Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Supon vir­ka­va­paal­la oleva apu­lais­pääl­lik­kö valvoo Supoa uudessa kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den yk­si­kös­sä si­sä­mi­nis­te­riös­sä

Petri Knapen johtama yksikkö sisäministeriössä käsittelee muun muassa siviilitiedustelua koskevat asiat.

Petri Knape on tehnyt pitkän uran Supossa. Nyt hän johtaa virkavapaalla ollessaan Supoa valvovaa yksikköä sisäministeriössä.
Petri Knape on tehnyt pitkän uran Supossa. Nyt hän johtaa virkavapaalla ollessaan Supoa valvovaa yksikköä sisäministeriössä.
Kuva: Mauri Ratilainen

Suojelupoliisin (Supon) virkavapaalla oleva apulaispäällikkö Petri Knape on valittu väliaikaisesti johtamaan sisäministeriössä uutta kansallisen turvallisuuden yksikköä. Sen tehtäviin kuuluvat muun muassa siviilitiedustelun valvonta ja Supon tulosohjaus. Suposta vahvistettiin Lännen Medialle, että Knape on virkavapaalla vuoden 2020 loppuun saakka.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi ei halunnut kommentoida asiaa. Suposta ei haluttu suoraan vastata kysymykseen, vaarantaako kytkös valvonnan riippumattomuuden. Knapen virkavapaudesta on päättänyt Supon nykyinen johtaja Antti Pelttari.

– Suojelupoliisi ei nimitä niitä tahoja, jotka sitä ohjaavat ja valvovat tai päätä sisäministeriön rakenteesta tai sen sisäisestä tehtävänjaosta, kirjoittaa sähköpostitse Supon vt. viestintäpäällikkö Minna Passi.

Yksikön johtajan virka parhaillaan haettavana

Kansallisen turvallisuuden yksikkö perustettiin sisäministeriöön heinäkuun alussa. Se käsittelee muun muassa siviilitiedustelua ja Supon tulosohjausta koskevat asiat. Knape hoitaa yksikön johtajan tehtävää tämän vuoden loppuun. Kansallisen turvallisuuden yksikön johtajan virka on parhaillaan haettavana ja se täytetään viiden vuoden määräajaksi ensi vuoden alusta alkaen.

Uudet tiedustelulait tulivat voimaan kesäkuun alussa. Supo ja Puolustusvoimien sotilastiedustelu saivat uusia valtuuksia muun muassa tietoverkkotiedusteluun. Sisäministeriön lisäksi Supon toimia seurataan muillakin tahoilla. Tiedustelulakien käyttöä valvoo tiedusteluvalvontavaltuutettu Kimmo Hakonen. Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta suorittaa parlamentaarista valvontaa.

Helsingin Sanomat uutisoi viime helmikuussa virkavapaalla olevien supolaisten valvojarooleista. Lehden mukaan Knape ja hänen alaisensa tarkastivat marraskuussa 2018 Supoa sisäministeriön edustajina. Molemmat olivat tuolloin virkavapaalla Suposta.

Silloinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) vakuutti Helsingin Sanomien haastattelussa, että laillisuusvalvontaan ei jatkossa osallistu henkilöitä, jotka ovat kohteesta virkavapaalla.

"Luottamus puolueettomuuteen tärkeää valvontatehtävässä"

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo, että luottamus puolueettomuuteen on hyvin tärkeää valvontatehtävässä.

– Ministeri Mykkäsen kommentti on edelleen ihan aiheellinen ja siltä kannalta on syytä asiaa tarkastella, mutta toisaalta Suomi on pieni maa ja asiantuntevia ihmisiä ei löydy joka oksalta, Mäenpää pohtii.

Knapella on pitkä kokemus Suposta, joten hän tuntee hyvin tulosohjaus- ja valvontakohteen. Supon asiantuntijoita on rajallinen määrä.

– Väliaikainen tehtävä on selvästi ongelmallisempi kuin se, että on pysyvästi valvojan puolella. Käytännön seikat painavat tässä varmaan niin paljon, että tällainen väliaikaisjärjestely voi olla mahdollinen, Mäenpää sanoo.

Näkeekö Knape itse ongelmallisena, että hän johtaa Supon virkavapaalla olevana työntekijänä kansallisen turvallisuuden yksikköä, joka valvoo Supoa?

Knape muistuttaa, että valtionhallinnon ylimmät virat ovat lähes poikkeuksetta määräaikaisia ja niihin nimitetään hyvin usein alemman tasoisissa vakituisissa viroissa olevia virkamiehiä.

– Säilyttääkseen vakituisen virkasuhteensa johtaviin tehtäviin nimitetyt ovat poikkeuksetta virkavapaalla vakinaisesta tehtävästään. Hyvin usein he ovat virkavapaalla saman hallinnon alan viroista, jolloin syntyy aina kysymyksessäsi kuvattu tilanne, jonka ei ole vakiintuneesti katsottu muodostavan kysymyksessäsi kuvatun kaltaista ongelmaa, Knape viestittää.

Hän korostaa hoitavansa tehtäviä, joihin hänet on määrätty tai nimitetty.

– Jos työtehtävissä tulee eteen asioita, joiden hoitamisessa olisin esimerkiksi esteellinen, niin minua ei sellaisiin tehtäviin voida määrätä enkä voi sellaisiin myöskään itse ryhtyä. Niissä tilanteissa tehtävät hoitaa sitten joku muu tai asia järjestetään jollain muulla tavoin, Knape pohtii.

Fakta

Suojelupoliisi

Supo on sisäministeriön alainen valtakunnallinen poliisiyksikkö, jonka ydintehtäviä ovat terrorismintorjunta, vastavakoilu, turvallisuustyö ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen.

Supon tehtävä eroaa muusta poliisin tekemästä rikostorjunnasta siinä, että Supo torjuu sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

Sisäministeriön mukaan terrorismintorjunnassa Supo toimii kansallisen ja kansainvälisen operatiivisen viranomaisyhteistyön vastuuviranomaisena. Supo laatii ja pitää yllä terrorismin tilannekuvaa Suomessa.

Supon tehtävänä on seurata kotimaisten ääri-ilmiöiden kehitystä ja niihin liittyvää laitonta toimintaa. Suojelupoliisi raportoi niissä tapahtuvista muutoksista muille turvallisuusviranomaisille ja valtionjohdolle.