lähellä – vii­meis­ten puo­lus­ta­jien väi­te­tään lin­noit­tau­tu­neen me­tal­li­teh­taa­seen, upon­neen ris­tei­li­jän mie­his­tön koh­ta­los­ta yhä epä­sel­vyyt­tä

17.04.2022 10:43 2