Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Unkari
Viimeisin 12 tuntia
Unkarin virkaatekevä presidentti on allekirjoittanut Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnin

Unkarin vir­kaa­te­ke­vä pre­si­dent­ti on al­le­kir­joit­ta­nut Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nin

11:45
Vanhemmat
Unkarin parlamentti hyväksyi Ruotsin Nato-jäsenyyden – Ruotsin Kristersson: "Historiallinen päivä"

Unkarin par­la­ment­ti hy­väk­syi Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den – Ruotsin Kris­ters­son: "His­to­rial­li­nen päivä"

26.02.2024 19:01
Unkarin parlamentti äänestää Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnista

Unkarin par­la­ment­ti ää­nes­tää Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta

26.02.2024 07:47
Unkarin Orban tarjoili poikkeuksellisen yllätyksen: Jätti Ukraina-tuen estämättä

Unkarin Orban tar­joi­li poik­keuk­sel­li­sen yl­lä­tyk­sen: Jätti Uk­rai­na-tuen es­tä­mät­tä

01.02.2024 20:31 1
Poliitikkojen ja median välinen jännite on terveen demokratian merkki, kunhan kumpikin pysyttelee omassa roolissaan – Unkari on malliesimerkki siitä, mitä roolien sotkemisesta voi seurata
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen ja median välinen jännite on terveen de­mo­kra­tian merkki, kunhan kum­pi­kin py­syt­te­lee omassa roo­lis­saan – Unkari on mal­li­esi­merk­ki siitä, mitä roolien sot­ke­mi­ses­ta voi seurata

18.01.2024 17:00 39
Presidentti Niinistö lataa suorat sanat Unkarista, joka jarruttaa Ukrainan aseapua ja EU-jäsenneuvotteluja – "Järkyttävää suorastaan"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lataa suorat sanat Un­ka­ris­ta, joka jar­rut­taa Uk­rai­nan aseapua ja EU-jä­sen­neu­vot­te­lu­ja – "Jär­kyt­tä­vää suo­ras­taan"

14.12.2023 17:00
Tilaajille
Lännen yhtenäisyys Ukrainan tukemisessa horjuu pahemmin kuin koskaan, mikä ei lupaa hyvää Euroopan turvallisuudelle – vielä ei ole myöhäistä palata yhteiselle polulle
Pääkirjoitus

Lännen yh­te­näi­syys Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa horjuu pa­hem­min kuin kos­kaan, mikä ei lupaa hyvää Eu­roo­pan tur­val­li­suu­del­le – vielä ei ole myö­häis­tä palata yh­tei­sel­le polulle

12.12.2023 17:00 4
RoKille suomalainen pakkiapu Unkarin liigasta

RoKille suo­ma­lai­nen pak­ki­apu Unkarin lii­gas­ta

22.09.2023 09:42
Tilaajille
Leijonat tyrmäsi Unkarin päätöserässä – voitto heltisi nihkeän alun jälkeen maalein 7–1

Lei­jo­nat tyrmäsi Unkarin pää­tös­eräs­sä – voitto heltisi nihkeän alun jälkeen maalein 7–1

19.05.2023 18:56
Jukka Kontsas luo tarinaansa vieraammilla mailla – MM-kisoissa hän on Unkarin maalivahtivalmentajana

Jukka Kontsas luo ta­ri­naan­sa vie­raam­mil­la mailla – MM-ki­sois­sa hän on Unkarin maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja­na

17.05.2023 20:37
Tilaajille
Kahvipöydässä vannottiin melkein verivalat – Unkarin valtapuolueella on silti paljon hampaankolossa suomalaispoliitikkojen Orbán-kritiikin vuoksi

Kah­vi­pöy­däs­sä van­not­tiin melkein ve­ri­va­lat – Unkarin val­ta­puo­lueel­la on silti paljon ham­paan­ko­los­sa suo­ma­lais­po­lii­tik­ko­jen Orbán-kri­tii­kin vuoksi

08.03.2023 18:20 5
Tilaajille
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 4
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi ovat matkanneet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jatkossa kaksikon tiet saattavat erota – itsekkyys on tässä tapauksessa viisautta
Pääkirjoitus

Suomi ja Ruotsi ovat mat­kan­neet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jat­kos­sa kak­si­kon tiet saat­ta­vat erota – it­sek­kyys on tässä ta­pauk­ses­sa vii­saut­ta

24.01.2023 13:46 17
Tilaajille
Hallitus jätti eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon – enää tarvitaan Unkarin ja Turkin myönteinen kanta
Pääkirjoitus

Hal­li­tus jätti edus­kun­nal­le esi­tyk­sen Suomen liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­liit­toon – enää tar­vi­taan Unkarin ja Turkin myön­tei­nen kanta

05.12.2022 19:00 10
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden hyväksyminen ilmestyi syys-lokakuun asialistalle Unkarin parlamentissa

Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­nen il­mes­tyi syys-lo­ka­kuun asia­lis­tal­le Unkarin par­la­men­tis­sa

26.09.2022 14:51 1
Tilaajille
"Totta kai Unkari aloittaa lypsämisen" – Sarvamaa uskoo Orbánin hallituksen viivyttelevän Suomen Nato-jäsenyyden hyväksyntää viimeiseen asti

"Totta kai Unkari aloit­taa lyp­sä­mi­sen" – Sar­va­maa uskoo Orbánin hal­li­tuk­sen vii­vyt­te­le­vän Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­syn­tää vii­mei­seen asti

20.09.2022 17:17 1
Tilaajille
EU:n kuudes pakotepaketti jäi öljyn osalta torsoksi, kiitos Unkarin – venäjämielisen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unionissa enää sormien läpi
Pääkirjoitus

EU:n kuudes pa­ko­te­pa­ket­ti jäi öljyn osalta tor­sok­si, kiitos Unkarin – ve­nä­jä­mie­li­sen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unio­nis­sa enää sormien läpi

01.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Unkarin parlamenttivaalit ovat koko Euroopan seurannassa – myös Suomelle merkityksellistä Nato-jäsenyyden kannalta

Unkarin par­la­ment­ti­vaa­lit ovat koko Eu­roo­pan seu­ran­nas­sa – myös Suo­mel­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä Na­to-jä­se­nyy­den kan­nal­ta

03.04.2022 10:12 2
Myös Unkari on kääntymässä sulkemaan Venäjän ulos Swiftistä – Talouden ydinpakote laittaisi Venäjän maksuliikenteen poikki

Myös Unkari on kään­ty­mäs­sä sul­ke­maan Venäjän ulos Swif­tis­tä – Ta­lou­den ydin­pa­ko­te lait­tai­si Venäjän mak­su­lii­ken­teen poikki

26.02.2022 17:56
Tilaajille
Analyysi: Unkarin pääministeri Viktor Orbán on tunnettu härskistä pelikirjastaan – Homoseksuaalisuuden näyttämisen alaikäisille kieltävä laki polttaa päreitä EU-kumppaneilta

Ana­lyy­si: Unkarin pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán on tun­net­tu härs­kis­tä pe­li­kir­jas­taan – Ho­mo­sek­suaa­li­suu­den näyt­tä­mi­sen ala­ikäi­sil­le kiel­tä­vä laki polttaa päreitä EU-kump­pa­neil­ta

24.07.2021 18:30
Tilaajille