Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Urheiluseurojen talous
Velkaisen RoPS:n puheenjohtaja Matti Poikajärvi kummeksuu kaupungin neuvottelutapaa – "Sanelutilaisuus"

Vel­kai­sen RoPS:n pu­heen­joh­ta­ja Matti Poi­ka­jär­vi kum­mek­suu kau­pun­gin neu­vot­te­lu­ta­paa – "Sa­ne­lu­ti­lai­suus"

27.05.2023 11:46 41
Tilaajille
Kommentti: Pitkä liigatarina päättyi talousvaikeuksiin – Rovaniemen lentopalloväellä on pohdinnan paikka
Kolumni

Kom­ment­ti: Pitkä lii­ga­ta­ri­na päättyi ta­lous­vai­keuk­siin – Ro­va­nie­men len­to­pal­lo­väel­lä on poh­din­nan paikka

09.05.2023 19:58 2
RoKilla on kymppitonnin verovelat sekä 18 000 euroa ulosotossa – toimitusjohtajan mukaan taustalla on akuutti kassavaje

RoKilla on kymp­pi­ton­nin ve­ro­ve­lat sekä 18 000 euroa ulos­otos­sa – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan taus­tal­la on akuutti kas­sa­va­je

02.01.2023 20:01 7
Tilaajille
RoPS on viimein suurennuslasin alla – olisipa näin ollut seuran johtokunnassakin
Kolumni

RoPS on viimein suu­ren­nus­la­sin alla – olisipa näin ollut seuran joh­to­kun­nas­sa­kin

28.11.2022 05:15 10
Tilaajille
RoPS:n velkakurimus on noloa myös kaupungille – vai saavatko muutkin jättää vuosiksi laskunsa maksamatta?
Kolumni

RoPS:n vel­ka­ku­ri­mus on noloa myös kau­pun­gil­le – vai saa­vat­ko muutkin jättää vuo­sik­si las­kun­sa mak­sa­mat­ta?

10.11.2022 06:00 14
Tilaajille
RoPS sai kaupungilta viisi vuotta korotonta maksuaikaa katsomovuokran rästeihin – kahden miljoonan kauppakaan ei ole lyhentänyt 170 000 euron velkaa

RoPS sai kau­pun­gil­ta viisi vuotta ko­ro­ton­ta mak­su­ai­kaa kat­so­mo­vuok­ran räs­tei­hin – kahden mil­joo­nan kaup­pa­kaan ei ole ly­hen­tä­nyt 170 000 euron velkaa

26.10.2022 19:31 25
Tilaajille
Perungan Poikien liigajatko huutaa 55 000–60 000 euroa – "Olisihan tämä aika katastrofi ihan lajin kannalta, jos mieslentopallo katoaa koko maakunnasta"

Pe­run­gan Poikien lii­ga­jat­ko huutaa 55 000–60 000 euroa – "O­li­si­han tämä aika ka­tast­ro­fi ihan lajin kan­nal­ta, jos mies­len­to­pal­lo katoaa koko maa­kun­nas­ta"

20.07.2022 14:58 10
Tilaajille
Rovaniemen Palloseuran Bingotalo myytiin kahdella miljoonalla eurolla – ostaja saneeraa rakennuksen täysin, tulee toimimaan asuntojen osalta lyhytvuokrauskäytössä

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran Bin­go­ta­lo myytiin kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla – ostaja sa­nee­raa ra­ken­nuk­sen täysin, tulee toi­mi­maan asun­to­jen osalta ly­hyt­vuok­raus­käy­tös­sä

22.06.2022 22:06 16
Tilaajille
RoPSin naiset ovat aikeissa erkaantua RoPS ry:stä ja perustaa oman yhdistyksensä – "Se on hyvin todennäköistä", manageri vahvistaa

RoPSin naiset ovat ai­keis­sa er­kaan­tua RoPS ry:stä ja pe­rus­taa oman yh­dis­tyk­sen­sä – "Se on hyvin to­den­nä­köis­tä", ma­na­ge­ri vah­vis­taa

21.06.2022 13:15 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin kiinteistöyhtiön mitta tuli täyteen – RoPSin yli 40 000 euron vuokrarästit menivät perintään

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kiin­teis­tö­yh­tiön mitta tuli täyteen – RoPSin yli 40 000 euron vuok­ra­räs­tit menivät pe­rin­tään

16.06.2022 21:07 17
Tilaajille
Meneekö RoPSin Bingotalo kaupaksi? Seura järjestää ylimääräisen kokouksen ensi viikolla

Meneekö RoPSin Bin­go­ta­lo kau­pak­si? Seura jär­jes­tää yli­mää­räi­sen ko­kouk­sen ensi vii­kol­la

13.06.2022 18:04 5
Tilaajille
RoKi päätyi protestilistalle 4 000 euron maksamattoman saatavan vuoksi – "Maksuja on viivästynyt"

RoKi päätyi pro­tes­ti­lis­tal­le 4 000 euron mak­sa­mat­to­man saa­ta­van vuoksi – "Mak­su­ja on vii­väs­ty­nyt"

01.06.2022 15:00 3
Tilaajille
RoKin satumainen kevät hilaa seuran taloudenkin kymppitonneja plussalle

RoKin sa­tu­mai­nen kevät hilaa seuran ta­lou­den­kin kymp­pi­ton­ne­ja plus­sal­le

03.05.2022 06:00
Tilaajille
Mestiksessä ei pelata suurista palkintosummista – 80 000 euron potti jaetaan kahdeksan parhaan kesken, RoKille tarjolla runsaat 11 000 euroa

Mes­tik­ses­sä ei pelata suu­ris­ta pal­kin­to­sum­mis­ta – 80 000 euron potti jaetaan kah­dek­san parhaan kesken, RoKille tar­jol­la runsaat 11 000 euroa

27.04.2022 17:33
Tilaajille
Tyhjistä katsomoista kymppitonnien tulonmenetykset, mutta toistamiseen RoKi ei aio heittää pyyhettä kehään – "Kauden lopettaminen tarkoittaisi sarjapaikasta luopumista"

Tyh­jis­tä kat­so­mois­ta kymp­pi­ton­nien tu­lon­me­ne­tyk­set, mutta tois­ta­mi­seen RoKi ei aio heittää pyy­het­tä kehään – "Kauden lo­pet­ta­mi­nen tar­koit­tai­si sar­ja­pai­kas­ta luo­pu­mis­ta"

24.01.2022 20:11 2
Tilaajille
RoPS on saanut tänä vuonna yli 80 000 euron edestä maksuhäiriöitä – merkintöjä on 19 kappaletta

RoPS on saanut tänä vuonna yli 80 000 euron edestä mak­su­häi­riöi­tä – mer­kin­tö­jä on 19 kap­pa­let­ta

22.12.2021 19:30 13
Tilaajille
Kaupungin rikkain seura hävitti omaisuuden
Kolumni

Kau­pun­gin rikkain seura hävitti omai­suu­den

14.12.2021 06:00 10
Tilaajille
Jouko Kiistala rakensi RoPS:sta yhden valtakunnan vauraimmista jalkapalloseuroista – nyt jäljellä on muistot ja velkainen bingotalo: "On tämä suorastaan röyhkeää"

Jouko Kiis­ta­la rakensi RoPS:s­ta yhden val­ta­kun­nan vau­raim­mis­ta jal­ka­pal­loseu­rois­ta – nyt jäl­jel­lä on muistot ja vel­kai­nen bin­go­ta­lo: "On tämä suo­ras­taan röyh­keää"

10.12.2021 10:06 26
Tilaajille