Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

5G-verkot
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Lapin hiihtokeskuksiin aiempaa kattavammat 5G-verkot – taustalla etätyön kasvu

Lapin hiih­to­kes­kuk­siin aiempaa kat­ta­vam­mat 5G-ver­kot – taus­tal­la etätyön kasvu

01.03.2022 08:04 2
Tilaajille
Kittilän kultakaivokselle rakennetaan yli kilometrin syvyydessä toimiva 5G-verkko

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­le ra­ken­ne­taan yli ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä toimiva 5G-verk­ko

13.10.2021 08:34
Tilaajille
5G kuuluu ensin Rovaniemellä ja hiihtokeskuksissa – Nykyistä nopeampi mobiiliverkko laajenee lähivuosina kattamaan laajan osan Lapista

5G kuuluu ensin Ro­va­nie­mel­lä ja hiih­to­kes­kuk­sis­sa – Ny­kyis­tä no­peam­pi mo­bii­li­verk­ko laa­je­nee lä­hi­vuo­si­na kat­ta­maan laajan osan Lapista

27.01.2021 06:30 1
Tilaajille
Suomen lainsäädäntöön ei kuulu yritysten kieltäminen – Ruotsi estää Huawein tekniikan 5g-verkoissaan

Suomen lain­sää­dän­töön ei kuulu yri­tys­ten kiel­tä­mi­nen – Ruotsi estää Huawein tek­nii­kan 5g-ver­kois­saan

21.10.2020 17:21
Leville ja Ylläkselle on avattu 5G-verkko

Leville ja Yl­läk­sel­le on avattu 5G-verk­ko

02.10.2020 08:00
Tilaajille

Elisa laa­jen­si 5G-verk­koaan Ro­va­nie­mel­le

16.09.2020 10:48
Tilaajille
5G saapuu Lappiin laajemmin ensi vuonna – "Kaupungit ja hiihtokeskukset, sieltähän se lähtee Lapissa liikkeelle"

5G saapuu Lappiin laa­jem­min ensi vuonna – "Kau­pun­git ja hiih­to­kes­kuk­set, siel­tä­hän se lähtee Lapissa liik­keel­le"

05.08.2020 19:30
Tilaajille
Britannia poistaa Huawein laitteiston 5g-verkoista – Kiina varoittaa sijoitusten riskeeraamisesta miljardien arvosta

Bri­tan­nia poistaa Huawein lait­teis­ton 5g-ver­kois­ta – Kiina va­roit­taa si­joi­tus­ten ris­kee­raa­mi­ses­ta mil­jar­dien arvosta

14.07.2020 21:03
Suomessa 5g-verkkojen tukiasemat on jätetty rauhaan koronakriisin aikana – Ruotsissa tietoliikennemasto kaadettiin salaliittoteorioiden villitsemänä

Suo­mes­sa 5g-verk­ko­jen tu­ki­ase­mat on jätetty rauhaan ko­ro­na­krii­sin aikana – Ruot­sis­sa tie­to­lii­ken­ne­mas­to kaa­det­tiin sa­la­liit­to­teo­rioi­den vil­lit­se­mä­nä

21.04.2020 15:54
Kannattaa katsoa kenelle tietojaan luovuttaa – 5G mullistaa tiedonsiirtoa ja tuo monia uusia sovelluksia kuluttajille, mutta kuluttajan oma vastuu kasvaa

Kan­nat­taa katsoa kenelle tie­to­jaan luo­vut­taa – 5G mul­lis­taa tie­don­siir­toa ja tuo monia uusia so­vel­luk­sia ku­lut­ta­jil­le, mutta ku­lut­ta­jan oma vastuu kasvaa

23.02.2020 10:58
Tilaajille
Operaattorit suhtautuvat Supon huoleen 5G-verkoista vakavasti – Elisan johtajan mukaan vakoilua voidaan torjua yksinkertaisella keinolla

Ope­raat­to­rit suh­tau­tu­vat Supon huoleen 5G-ver­kois­ta va­ka­vas­ti – Elisan joh­ta­jan mukaan va­koi­lua voidaan torjua yk­sin­ker­tai­sel­la kei­nol­la

18.01.2020 06:00