pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valokuvat
Näyttelyarvio: Pöllyävän heinän huumassa – Seija Ulkuniemi näkee heinänteon myös yhteisöllisyyden muistona

Näyt­te­lyar­vio: Pöl­lyä­vän heinän huu­mas­sa – Seija Ul­ku­nie­mi näkee hei­nän­teon myös yh­tei­söl­li­syy­den muis­to­na

06.10.2023 11:00
Tilaajille
Andrij Dubchak on sotakuvaajana etulinjassa nähnyt aivan kaiken – Ainutlaatuisten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen hotellin valitsemalla olisin kuollut"

Andrij Dubchak on so­ta­ku­vaa­ja­na etu­lin­jas­sa nähnyt aivan kaiken – Ai­nut­laa­tuis­ten kuvien taakse jäävät työn vaarat: "Toisen ho­tel­lin va­lit­se­mal­la olisin kuol­lut"

23.09.2023 08:00
Tilaajille

Ranuan di­gi­taa­li­nen ku­va­pank­kin, To­po­teek­ki aukesi – ai­neis­toa ke­rä­tään kun­ta­lai­sil­ta

28.06.2022 15:35
Tilaajille
"Nämä ihmiset ja spotit" – Rovaniemeläinen Oona Stålhand, 24, yhdistää näyttelyssään filmikuvauksen, skeittauksen ja kannanoton

"Nämä ihmiset ja spotit" – Ro­va­nie­me­läi­nen Oona Stål­hand, 24, yh­dis­tää näyt­te­lys­sään fil­mi­ku­vauk­sen, skeit­tauk­sen ja kan­nan­oton

06.06.2022 14:58
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ja katso, kaikki on valkoista – pohjoisen asukkaat eivät vaikuta kovin äänekkäiltä eivätkä puheliailta

Näyt­te­lyar­vio: Ja katso, kaikki on val­kois­ta – poh­joi­sen asuk­kaat eivät vaikuta kovin ää­nek­käil­tä eivätkä pu­he­liail­ta

24.05.2022 17:30
Tilaajille
Löytyykö muistoja luotseista, merimerkeistä ja majakkalaivoista?

Löy­tyy­kö muis­to­ja luot­seis­ta, me­ri­mer­keis­tä ja ma­jak­ka­lai­vois­ta?

03.02.2022 09:32
Kuka kaivaa sinun valokuviasi? – Perinteinen media on tänä päivänä nopea, mutta sosiaalinen media se vasta nopea onkin
Kolumni

Kuka kaivaa sinun va­lo­ku­via­si? – Pe­rin­tei­nen media on tänä päivänä nopea, mutta so­siaa­li­nen media se vasta nopea onkin

12.12.2021 16:55 1
Tilaajille
Nuori ranskalaisopiskelija päätyi sattumalta Lappiin ja hiihti pian porotokan perässä saamelaisten talvikylään – sieltä hän löysi ystävän, jonka luokse palasi 50 vuotta myöhemmin

Nuori rans­ka­lais­opis­ke­li­ja päätyi sat­tu­mal­ta Lappiin ja hiihti pian po­ro­to­kan perässä saa­me­lais­ten tal­vi­ky­lään – sieltä hän löysi ys­tä­vän, jonka luokse palasi 50 vuotta myö­hem­min

31.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Vappu on peruttu – paitsi lapsilta! Tältä näytti vappuhulina Keminmaassa luontopäiväkoti Virrassa

Vappu on peruttu – paitsi lap­sil­ta! Tältä näytti vap­pu­hu­li­na Ke­min­maas­sa luon­to­päi­vä­ko­ti Vir­ras­sa

30.04.2021 14:41
Tilaajille
Seinätapetiksi vaikka Kekkonen Pohjanhovissa – Museoviraston kokoelmassa satoja Rovaniemi-kuvia vapaaseen käyttöön

Sei­nä­ta­pe­tik­si vaikka Kek­ko­nen Poh­jan­ho­vis­sa – Mu­seo­vi­ras­ton ko­koel­mas­sa satoja Ro­va­nie­mi-ku­via va­paa­seen käyt­töön

27.01.2021 09:19
Postikorttiyrittäjä ei ehtinyt pitää omaa näyttelyä – Kalevi Asplundin kuvia nähdään nyt muistonäyttelyssä

Pos­ti­kort­ti­yrit­tä­jä ei ehtinyt pitää omaa näyt­te­lyä – Kalevi Asp­lun­din kuvia nähdään nyt muis­to­näyt­te­lys­sä

31.12.2020 09:33 1
Arvostelu: Rajauksia rajoitusten keskeltä

Ar­vos­te­lu: Ra­jauk­sia ra­joi­tus­ten kes­kel­tä

12.11.2020 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pyydän an­teek­si oh­jaa­vaa käy­tös­tä­ni

19.10.2020 05:30
Tilaajille
Huikea hirvikuva voitti Kesäfoto-äänestyksen, toiseksi kiri tunnelmallinen hetki tupasvillapellon reunalla – Joskus onnistaa aivan erityisesti, miettii voittajakuvan napannut Ismo Kreivi

Huikea hir­vi­ku­va voitti Ke­sä­fo­to-ää­nes­tyk­sen, toi­sek­si kiri tun­nel­mal­li­nen hetki tu­pas­vil­la­pel­lon reu­nal­la – Joskus on­nis­taa aivan eri­tyi­ses­ti, miettii voit­ta­ja­ku­van na­pan­nut Ismo Kreivi

09.10.2020 11:33
Palkittu nuori valokuvataiteilija Aapo Huhta soimaa somen kuvasovelluksia: "Välillä tuntuu, että ne pitäisi räjäyttää"

Pal­kit­tu nuori va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Aapo Huhta soimaa somen ku­va­so­vel­luk­sia: "Vä­lil­lä tuntuu, että ne pitäisi rä­jäyt­tää"

06.09.2020 08:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Muutoksen melankolisia muotokuvia

Näyt­te­lyar­vio: Muu­tok­sen me­lan­ko­li­sia muo­to­ku­via

11.08.2020 20:00
Tilaajille