Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Supo
Marinin kanssa juhlineet jäävät ilman turvallisuusselvityksiä – avustajien tilanne voi olla toinen

Marinin kanssa juh­li­neet jäävät ilman tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­siä – avus­ta­jien tilanne voi olla toinen

26.08.2022 18:15 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pukit kaa­li­maan var­ti­joi­na

02.10.2021 05:30 4
Tilaajille
Supo: Eduskuntaan viime vuonna kohdistetun kyberhyökkäyksen taustat viittaavat Kiinaan – teon motiivina voinut olla "hankkia tietoa vieraan valtion hyödyksi tai vahingoittaa Suomea"

Supo: Edus­kun­taan viime vuonna koh­dis­te­tun ky­ber­hyök­käyk­sen taustat viit­taa­vat Kiinaan – teon mo­tii­vi­na voinut olla "hank­kia tietoa vieraan valtion hyö­dyk­si tai va­hin­goit­taa Suomea"

18.03.2021 15:25
Analyysi: Jatkokaudelle valittu Antti Pelttari vie loppuun suojelupoliisin muuttumisen tiedustelupalveluksi

Ana­lyy­si: Jat­ko­kau­del­le valittu Antti Pelt­ta­ri vie loppuun suo­je­lu­po­lii­sin muut­tu­mi­sen tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si

28.01.2021 14:45
Antti Pelttari hakee jatkokautta supon päällikkönä – "Suojelupoliisin muutos Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on kesken"

Antti Pelt­ta­ri hakee jat­ko­kaut­ta supon pääl­lik­kö­nä – "Suo­je­lu­po­lii­sin muutos Suomen tur­val­li­suus- ja tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si on kesken"

24.11.2020 16:42
Krp:lle uusi päällikkö vasta joulukuussa – Supon päällikköhakua hoitaa nykyisen johtajan virantäytössä voittanut kansliapäällikkö

Krp:lle uusi pääl­lik­kö vasta jou­lu­kuus­sa – Supon pääl­lik­kö­ha­kua hoitaa ny­kyi­sen joh­ta­jan vi­ran­täy­tös­sä voit­ta­nut kans­lia­pääl­lik­kö

10.11.2020 06:00
Tilaajille
Supo: Suurilla kiinalaisilla yrityksillä vahvoja sidoksia valtiovaltaan – Huawein tietoturvajohtaja kiistää tietojenluovutusvelvollisuuden Kiinalle

Supo: Suu­ril­la kii­na­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä vahvoja si­dok­sia val­tio­val­taan – Huawein tie­to­tur­va­joh­ta­ja kiistää tie­to­jen­luo­vu­tus­vel­vol­li­suu­den Kii­nal­le

25.10.2020 06:00 2
Näkökulma: Tiedustelun lisäksi salattua on sen valvonta – valvontavaltuutetun raportti raottaa salamyhkäisyyden verhoa vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Tie­dus­te­lun lisäksi sa­lat­tua on sen val­von­ta – val­von­ta­val­tuu­te­tun ra­port­ti raottaa sa­la­myh­käi­syy­den verhoa vain vähän

18.06.2020 12:37
Supo piti turvallisuusuhka-arvion ennallaan – yksittäiset radikalisoituneet ovat yhä suurin uhka

Supo piti tur­val­li­suus­uh­ka-ar­vion en­nal­laan – yk­sit­täi­set ra­di­ka­li­soi­tu­neet ovat yhä suurin uhka

02.04.2020 13:02
Ex-tiedustelupomon johtama Venäjä-tutkimus tilattiin valtiojohdon käyttöön – Kohderyhminä presidentin kanslian lisäksi Supo ja Puolustusvoimat

Ex-tie­dus­te­lu­po­mon johtama Ve­nä­jä-tut­ki­mus ti­lat­tiin val­tio­joh­don käyt­töön – Koh­de­ryh­mi­nä pre­si­den­tin kans­lian lisäksi Supo ja Puo­lus­tus­voi­mat

03.02.2020 06:00
Tilaajille
Operaattorit suhtautuvat Supon huoleen 5G-verkoista vakavasti – Elisan johtajan mukaan vakoilua voidaan torjua yksinkertaisella keinolla

Ope­raat­to­rit suh­tau­tu­vat Supon huoleen 5G-ver­kois­ta va­ka­vas­ti – Elisan joh­ta­jan mukaan va­koi­lua voidaan torjua yk­sin­ker­tai­sel­la kei­nol­la

18.01.2020 06:00
Supon virkavapaalla oleva apulaispäällikkö valvoo Supoa uudessa kansallisen turvallisuuden yksikössä sisäministeriössä

Supon vir­ka­va­paal­la oleva apu­lais­pääl­lik­kö valvoo Supoa uudessa kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den yk­si­kös­sä si­sä­mi­nis­te­riös­sä

01.11.2019 06:00
Ensimmäiset tiedot Supon ja Puolustusvoimien tiedusteluyhteistyöstä julki – Näihin kohteisiin tiedustelu kohdistuu, tiedonhaun priorisointi käynnissä

En­sim­mäi­set tiedot Supon ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­yh­teis­työs­tä julki – Näihin koh­tei­siin tie­dus­te­lu koh­dis­tuu, tie­don­haun prio­ri­soin­ti käyn­nis­sä

30.10.2019 06:00
Tilaajille