Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

kolumni: Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tiedustelu
Analyysi: Tiitisen listan julkaiseminen jäisi plussaksi kesän politiikan sotkuista – Suomen on syytä käydä avoimesti läpi suomettumisen historia

Ana­lyy­si: Tii­ti­sen listan jul­kai­se­mi­nen jäisi plus­sak­si kesän po­li­tii­kan sot­kuis­ta – Suomen on syytä käydä avoi­mes­ti läpi suo­met­tu­mi­sen his­to­ria

06.08.2023 06:30 10
Tilaajille
Supon Pelttari: Venäjän tiedustelu ajettu yhä ahtaammalle – Putin valmisteli Ukraina-sotaa niin pienessä piirissä, että Suomen Nato-käänne jäi pimentoon

Supon Pelt­ta­ri: Venäjän tie­dus­te­lu ajettu yhä ah­taam­mal­le – Putin val­mis­te­li Uk­rai­na-so­taa niin pie­nes­sä pii­ris­sä, että Suomen Na­to-kään­ne jäi pi­men­toon

17.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Suomi karkottaa yhdeksän venäläistä vakoojaa – suurlähetystössä työskennelleistä kerrotaan niukasti

Suomi kar­kot­taa yh­dek­sän ve­nä­läis­tä va­koo­jaa – suur­lä­he­tys­tös­sä työs­ken­nel­leis­tä ker­ro­taan niu­kas­ti

06.06.2023 20:09 1
USA:n tiedustelukone kävi kääntymässä Utsjoella Suomen ilmatilassa

USA:n tie­dus­te­lu­ko­ne kävi kään­ty­mäs­sä Uts­joel­la Suomen il­ma­ti­las­sa

04.05.2023 17:15 4
Norjalaisarvio: Venäjän maajoukkojen vahvuus Kuolan niemimaalla enää murto-osa entisestä

Nor­ja­lai­sar­vio: Venäjän maa­jouk­ko­jen vahvuus Kuolan nie­mi­maal­la enää mur­to-osa en­ti­ses­tä

14.02.2023 13:05
Venäjän uinuvaksi agentiksi epäilty kiinni Tromssassa – tutki kyberturvatutkija Mirva Salmisen mukaan avoimia lähteitä

Venäjän ui­nu­vak­si agen­tik­si epäilty kiinni Troms­sas­sa – tutki ky­ber­tur­va­tut­ki­ja Mirva Sal­mi­sen mukaan avoimia läh­tei­tä

26.10.2022 15:58 7
Tilaajille
Puolustusvoimat palkkaa lisää työntekijöitä vakoilun torjuntaan – tämän alan osaajille erityisen kova tarve

Puo­lus­tus­voi­mat palkkaa lisää työn­te­ki­jöi­tä va­koi­lun tor­jun­taan – tämän alan osaa­jil­le eri­tyi­sen kova tarve

15.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Analyysi: Näin Supo muuttuu poliisista tiedustelupalveluksi – alueena koko maailma, lisää henkilökuntaa ja rahaa käytössä

Ana­lyy­si: Näin Supo muuttuu po­lii­sis­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si – alueena koko maail­ma, lisää hen­ki­lö­kun­taa ja rahaa käy­tös­sä

24.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Tiedustelun lisäksi salattua on sen valvonta – valvontavaltuutetun raportti raottaa salamyhkäisyyden verhoa vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Tie­dus­te­lun lisäksi sa­lat­tua on sen val­von­ta – val­von­ta­val­tuu­te­tun ra­port­ti raottaa sa­la­myh­käi­syy­den verhoa vain vähän

18.06.2020 12:37
Kommentti: Maassa maan tavalla – Viron tiedustelupalvelu puhuu uhkista nimillä, Supo ohjaa lukemaan rivien välit

Kom­ment­ti: Maassa maan tavalla – Viron tie­dus­te­lu­pal­ve­lu puhuu uhkista ni­mil­lä, Supo ohjaa lu­ke­maan rivien välit

19.02.2020 20:10