Tehy
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tehy ajaa jo­kai­sen so­te-am­mat­ti­lai­sen asiaa

30.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Tehy ei näe vikaa jul­ki­sel­la puo­lel­la?

26.06.2020 05:00 0
Tilaajille
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi Mehiläinen Länsi-Pohjassa – sopimukseen päästiin viime yönä

Ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – so­pi­muk­seen pääs­tiin viime yönä

23.06.2020 10:02 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Me­hi­läi­nen on ve­dät­tä­nyt Län­si-Poh­jan hoi­ta­jia

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Te­hyn­kin huo­mioi­ta­va yh­teis­kun­nan etu

22.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Näkökulma: Nyt hoitajatkin taipuivat hyväksymään kunta-alan neuvottelutuloksen – kuuseen kurkottaminen olisi saattanut johtaa katajaan kapsahtamiseen

Nä­kö­kul­ma: Nyt hoi­ta­jat­kin tai­pui­vat hy­väk­sy­mään kun­ta-alan neu­vot­te­lu­tu­lok­sen – kuuseen kur­kot­ta­mi­nen olisi saat­ta­nut johtaa ka­ta­jaan kap­sah­ta­mi­seen

28.05.2020 19:03 0
Lukijalta: Sopimus ei kaikille kelvannut
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sopimus ei kai­kil­le kel­van­nut

12.05.2020 13:57 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hoitajat ottivat ison riskin torjuessaan yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen

Pää­kir­joi­tus: Hoi­ta­jat ottivat ison riskin tor­jues­saan yleisen linjan mu­kai­sen pal­kan­ko­ro­tuk­sen

04.05.2020 19:17 0
Tilaajille
Tehyn Rytkönen pitää 55 kilometrin turvaväliä – koronavirus toi muutoksia kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin

Tehyn Ryt­kö­nen pitää 55 ki­lo­met­rin tur­va­vä­liä – ko­ro­na­vi­rus toi muu­tok­sia kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin

01.04.2020 09:14 0
Tehy väläyttää mahdollisuutta, että koronakriisi siirtää kunta-alan neuvotteluja – "Lakonuhkaa ei ole, vaikka ensi viikolla syntyisi sopimukseton tila"

Tehy vä­läyt­tää mah­dol­li­suut­ta, että ko­ro­na­krii­si siirtää kun­ta-alan neu­vot­te­lu­ja – "La­ko­nuh­kaa ei ole, vaikka ensi vii­kol­la syn­tyi­si so­pi­muk­se­ton tila"

27.03.2020 06:00 0
LM-kysely: Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan hoitajien työtaisteluun – Lakko uhkaisi potilasturvallisuutta

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä val­mis­tau­du­taan hoi­ta­jien työ­tais­te­luun – Lakko uhkaisi po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Tehyn Rytkönen pitää kiinni hoitajien palkkavaatimuksesta, vaikka valtio ei ole luvannut rahaa kunnille: "Päättäjien tehtävänä miettiä, mistä rahat otetaan"

Tehyn Ryt­kö­nen pitää kiinni hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­ses­ta, vaikka valtio ei ole lu­van­nut rahaa kun­nil­le: "Päät­tä­jien teh­tä­vä­nä miet­tiä, mistä rahat ote­taan"

04.02.2020 15:50 0
Kevään seuratuin ay-johtaja saa miehiltä hämmentävää palautetta – räväkkä moottoripyöräilijä Millariikka Rytkönen aikoo tosissaan mittauttaa hoitotyön arvon

Kevään seu­ra­tuin ay-joh­ta­ja saa mie­hil­tä häm­men­tä­vää pa­lau­tet­ta – räväkkä moot­to­ri­pyö­räi­li­jä Mil­la­riik­ka Ryt­kö­nen aikoo to­sis­saan mit­taut­taa hoi­to­työn arvon

18.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Etlan tutkimusjohtaja: Vientialan työehtosopimus säilyttää "juuri ja juuri" Suomen kilpailukyvyn – Tehy vaatii kiky-tuntien poistamista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja: Vien­ti­alan työ­eh­to­so­pi­mus säi­lyt­tää "juuri ja juuri" Suomen kil­pai­lu­ky­vyn – Tehy vaatii ki­ky-tun­tien pois­ta­mis­ta

04.01.2020 21:41 0
Tehyn ja SuPerin Länsi-Pohjan alueen ammattiosastot tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvoitteen rikkomisesta kevään ulosmarssissa

Tehyn ja SuPerin Län­si-Poh­jan alueen am­mat­ti­osas­tot tuo­mit­tiin mak­sa­maan hy­vi­tys­sak­koa työ­rau­ha­vel­voit­teen rik­ko­mi­ses­ta kevään ulos­mars­sis­sa

23.10.2019 16:25 0
Tilaajille