Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Valmennus

Sami Kalaja men­to­roi uutta val­men­nuk­seen suun­tau­tu­vaa kou­lu­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä

01.09.2021 21:49
Tilaajille

Lii­sa-Mai­ja Rautio istuu Kuo­pios­sa mes­ta­ruus­ju­nas­sa: "Tämä on ollut seu­raa­va steppi ko­vem­mal­le ta­sol­le"

22.06.2021 18:34
Tilaajille

Hannu Tihinen muistaa edel­leen, kuinka en­sim­mäi­nen val­men­ta­ja antoi hänelle kauden päät­teek­si pallon: Han­nul­le hyvistä pe­leis­tä

13.06.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Urheilu tuottaa osaa­mis­ta työ­elä­mää varten

08.04.2021 21:57 1
Tilaajille

Etä­val­men­nus tuo uusia haas­tei­ta – val­men­ta­ja Jani Hir­si­vaa­ra ja val­men­net­ta­va Mette Baas miet­ti­vät pi­ka­juok­si­jan tulevaa pää­mat­kaa

04.11.2020 14:16

Ro­va­nie­mel­lä ko­keil­laan ylä­kou­lu­ikäis­ten päi­vit­täis­val­men­nus­ta

08.09.2020 21:18
Tilaajille

Lop­pu­nees­ta hiih­to­uras­ta tulikin so­dan­ky­lä­läi­sel­le Aleksi Har­ju­lal­le Oulussa ammatti

13.07.2020 20:11
Tilaajille

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16

Petri Tuo­mi­kos­kes­ta Levin huip­pu-ur­hei­lu­lin­jan val­men­ta­ja

20.05.2020 16:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Neu­ro­psy­kiat­ri­ses­ta val­men­nuk­ses­ta apua kaaok­sen hal­lin­taan

12.05.2020 13:58
Tilaajille

Bio­val­men­ta­ja Markku Lap­pa­lai­nen toivoo Olym­pia­ko­mi­tean ja la­ji­liit­to­jen he­rää­mi­ses­tä – Hui­puil­la­kin on mo­to­rii­kan es­tei­tä: "On­gel­mat pitäisi huo­mioi­da lasten ja nuorten ke­hi­tys­vai­hees­sa"

11.05.2020 19:30
Tilaajille

"Se­tä­mies­val­men­ta­ja" siisti suutaan ja jätti huu­len­hei­ton va­paa-ajal­le – Håkan Wahlman on poh­ti­nut paljon, miten val­men­ta­ja voi käyt­täy­tyä

29.02.2020 08:00
Tilaajille

Hiih­to­lii­tol­le 300 000 euron lah­joi­tus, jonka antaja ei halua jul­ki­suut­ta - tuki koh­den­ne­taan suoraan nuo­ril­le maas­to­hiih­tä­jil­le

17.02.2020 20:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­voit­teet ase­tet­ta­va oikein val­men­nuk­ses­sa

27.01.2020 08:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­men­ta­jat­kin tar­vit­se­vat tun­ne­kou­lu­tus­ta

27.01.2020 08:13
Tilaajille

Val­vo­vat silmät tuovat turvaa ur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­sa – Kerro omat ko­ke­muk­se­si val­men­nuk­ses­ta

23.01.2020 19:50
Tilaajille

Kuuden pol­vi­leik­kauk­sen ja 11000 pompun Tanja Nou­siai­nen val­men­taa RoPSin tyttöjä – myös pe­laa­ja­ura voi vielä jatkua

23.12.2019 19:30
Tilaajille