Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Potilasturvallisuuslaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketä edus­ta­vat vas­tuun­pa­koi­li­jat?

23.09.2022 05:23 2
Tilaajille
Potilasturvalaki ei ole taikasauva, joka ratkaisee hoitoalan ongelmat – Oikeusoppinut: "Helsingin käräjäoikeuden ratkaisulla isompi vaikutus"

Po­ti­las­tur­va­la­ki ei ole tai­ka­sau­va, joka rat­kai­see hoi­to­alan on­gel­mat – Oi­keu­sop­pi­nut: "Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­den rat­kai­sul­la isompi vai­ku­tus"

19.09.2022 18:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38

Edus­kun­ta hy­väk­syi po­ti­las­tur­val­li­suus­lain äänin 109–38

19.09.2022 17:18 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­lail­le turvaa

19.09.2022 05:00
Tilaajille
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun potilasturvallisuuslaista muutosten myötä – HS: Uhkasakot hoitajille poistettu

Hal­li­tus­puo­lueet ovat löy­tä­neet sovun po­ti­las­tur­val­li­suus­lais­ta muu­tos­ten myötä – HS: Uh­ka­sa­kot hoi­ta­jil­le pois­tet­tu

16.09.2022 14:07 5
Oikeudenmukaisinkaan työtaistelu ei saa vaarantaa ihmisten henkeä tai terveyttä – päättäjien vastuulla on estää vaaralliset lakot vaikka lailla
Pääkirjoitus

Oi­keu­den­mu­kaisin­kaan työ­tais­te­lu ei saa vaa­ran­taa ih­mis­ten henkeä tai ter­veyt­tä – päät­tä­jien vas­tuul­la on estää vaa­ral­li­set lakot vaikka lailla

15.09.2022 20:37 7
Tilaajille
Potilasturvallisuuslaki halutaan pikavauhtia läpi eduskunnasta – lakiesityksestä erimielisyyttä hallituspuolueiden kesken

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­ki ha­lu­taan pi­ka­vauh­tia läpi edus­kun­nas­ta – la­ki­esi­tyk­ses­tä eri­mie­li­syyt­tä hal­li­tus­puo­luei­den kesken

15.09.2022 20:17 3
Tehyn ja Superin aikeille jättää teho-osastot ilman suojelutyötä ei löydy ymmärrystä päättäjiltä, eikä kansalta, jonka tuki hoitajille horjuu
Pääkirjoitus

Tehyn ja Superin ai­keil­le jättää te­ho-osas­tot ilman suo­je­lu­työ­tä ei löydy ym­mär­rys­tä päät­tä­jil­tä, eikä kan­sal­ta, jonka tuki hoi­ta­jil­le horjuu

07.09.2022 20:13 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-krii­si rat­kais­ta­va rahalla

19.04.2022 20:30
Tilaajille
Tehy ja Super peruivat lakkonsa toisen vaiheen – järjestöt uhkaavat joukkoirtisanoutumisilla: "Ministeri Lindén on puuttunut karkealla tavalla lailliseen lakkoon ja asettunut tukevasti työnantajan takapiruksi"

Tehy ja Super pe­rui­vat lak­kon­sa toisen vaiheen – jär­jes­töt uh­kaa­vat jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­sil­la: "Mi­nis­te­ri Lindén on puut­tu­nut kar­keal­la tavalla lail­li­seen lakkoon ja aset­tu­nut tu­ke­vas­ti työn­an­ta­jan ta­ka­pi­ruk­si"

19.04.2022 17:05 26
Tilaajille