Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Oi­keu­den­mu­kaisin­kaan työ­tais­te­lu ei saa vaa­ran­taa ih­mis­ten henkeä tai ter­veyt­tä – päät­tä­jien vas­tuul­la on estää vaa­ral­li­set lakot vaikka lailla

Pääkirjoitus // 16.9.2022

Sota on helppo aloittaa, mutta vaikea lopettaa. Kyseinen sanonta sopinee myös hoitajien keväällä käynnistämään työtaisteluun, jolle ei ole ollut näkyvissä päätepistettä tai edes välirauhaa – pikemminkin päinvastoin.

Syksyn myötä taistelu on vain kiihtynyt ja levinnyt työmarkkinaosapuolten lisäksi hallitukseen ja eduskuntaan, missä valmistellaan parhaillaan potilasturvallisuuslakia suitsimaan hoitajien lakkohaluja.