Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tehyn ja Superin ai­keil­le jättää te­ho-osas­tot ilman suo­je­lu­työ­tä ei löydy ym­mär­rys­tä päät­tä­jil­tä, eikä kan­sal­ta, jonka tuki hoi­ta­jil­le horjuu

Pääkirjoitus // 8.9.2022

Ovatko hoitajaliitot menneet työtaistelussaan liian pitkälle? Kääntyykö yleinen mielipide hoitajien palkkavaateita vastaan? Tätä kysytään nyt, kun Tehy ja Super valmistautuvat vetämään hoitajat pois isojen sairaaloiden teho-osastoilta, missä hoidetaan kaikkein sairaimpia.

Hallitus on alkanut valmistella potilasturvallisuuslakia, jolla hoitajat voidaan pakottaa suojelutöihin sinne, missä lakkoilu uhkaa potilaiden henkeä ja terveyttä.