Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tornion seurakunta
Luukas-passio soi satavuotiaan kuoron äänin – Alatornion kirkossa juhlitaan palmusunnuntaina kirkkokansan kuoroa

Luu­kas-pas­sio soi sa­ta­vuo­tiaan kuoron äänin – Ala­tor­nion kir­kos­sa juh­li­taan pal­mu­sun­nun­tai­na kirk­ko­kan­san kuoroa

08.04.2022 18:08 1
Tilaajille
Tornion seurakunnan diakoniatyö toi iloa joulun alla
Mainos Tornion seurakunta

Tornion seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ toi iloa joulun alla

23.12.2020 06:00
Mirja-Liisa Lindström asetetaan Tornion kirkkoherran virkaan sunnuntaina

Mir­ja-Lii­sa Lind­ström ase­te­taan Tornion kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

10.09.2020 14:45 1
Tilaajille
Seurakunta jalkautuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ihmisiä, jotka ovat juurettomia, he eivät tiedä mikä elämässä on tärkeää"

Seu­ra­kun­ta jal­kau­tuu sinne, missä ihmiset ovat – "On tosi paljon ih­mi­siä, jotka ovat juu­ret­to­mia, he eivät tiedä mikä elä­mäs­sä on tär­keää"

10.07.2020 18:00
Tilaajille
Tornion kirkkoherranvaalin valitukset nurin – Mirja-Liisa Lindströmille viranhoitomääräys

Tornion kirk­ko­her­ran­vaa­lin va­li­tuk­set nurin – Mir­ja-Lii­sa Lind­strö­mil­le vi­ran­hoi­to­mää­räys

16.06.2020 19:27
Tilaajille
Pappi saa tulla päiväkotiin, kunhan se sopii katsomuskasvatukseen – Torniossa kaupungilla ja seurakunnalla on yhteinen kerhokin

Pappi saa tulla päi­vä­ko­tiin, kunhan se sopii kat­so­mus­kas­va­tuk­seen – Tor­nios­sa kau­pun­gil­la ja seu­ra­kun­nal­la on yh­tei­nen ker­ho­kin

30.11.2019 07:30
Tilaajille
Pitkäjänteistä ja sitoutunutta työntekoa – Tornion seurakunta muisti 10, 20 ja 30 vuotta palveluksessaan olleita
Mainos Tornion seurakunta

Pit­kä­jän­teis­tä ja si­tou­tu­nut­ta työn­te­koa – Tornion seu­ra­kun­ta muisti 10, 20 ja 30 vuotta pal­ve­luk­ses­saan olleita

07.12.2018 08:45
Tule odottamaan
Mainos Tornion seurakunta

Tule odot­ta­maan

28.11.2018 06:00
Mainos Tornion seurakunta

Valvoa

19.11.2018 10:59
Lähetystyö tavoittaa Tansaniassa – paikalliset seurakunnat suuressa suosiossa
Mainos Tornion seurakunta

Lä­he­tys­työ ta­voit­taa Tan­sa­nias­sa – pai­kal­li­set seu­ra­kun­nat suu­res­sa suo­sios­sa

12.11.2018 15:47
Viikon sana: Pyhäinpäivänä
Mainos Tornion seurakunta

Viikon sana: Py­häin­päi­vä­nä

06.11.2018 10:59
Viikon Sana: Uskonpuhdistuksesta ekumeniaan
Mainos Tornion seurakunta

Viikon Sana: Us­kon­puh­dis­tuk­ses­ta eku­me­niaan

17.10.2018 06:00
Viikon sana: Liedellä pysymisen autuus
Mainos Tornion seurakunta

Viikon sana: Lie­del­lä py­sy­mi­sen autuus

03.10.2018 06:00
Tornion seurakunta sai lahjoituksen Konstantinus-yhdistykseltä
Mainos Tornion seurakunta

Tornion seu­ra­kun­ta sai lah­joi­tuk­sen Kons­tan­ti­nus-yh­dis­tyk­sel­tä

25.09.2018 14:00
Onneksi on isoset!
Mainos Tornion seurakunta

Onneksi on isoset!

25.09.2018 12:52
Seurakunta astui sisään oppilaitoksiin
Mainos Tornion seurakunta

Seu­ra­kun­ta astui sisään op­pi­lai­tok­siin

25.09.2018 11:48
Mikä ihmeen nuorisotiimi?
Mainos Tornion seurakunta

Mikä ihmeen nuo­ri­so­tii­mi?

25.09.2018 11:22
Arpelan seurakuntakoti juhlisti pyöreitä vuosia
Mainos Tornion seurakunta

Arpelan seu­ra­kun­ta­ko­ti juh­lis­ti pyö­rei­tä vuosia

17.09.2018 06:00
Tutustu Tornion seurakunnan uusiin työntekijöihin
Mainos Tornion seurakunta

Tutustu Tornion seu­ra­kun­nan uusiin työn­te­ki­jöi­hin

04.06.2018 09:00