Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Jalkapallon EM-kisat

Jal­ka­pal­lon EM-fi­naa­li osoit­tau­tui ko­ro­na­lin­gok­si

21.08.2021 13:56 1

Ita­lia­lai­set mie­hit­ti­vät EM-tur­nauk­sen täh­dis­tö­ken­täl­li­sen, maa­li­pörs­sin kär­ki­kak­sik­koa ei no­tee­rat­tu

13.07.2021 14:45

Eng­lan­ti­lais­fa­nien ra­sis­ti­set sol­vauk­set saivat jopa maan pää­mi­nis­te­rin jy­räh­tä­mään: "Kiu­saa­mi­ses­ta vas­tuus­sa olevat hen­ki­löt sai­si­vat hävetä"

12.07.2021 21:00 1

Rank­ka­ri­muu­ri Don­na­rum­ma tur­nauk­sen paras, muttei paras nuori pelaaja – Cris­tia­no Ronaldo voitti maa­li­pörs­sin syö­töl­lä

12.07.2021 15:16

EM-tap­pio särki prinssi Wil­lia­min sydämen – Italian jal­ka­pal­lo­voit­to sai britit su­ru­mie­lel­le

12.07.2021 07:54

Italia rat­kai­si Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den ran­gais­tus­pil­kul­ta – Eng­lan­nin unel­ma-al­ku suli fi­naa­lis­sa käsiin

12.07.2021 01:29

Säätö hui­pen­tuu Wemb­leyn iltaan - Skot­lan­ti­lai­nen Ni­cho­las Sinc­lair ja hol­lan­ti­lai­nen Bob Kea ovat odot­ta­neet fi­naa­li­päi­vää jo kaksi vuotta

11.07.2021 13:05
Tilaajille

Italia sysää pai­nei­ta Eng­lan­nil­le: "Heidän vaih­to­penk­kin­sä voisi voittaa Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den"

10.07.2021 17:10

EM-fi­naa­lis­ta luvassa tak­ti­nen mittelö - ”Lop­puot­te­lus­sa ei lähdetä lyömään päätä sei­nään”

09.07.2021 23:18

Harry Kane päästi Eng­lan­nin pii­nas­ta, his­to­rian en­sim­mäi­nen EM-fi­naa­li­paik­ka var­mis­tui - sun­nun­tai­na Eng­lan­ti-Ita­lia

08.07.2021 00:56

Eng­lan­nin EM-ki­sa­mie­his­töl­lä jälleen uusi mah­dol­li­suus rajojen rik­ko­mi­seen

07.07.2021 16:46

Italian häm­mäs­tyt­tä­vä putki sai jatkoa –  "Kun Lo­ca­tel­li missasi en­sim­mäi­sen rank­ka­rin, niin kaikki käs­ki­vät toi­siaan py­sy­mään rau­hal­li­si­na"

07.07.2021 08:56

Italia sel­vit­ti rank­ka­rit­ril­le­rin ja etenee EM-fi­naa­liin

07.07.2021 01:05

EM-ki­sois­sa lois­ta­nut ita­lia­lais­täh­ti Spi­naz­zo­la lei­kat­tiin Turussa

05.07.2021 16:11 1

Eng­lan­ti murs­ka­si Uk­rai­nan ja eteni EM-vä­li­eriin - Wemb­leyn vä­li­erä­pa­rit Ita­lia-Es­pan­ja ja Eng­lan­ti-Tans­ka

04.07.2021 00:40

EM-vä­li­eriin eden­neen Tanskan mes­ta­ruus­unel­ma elää - avaus­puo­li­ajan maalit riit­ti­vät Tans­kal­le 2-1-voit­toon Tshe­kis­tä

03.07.2021 21:46
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mi­hin­käs sitä lo­ma­mat­kal­le?

03.07.2021 07:00
Tilaajille

Italia pudotti Belgian ja eteni EM-tur­nauk­sen vä­li­eriin - vastaan tulee Espanja

03.07.2021 00:19
Tilaajille

Espanja murs­ka­si Sveit­sin EM-unel­man ran­gais­tus­pot­ku­ki­sas­sa ja eteni vä­li­eriin

02.07.2021 22:08

Jal­ka­pal­lon EM-tur­nauk­ses­sa nähdään val­lan­vaih­to – puo­li­vä­li­erät alkavat tänään

02.07.2021 07:18