Jalkapallon EM-kisat
Viimeisin tunti

Belgia var­mis­ti jat­ko­pai­kan Suomen loh­kos­sa – rank­ka­rit eivät upon­neet päivän pe­leis­sä

21:13
Viimeisin 12 tuntia

Ach­tung! EM-tur­nauk­ses­sa on Poh­jan­pa­lon vaara – "Kun­nos­sa py­syes­sään hän pystyy pe­laa­maan todella kovissa jouk­kueis­sa"

17:52
Tilaajille

Ko­ro­na­kup­la petti – Huuh­ka­jien tavoin Pie­ta­ris­sa pe­laa­vas­sa Slo­va­kian jouk­kuees­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta

15:24
Viimeisin 24 tuntia

Italia en­sim­mäi­se­nä EM-jat­ko­pe­lei­hin, Sveitsi pelkkä suupala

08:20
Viikko ja vanhemmat

Mario Fer­nan­des selvisi ilman sel­kä­ran­ka­vau­rioi­ta – Venäjän puo­lus­ta­ja romahti nis­koil­leen EM-ki­so­jen Suo­mi-ot­te­lus­sa

16.06.2021 21:10

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 21:17
Tilaajille

Huuh­ka­jat te­hot­to­ma­na - Venäjä rat­kai­si ottelun avaus­jak­son li­sä­ajan maa­lil­la

16.06.2021 18:22
Tilaajille

Tässä on Huuh­ka­jien avaus­ko­koon­pa­no – kap­tee­ni putosi vaih­to­pen­kil­le

16.06.2021 15:39

Huuh­ka­jien har­joi­tuk­sia ku­vat­tiin luvatta – Pal­lo­liit­to il­moit­ti asiasta Uefalle

16.06.2021 11:54

Pogba myönsi Rü­di­ge­rin näyk­käis­seen se­läs­tä: "Ta­pah­tu­nut on his­to­riaa"

16.06.2021 10:23

Suomi tais­te­lee tänään Venäjää vastaan – voitto var­mis­tai­si Huuh­ka­jien pu­do­tus­pe­li­pai­kan, ta­sa­pe­li­kin olisi arvokas

16.06.2021 09:21

EM-suur­suo­sik­ki Ranska aloitti kisat voi­tol­la Sak­sas­ta - oma maali rat­kai­si

16.06.2021 00:23
Tilaajille

"Vanha nor­maa­li" oli sii­vit­tää Unkarin jät­ti­yl­lä­tyk­seen EM-ki­sois­sa – Ro­nal­dol­le kaksi EM-en­nä­tys­tä

15.06.2021 21:42

Kohut pii­rit­tä­vät Venäjän hyök­kää­jä­jär­kä­let­tä Artjom Dzjubaa

15.06.2021 20:39

Es­pan­jal­la 849 syöttöä ja nolla maalia – Ruotsin tais­te­lu pal­kit­tiin pis­teel­lä

15.06.2021 09:16 2

Liiton mie­hek­si hau­kut­tu Markku Kanerva on tuonut voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin Huuh­ka­jiin – "Moni oli jo vaa­ti­mas­sa, että minut hei­tet­täi­siin ulos"

15.06.2021 06:00 1
Tilaajille

Slo­va­kia kukisti kym­men­mie­hi­sek­si jääneen Puolan

14.06.2021 21:23

Chris­tian Eriksen kii­tol­li­nen saa­mas­taan tuesta: "Haluan sel­vit­tää mitä ta­pah­tui"

14.06.2021 10:14

Lääkäri vah­vis­ti, että Chris­tian Erik­se­nin sydän py­säh­tyi Suo­mi-pe­lis­sä het­kek­si – Tanskan pää­val­men­ta­jan mukaan EM-ot­te­lua ei olisi pitänyt jatkaa

13.06.2021 18:40
Tilaajille

Hannu Tihinen muistaa edel­leen, kuinka en­sim­mäi­nen val­men­ta­ja antoi hänelle kauden päät­teek­si pallon: Han­nul­le hyvistä pe­leis­tä

13.06.2021 18:00
Tilaajille