Volodymyr Zelenskyi
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tähtää jo jatkokaudelle - värikkäästä politiikastaan tunnetun maan hallitsija ei ole ryvettynyt vaikka skandaaleja on riittänyt

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi tähtää jo jat­ko­kau­del­le - vä­rik­kääs­tä po­li­tii­kas­taan tun­ne­tun maan hal­lit­si­ja ei ole ry­vet­ty­nyt vaikka skan­daa­le­ja on riit­tä­nyt

20.05.2020 18:34
Itä-Ukrainan sota-alueen väestölle vain laihaa toivoa – Putin ja Zelenskyi neuvottelivat kalseissa tunnelmissa yhdeksän tuntia

Itä-Uk­rai­nan so­ta-alueen väes­töl­le vain laihaa toivoa – Putin ja Ze­lens­kyi neu­vot­te­li­vat kal­seis­sa tun­nel­mis­sa yh­dek­sän tuntia

10.12.2019 16:23
Tilaajille
Putin ja Zelenskyi tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten – sopivat vankien vaihdosta

Putin ja Ze­lens­kyi ta­pa­si­vat en­sim­mäis­tä kertaa kas­vo­tus­ten – sopivat vankien vaih­dos­ta

10.12.2019 11:16
Tilaajille
Normandia-kokous: Ukrainan ja Venäjän johtajilla jäykkä kohtaaminen, joka johti kahdenväliseen neuvotteluun

Nor­man­dia-ko­kous: Uk­rai­nan ja Venäjän joh­ta­jil­la jäykkä koh­taa­mi­nen, joka johti kah­den­vä­li­seen neu­vot­te­luun

09.12.2019 21:48
Tilaajille