Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

5G-verkot
Martti-auto viestii kelitietoja kuskille ja väistää jalankulkijoita – Sodankylässä testataan, kuinka 5G-yhteys tuo turvaa teille

Mart­ti-au­to viestii ke­li­tie­to­ja kus­kil­le ja väistää ja­lan­kul­ki­joi­ta – So­dan­ky­läs­sä tes­ta­taan, kuinka 5G-yh­teys tuo turvaa teille

20.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Lapin hiihtokeskuksiin aiempaa kattavammat 5G-verkot – taustalla etätyön kasvu

Lapin hiih­to­kes­kuk­siin aiempaa kat­ta­vam­mat 5G-ver­kot – taus­tal­la etätyön kasvu

01.03.2022 08:04 2
Tilaajille
Kittilän kultakaivokselle rakennetaan yli kilometrin syvyydessä toimiva 5G-verkko

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le ra­ken­ne­taan yli ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä toimiva 5G-verk­ko

13.10.2021 08:34
Tilaajille
5G kuuluu ensin Rovaniemellä ja hiihtokeskuksissa – Nykyistä nopeampi mobiiliverkko laajenee lähivuosina kattamaan laajan osan Lapista

5G kuuluu ensin Ro­va­nie­mel­lä ja hiih­to­kes­kuk­sis­sa – Ny­kyis­tä no­peam­pi mo­bii­li­verk­ko laa­je­nee lä­hi­vuo­si­na kat­ta­maan laajan osan Lapista

27.01.2021 06:30 1
Tilaajille
Suomen lainsäädäntöön ei kuulu yritysten kieltäminen – Ruotsi estää Huawein tekniikan 5g-verkoissaan

Suomen lain­sää­dän­töön ei kuulu yri­tys­ten kiel­tä­mi­nen – Ruotsi estää Huawein tek­nii­kan 5g-ver­kois­saan

21.10.2020 17:21
Leville ja Ylläkselle on avattu 5G-verkko

Leville ja Yl­läk­sel­le on avattu 5G-verk­ko

02.10.2020 08:00
Tilaajille

Elisa laa­jen­si 5G-verk­koaan Ro­va­nie­mel­le

16.09.2020 10:48
Tilaajille
5G saapuu Lappiin laajemmin ensi vuonna – "Kaupungit ja hiihtokeskukset, sieltähän se lähtee Lapissa liikkeelle"

5G saapuu Lappiin laa­jem­min ensi vuonna – "Kau­pun­git ja hiih­to­kes­kuk­set, siel­tä­hän se lähtee Lapissa liik­keel­le"

05.08.2020 19:30
Tilaajille
Britannia poistaa Huawein laitteiston 5g-verkoista – Kiina varoittaa sijoitusten riskeeraamisesta miljardien arvosta

Bri­tan­nia poistaa Huawein lait­teis­ton 5g-ver­kois­ta – Kiina va­roit­taa si­joi­tus­ten ris­kee­raa­mi­ses­ta mil­jar­dien arvosta

14.07.2020 21:03
Suomessa 5g-verkkojen tukiasemat on jätetty rauhaan koronakriisin aikana – Ruotsissa tietoliikennemasto kaadettiin salaliittoteorioiden villitsemänä

Suo­mes­sa 5g-verk­ko­jen tu­ki­ase­mat on jätetty rauhaan ko­ro­na­krii­sin aikana – Ruot­sis­sa tie­to­lii­ken­ne­mas­to kaa­det­tiin sa­la­liit­to­teo­rioi­den vil­lit­se­mä­nä

21.04.2020 15:54
Kannattaa katsoa kenelle tietojaan luovuttaa – 5G mullistaa tiedonsiirtoa ja tuo monia uusia sovelluksia kuluttajille, mutta kuluttajan oma vastuu kasvaa

Kan­nat­taa katsoa kenelle tie­to­jaan luo­vut­taa – 5G mul­lis­taa tie­don­siir­toa ja tuo monia uusia so­vel­luk­sia ku­lut­ta­jil­le, mutta ku­lut­ta­jan oma vastuu kasvaa

23.02.2020 10:58
Tilaajille
Operaattorit suhtautuvat Supon huoleen 5G-verkoista vakavasti – Elisan johtajan mukaan vakoilua voidaan torjua yksinkertaisella keinolla

Ope­raat­to­rit suh­tau­tu­vat Supon huoleen 5G-ver­kois­ta va­ka­vas­ti – Elisan joh­ta­jan mukaan va­koi­lua voidaan torjua yk­sin­ker­tai­sel­la kei­nol­la

18.01.2020 06:00