tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Ex-tie­dus­te­lu­po­mon johtama Ve­nä­jä-tut­ki­mus ti­lat­tiin val­tio­joh­don käyt­töön – Koh­de­ryh­mi­nä pre­si­den­tin kans­lian lisäksi Supo ja Puo­lus­tus­voi­mat

Tietovuodosta epäillyn Georgij Alafuzoffin kerrotaan toimineen hankejohdossa erinomaisesti. Presidentin kansliasta ei kommentoitu, aikooko presidentti Sauli Niinistö hyödyntää Venäjä-hankkeen tuloksia tehtävässään.

Kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoffin johtaman Venäjä-hankkeen keskeisiä kohderyhmiä ja tiedonhyödyntäjiä ovat muun muassa tasavallan presidentin kanslia, Puolustusvoimat, suojelupoliisi (Supo) ja rajavartiolaitos. Tieto käy ilmi valtioneuvoston kanslian luovuttamasta hankehakemuksen liitteestä.

Asiapaperin mukaan tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten ymmärrystä Venäjän harjoittamasta informaatiovaikuttamisesta.