Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Sodankylän kunnanvaltuusto
Sodankylä päätti lakkauttaa Vaalajärven kyläkoulun

So­dan­ky­lä päätti lak­kaut­taa Vaa­la­jär­ven ky­lä­kou­lun

15.11.2022 19:29
Tilaajille
Anni Miettunen Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajaksi

Anni Miet­tu­nen So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti- ja si­vis­tys­joh­ta­jak­si

04.07.2022 21:08 1
Tilaajille
Jari Rantapelkonen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja: "Mitä aikaisemmin aloittaa, sen parempi"

Jari Ran­ta­pel­ko­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja: "Mitä ai­kai­sem­min aloit­taa, sen pa­rem­pi"

30.06.2022 22:37 6
Tilaajille
"Tarkkaa taloudenpitoa on syytä jatkaa Sodankylässä" – väki vähenee Lappia ja muuta maata nopeammin

"Tark­kaa ta­lou­den­pi­toa on syytä jatkaa So­dan­ky­läs­sä" – väki vähenee Lappia ja muuta maata no­peam­min

19.12.2021 12:56 1
Tilaajille
Sodankylän veroprosentit säilyvät entisellään

So­dan­ky­län ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät en­ti­sel­lään

17.11.2021 10:19
Tilaajille
Sodankylän valtuusto vahvisti Vaalajärven koululle kahden vuoden jatkoajan

So­dan­ky­län val­tuus­to vah­vis­ti Vaa­la­jär­ven kou­lul­le kahden vuoden jat­ko­ajan

14.10.2021 19:54
Tilaajille
Sodankylän kouluverkkoasiaa käsitteli esteellinen henkilö – päätökset kouluverkosta siirtyvät

So­dan­ky­län kou­lu­verk­ko­asiaa kä­sit­te­li es­teel­li­nen henkilö – pää­tök­set kou­lu­ver­kos­ta siir­ty­vät

28.09.2021 14:09
Tilaajille
Riikka Karppinen Sodankylän valtuuston puheenjohtajaksi – Tuula Annalasta kunnanhallituksen puheenjohtaja

Riikka Karp­pi­nen So­dan­ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si – Tuula An­na­las­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

18.08.2021 15:47 6
Tilaajille
Sodankylän luottamuspaikat jaetaan vasta äänestämällä – Neuvottelun osapuolet syyttävät toisiaan haluttomuudesta keskusteluun

So­dan­ky­län luot­ta­mus­pai­kat jaetaan vasta ää­nes­tä­mäl­lä – Neu­vot­te­lun osa­puo­let syyt­tä­vät toi­siaan ha­lut­to­muu­des­ta kes­kus­te­luun

10.08.2021 18:42
Tilaajille
Kalle Pyykkö Sodankylän talous- ja hallintojohtajaksi

Kalle Pyykkö So­dan­ky­län talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jak­si

17.06.2021 19:12
Tilaajille
Sodankylän valtuutetut pohtivat, mitä maksamatta jääneiden palkanlisien tapauksesta opittiin

So­dan­ky­län val­tuu­te­tut poh­ti­vat, mitä mak­sa­mat­ta jää­nei­den pal­kan­li­sien ta­pauk­ses­ta opit­tiin

17.06.2021 16:43
Tilaajille
Sodankylän vanha paloasema torneineen puretaan

So­dan­ky­län vanha pa­lo­ase­ma tor­nei­neen pu­re­taan

24.05.2021 14:17 1
Tilaajille
Sodankylän valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion – Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä jatketaan vuonna 2021

So­dan­ky­län val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden ta­lous­ar­vion – Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man toi­men­pi­tei­tä jat­ke­taan vuonna 2021

18.12.2020 20:21
Tilaajille
Sodankylän tuloveroprosentti 21 myös ensi vuonna – kiinteistöveroprosentitkin säilyvät ennallaan

So­dan­ky­län tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti 21 myös ensi vuonna – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit­kin säi­ly­vät en­nal­laan

16.11.2020 20:41
Tilaajille
Petri Härkönen on Sodankylän uusi kunnanjohtaja – vain yhden äänen ero Lempeään

Petri Här­kö­nen on So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja – vain yhden äänen ero Lem­peään

16.11.2020 17:16 1
Tilaajille
Sodankylän uusi kunnanjohtaja valitaan maanantaina – valtuusto kokoontuu etänä ja äänestää tarvittaessa paikan päällä

So­dan­ky­län uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan maa­nan­tai­na – val­tuus­to ko­koon­tuu etänä ja ää­nes­tää tar­vit­taes­sa paikan päällä

15.11.2020 18:00
Tilaajille
Kunnanhallitus jättää Sodankylän uuden kunnanjohtajan valinnan valtuustolle

Kun­nan­hal­li­tus jättää So­dan­ky­län uuden kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nan val­tuus­tol­le

10.11.2020 08:02 1
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si 13 hakijaa

09.10.2020 12:56
Tilaajille
Sodankylän talousarvion toteutuma heilahteli valoisammaksi – vt. kunnanjohtaja varoittaa, että tilanne voi vielä muuttua

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vion to­teu­tu­ma hei­lah­te­li va­loi­sam­mak­si – vt. kun­nan­joh­ta­ja va­roit­taa, että tilanne voi vielä muuttua

14.09.2020 17:26
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää ratkaisua Viiankiaavan pitkospuiden kunnostamiseksi Sodankylässä

Val­tuus­to­aloi­te esittää rat­kai­sua Viian­kiaa­van pit­kos­pui­den kun­nos­ta­mi­sek­si So­dan­ky­läs­sä

14.09.2020 15:18
Tilaajille